Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak korzystać z modułu Środki trwałe i wyposażenie? Powrót

2021-04-19

Po zakupie modułu Środki trwałe i wyposażenie będzie on dostępny w zakładce: Kartoteki > Środki trwałe.

Zwróć uwagę na zakładkę: Kartoteki > Środki trwałe > Opcje, gdzie:

  • określisz typ amortyzacji (miesięczna, kwartalna, roczna),
  • wydrukujesz druk OT (przyjęcie) lub LT (likwidacja środka trwałego),
  • określisz opcje metody degresywnej oraz
  • wykonasz aktualizację umorzenia na nowy rok.

Zobacz poradę, jak możesz wprowadzić środek trwały >

Powrót