Program księgowy dla biur rachunkowych

Sprawdzony i prosty w obsłudze program dla biur rachunkowych do obsługi firm rozliczających się na księdze przychodów lub ryczałcie ewidencjonowanym. Tworzenie i wysyłka kompletu JPK bez dodatkowych opłat! Program jest aktualizowany na bieżąco. Nasz zespół śledzi zmiany w krajowym systemie podatkowym i jest gotowy na zaadoptowanie wszelkich zmian.
Poznaj wszystkie funkcje SKP® >

Umożliwia obsługę księgową nawet nieograniczonej liczby firm, a także wydruki faktur i przelewów według samodzielnie wprowadzanych danych adresowych dla każdej z firm.

Składa się z wersji bazowej: SKP® Start oraz zestawu modułów do wyboru. Program jest na bieżąco aktualizowany i stale gotowy na zaadoptowanie wszelkich zmian podatkowych.

Kup SKP® Biuro i odbierz Kurs Obsługi SKP® w promocyjnej cenie 0 zł ! Dowiedz się więcej >
Zobacz aktualne promocje >

Podatkowa księga przychodów-rozchodów - PKPiR. Kompleksowy program księgowy dla biura rachunkowego

POZNAJ SKP® START BIURO

Wersja bazowa do obsługi KPiR, którą w zależności od specyfiki Twojego biura rozbudujesz o kolejne moduły. W SKP® Start dla Biur w cenie zakupu otrzymujesz moduły Fakturowanie i Podatek VAT. W tej wersji utworzysz i wyślesz JPK_PKPIR, JPK_FA i JPK_V7M, JPK_V7K. Wersja podstawowa zawiera:

1. Ewidencja zapisów KPiR:

 • odliczenia w koszty wydatków dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych (20% w przypadku samochodów prywatnych, 75% dla firmowych)
 • intuicyjne wprowadzenie dokumentów do programu
 • wyliczenie miesięcznej lub kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy
 • rozpoczniesz pracę z programem w dowolnym momencie dzięki możliwości wprowadzenia zbiorczych obrotów początkowych
 • możliwe jest również automatyczne ujęcie 50% kwoty podatku VAT wydatków eksploatacyjnych pojazdów firmowych oraz prywatnych używanych do celów mieszanych, do kosztów podatku dochodowego bezpośrednio do PKPiR
 • dokonanie drobnych korekt zapisów oraz operacja storna
 • sporządzisz notę korygującą
 • automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy GUS oraz sprawdzianie status podmiotów w VAT

3. Jednolity Plik Kontrolny:

 • tworzenie, weryfikacja Jednolitych Plików Kontrolnych: JPK_PKPIR
 • elektroniczna wysyłka plików JPK do Krajowej Administracji Skarbowej
 • struktury obsługiwane są bez dodatkowych dopłat

5. Zestawienia i raporty:

 • sporządzanie kompletu zestawień opartych na zapisach w kolumnach Księgi, np. Sumy miesiąca (bieżąco/narastająco) , Dochód (bieżąco/narastająco)
 • ustalenie dochodu , które jest wymagane na zakończenie roku lub przy zamknięciu działalności
 • wyszukiwanie zapisów księgowych, VAT oraz dokumentów handlowych
 • generowanie wszelkich wydruków do pliku PDF, który można wysłać e-mailem wprost z programu
 • sporządzenie miesięcznej lub kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy zarówno na zasadach ogólnych, jak i liniowo wg stawki 19%,
 • uwzględnianie dochodów z podstawowej działalności gospodarczej, z najmów i dzierżaw, jak również z dodatkowych źródeł,
 • prowadzenie rozliczenia podatku nawet nieograniczonej liczby firm,, zgodnie z określonym dla każdego udziałem w dochodzie,
 • generowanie przelewu do Urzędu Skarbowego

Podatek VAT to dodatkowy moduł do Twojej wersji Start. Pozwala przede wszystkim na prowadzenie rejestrów VAT dostawy oraz nabycia towarów handlowych, środków trwałych, usług i innych. Na podstawie rejestrów sporządzonych metodą: memoriałową miesięczną, memoriałowo kwartalną lub kasową tworzone są deklaracje podatkowe VAT-7/7K, 12 oraz informacje VAT-UE/A/B/C, a także VAT-8, -9M, 10, 11, -UEK z możliwością ich wydruku lub wysyłki elektronicznej. W tym module wygenerujesz i wyślesz JPK_V7M, JPK_V7K. Do pracy modułu niezbędne jest posiadanie bazowej wersji SKP® START.

Przeczytaj pełen zakres działania modułu:

1. Rejestry VAT:

 • prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu towarów handlowych, środków trwałych, usług i innych,
 • wiele dostępnych metod: memoriałowo-miesięczna, memoriałowo-kwartalną i kasową,
 • z uwzględnieniem obrotów z kilku źródeł

2. Deklaracje podatkowe:

 • automatyczne tworzenie odpowiednich deklaracji podatkowych (VAT-7/7K, -27, -12 oraz informacji VAT-UE/A/B/C),
 • zestawienie obrotów uwzględniających różne źródła,
 • generowanie formularzy VAT-8, -9M, 10, 11, -UEK z możliwością ich wydruku lub wysyłki elektronicznej (dot. VAT-7/7K i VAT-UE),
 • obsługa e-Deklaracji VAT-ZD (zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego) jako załącznika do deklaracji VAT:-7 i -7K,
 • wiele opcji wydruku deklaracji VAT

3. Jednolity Plik Kontrolny:

 • tworzenie, weryfikacja i elektroniczna wysyłka plików JPK_V7M, JPK_V7K zgodnie z dokumentami zaksięgowanymi w rejestrze VAT,
 • podpisywanie JPK za pomocą jednej z trzech metod: podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym e-PUAP lub danymi autoryzującymi

4. Inne funkcje:

 • sporządzanie przelewów VAT do urzędu skarbowego,
 • kontrola dla wykonywania korekt VAT po 90 dniach od przeterminowania (braku zapłaty),
 • tworzenie korekt VAT po 90 dniach od przeterminowania wraz z ich obsługą masową,
 • rozliczenie VAT sprzedaży bezrachunkowej,
 • automatycznie wyliczenie udziału obrotu opodatkowanego i korekty

Niezwykle prosty w obsłudze, dodatkowy moduł do Twojej wersji Start. Poza wystawieniem i tworzeniem dokumentów sprzedażowych utworzysz w nim archiwum faktur, ogrom zestawień i list, a wystawione faktury możesz wysłać w PDF wprost z programu. Moduł umożliwia tworzenie, weryfikację i wysyłkę JPK_FA. Do pracy modułu niezbędne jest posiadanie bazowej wersji SKP® START.

Zakres działania modułu:

1. Wystawianie dokumentów:

 • wydruk: faktur, rachunków, dokumentów oznaczonych jako: Paragon, WZ, Pro-forma, Oferta, Marża, Wewnętrzna, Zaliczkowa, Duplikat, faktura „nie-vatowiec”; RR (dla rolników ryczałtowych), Metoda Kasowa (mały podatnik), Korekta,
 • faktury i rachunki „odwrotne” – gdy w imieniu kontrahenta wystawiamy dokument skierowany do nas samych,
 • faktury masowe - ten sam asortyment dla wielu kontrahentów,
 • wystawianie faktur w języku polskim, angielskim i niemieckim,
 • drukowanie KP (kasa przyjmie) i KW (kasa wypłaci)

2. Jednolity Plik Kontrolny

 • tworzenie, weryfikacja i elektroniczna wysyłka plików JPK_FA dla faktur sprzedażowych,
 • podpisywanie JPK za pomocą jednej z trzech metod: podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym e-PUAP lub danymi autoryzującymi

3. Zestawienia, archiwum faktur:

 • prowadzenie archiwum faktur,
 • opcja tworzenia faktur w formacie PDF z możliwością wysłania emailem wprost z programu,
 • archiwum z możliwością podglądu, ponownego wydruku lub sporządzenia korekty,
 • lista towarów / usług (cennik w złotych i w walutach), lista kontrahentów,
 • elastyczny styl numeracji,
 • indywidualne określanie rabatów, narzutów,
 • dodawanie komentarzy,
 • możliwość umieszczenia logo użytkownika,
 • wydruk KP i KW,
 • pobranie towaru lub usługi z uprzednio sporządzonego cennika

4. Inne możliwości:

 • obsługa na fakturach numeru rejestrowego BDO dla firm gospodarujących odpadami,
 • automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy GUS,
 • sprawdzanie w portalu podatkowym Ministerstwa Finansów, czy podatnik jest czynnym płatnikiem VAT,
 • współpraca z drukarkami fiskalnymi firmy Posnet (rekomendowane modele: Posnet Thermal XL, Posnet Thermal HD, Posnet Thermal HS EJ, Posnet Thermal FV EJ, Posnet Thermal FV),
 • możliwość wpisania dwóch kont bankowych,
 • automatyczne pobieranie kursu walut z NBP

Program oparty jest na tzw. Planie Kont. Nie ma on wiele wspólnego z Planem Kont z pełnej księgowości, ale:

 • pozwala na wydzielenie kosztów (np. reklama, transport) oraz dostaw (np. ze względu na rodzaj, miejsce),
 • automatycznie umiejscawia dany dokument we wszelkich koniecznych zestawieniach, raportach i deklaracjach,
 • sprawnie przypisuje dokumenty do odpowiednich kolumn Księgi lub ewidencji przychodów czy rejestru VAT,
 • możliwość określenia dodatkowych cech dla Konta np. powiązanie z rejestrem przejazdów lub nabycie środków trwałych

Ważne: Plan Kont można ułożyć samodzielnie lub skorzystać z intuicyjnego kreatora, który automatycznie uruchamia się przy zakładaniu nowej Firmy.

 • wysyłanie deklaracji podatkowych VAT-7/7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-UE, VAT-27 drogą elektroniczną z programu do Urzędu Skarbowego
 • pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO)
 • sporządzanie wysyłki masowej dla wielu podatników/firm
 • obsługa także pozostałych deklaracji PIT, w tym PIT-28, PIT-4R, PIT8AR po zakupie odpowiednich modułów i dodatków

Kontrola zapłat w programie SKP® odbywa się automatycznie na bazie wprowadzonych dokumentów i nie absorbują dodatkowo użytkownika.
Ta funkcja:

 • wyeksponuje niezapłacone i niedopłacone dokumenty
 • pokaże zbliżający się termin płatności i a po jego upływie poinformuje o ilości dni zaległości,
 • pozwoli wyfiltrować dokumenty niezapłacone, niedopłacone, ale także przepłacone z uwzględnieniem ich szczegółowych terminowości,
 • umożliwi analizę zobowiązań i należności dla poszczególnych kontrahentów,
 • buduje historię dokonanych transakcji,
 • poinformuje o aktualnym stanie środków pieniężnych, dzięki czemu możliwe będzie jest lepsze zaplanowanie wydatków w Twojej firmie,
 • stworzy wezwanie do zapłaty do niezapłaconej faktury lub ich grupy,
 • w SKP® Biuro będziesz mógł prowadzić pełną obsługę księgową nawet nieograniczonej liczby firm. Możesz wybrać jeden z 3 dostępnych pakietów: do 10 firm, do 50 firm lub bez limitu firm.
 • program pozwala rejestrować dane, sporządzać obliczenia i wydruki wszelkich rejestrów, zestawień oraz deklaracji podatkowych i ZUS (w przypadku posiadania modułu Płace i ZUS),
 • fakturowanie oraz druk przelewów odbywa się z użyciem danych adresowych firmy, jaką w tym momencie prowadzisz.

Dzięki tej funkcjonalności sporządzisz:

 • przekazy i przelewy: zwykłe (zwykłe blankiety przelewów), Podatki (do rozliczeń z Urzędem Skarbowym) i ZUS (do rozliczeń z ZUS),
 • noty księgowe należące do dokumentów księgowych własnych zewnętrznych sporządzanych w celu skorygowania operacji gospodarczej, wynikającej z dokumentu obcego lub własnego oprócz faktur VAT (np. nota uznaniowa lub obciążeniowa),
 • oraz dowody wewnętrzne należące do dokumentów księgowych własnych wewnętrznych, wystawianych przez podatnika w celu dokonania ewidencji operacji gospodarczej nieudokumentowanej innym dowodem,

Dodatkowo:

 • obliczysz zaległości w płatnościach i wynikających z tego odsetek, w tym z możliwością wydruku not odsetkowych,
 • wyliczysz wysokość spłat, terminów i kosztów umów kredytowych i leasingowych,
 • specjalny moduł Pisma posłuży Ci do przygotowania prostych tekstów. Mogą one być drukowane samodzielnie lub potraktowane jako pisma i w oparciu o dane adresowe kontrahentów wydrukowane z adresem nadawcy (użytkownika programu) i adresata. Dodatkowo ten moduł programu pozwala na automatyczne adresowanie kopert,
 • realizacja wymogów Rozporządzenia RODO odnośnie zabezpieczenia danych osobowych,
 • w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w programie, zalecamy korzystanie z tego zabezpieczenia, wówczas tylko osoby upoważnione będą miały dostęp do programu, a tym samym do danych w nim zawartych

Pamiętajmy, że na administratorze danych spoczywa obowiązek ochrony danych osobowych wynikający z ustawy, natomiast program jest tylko narzędziem wspomagającym użytkowników w wypełnianiu zaleceń RODO.

Niezwykle użyteczna funkcjonalność, dzięki której zyskasz automatyczne przenoszenie zapisów dot. sprzedaży i zakupów powstających m.in. w programach magazynowych, księgowych, fakturujących, obsługi produkcji czy sprzedaży do programu księgowego SKP®.

Co więcej:

 • przyjmowane są dokumenty z dowolnego zakresu dat, choć przypisywane są one zawsze do jednego miesiąca księgowego,
 • za pomocą modułu importu możesz przenosić dane dotyczące dokumentów i kontrahentów,
 • cechuje się niezwykle prostą obsługą
 • wzbogacony o komunikaty informujące o powstałych błędach podczas importu

Poznaj specyfikację techniczną pliku importu: https://www.ksiega-podatkowa.pl/import-danych

ZALETY SKP® BIURO

DOŻYWOTNIA LICENCJA

Kupując SKP® zyskujesz program w wersji instalowalnej na dysku komputera (tzw. wersja desktopowa). W zależności od wybranej wersji, SKP® możesz użytkować na jednym - głównym komputerze albo w przypadku wersji wielostanowiskowej - na dowolnej liczbie stanowisk.

WIĘCEJ NA TEMAT LICENCJI

DARMOWE FORMY POMOCY

Wraz z zakupem programu otrzymujesz kompleksową opiekę posprzedażną nawet przez 16 miesięcy, a dodatkowo bezpłatny dostęp do instrukcji, poradników, filmów czy FAQ.

Nowość! Odbierz bezpłatnie Multimedialny Kurs Obsługi SKP® >

OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY

Zyskujesz program z możliwością samodzielnego konfigurowania już od 758 PLN. Zgodnie z potrzebami Twojego biura dowolnie dobierasz moduły, praktyczne dodatki czy rozwiązania online – SKP® w Chmurze. Oferujemy Ci elastyczne rozwiązanie, dzięki którym nie przepłacasz!

Otwórz konfigurator SKP®

PROSTE UŻYTKOWANIE

Dzięki automatycznemu procesowi instalacji nie musisz posiadać specjalistycznego przygotowania. SKP® po zainstalowaniu jest natychmiast gotowy do wprowadzania danych księgowych.

GWARANCJA JAKOŚCI

Zaufaj naszemu 25- letniemu doświadczeniu. Dzięki temu masz gwarancję otrzymania najlepszych rozwiązań oraz wysokiego poziomu obsługi. Przez lata zaufało nam tysiące firm i biur. Dołącz do ich grona!

BEZPIECZEŃSTWO I SPOKÓJ

SKP® jest na stale i na bieżąco dostosowywany do zmieniających się przepisów prawa. Podlegając opiece serwisowej masz dostęp do najnowszych wersji, pomocy konsultantów oraz serwisu danych.

Oferta Opieki serwisowej

1. PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ

Księguj, twórz deklaracje ZUS, wystawiaj faktury, rozliczaj kilometrówkę i co tylko zechcesz. ZA DARMO aż przez 60 dni.
Lista funkcji programu SKP®

2. BEZ OGRANICZEŃ

Poznaj i przetestuj wszystkie moduły oraz generuj JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_FA. Bez żadnych zobowiązań!

4. CIĄGŁOŚĆ KSIĘGOWANIA 

Po 60 dniach testowania kup własny program SKP® i kontynuuj prace księgowe zachowując wcześniej wprowadzone dane.