Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak wprowadzić wyposażenie? Powrót

2020-08-04

Aby w programie wprowadzić wyposażenie należy przejść do zakładki: Kartoteki > Wyposażenie > Dodaj i wypełnić niezbędne elementy tabeli.

Typ – mając wiele elementów wyposażenia możemy podzielić je na grupy (np. ze względu na miejsce używania, przeznaczenie, itp.) znakując je jednym lub kilkoma znakami (litery, cyfry, znaki specjalne).
Lp. – liczba porządkowa. Użytkownik może dowolnie ponumerować elementy na liście, aby uzyskać żądaną kolejność na ekranie lub na wydruku.
Data zakupu – data nabycia (zakupu) lub wytworzenia wyposażenia.
Numer rachunku – numer dowodu nabycia lub innego dokumentu księgowego, w oparciu o który wprowadziliśmy wyposażenie do składników majątku.
Nr pozycji Księgi – numer pozycji w Księdze Przychodów i Rozchodów (lub w innym urządzeniu księgowym) pod jaką zaksięgowano nabycie (zakup) wyposażenia. Po numerze można podać rok dwucyfrowo, np. 516/01.
Nazwa wyposażenia – dowolny tekst jednoznacznie określający wyposażenie.
Cena zakupu – wartość wyposażenia przy nabyciu (zakupie) lub wytworzeniu ustalona według przepisów podatkowych.
Data likwidacji – data likwidacji wyposażenia; póki ta data jest pusta traktujemy dane wyposażenie jako w użytkowaniu.
Powód likwidacji – dowolny tekst określający powód likwidacji.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót