Książka przychodów i rozchodów SKP Format posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Księga przychodów i rozchodów to dopiero początek!

Jedyna na rynku oferta skrojona na miarę Twoich potrzeb! Stwórz swój własny zestaw modułów.
Teraz Ty decydujesz, jak będzie wyglądać mała księgowość
i program księgowy w Twojej firmie.

Aktualizacja i opieka serwisowa 2017

Aktualna wersja programu: 17.3.1

Zamówienia na promocyjne moduły, aktualizacje i opiekę serwisową
na rok 2017 przyjmowane są przez Centrum Serwisowe, dostępne
bezpośrednio w Twoim programie.

Uwaga! Tylko do 30 listopada Opieka Serwisowa na rok 2017 taniej aż o 50%

E-aktualizacja!   Całkowicie zautomatyzowany sposób obsługi. Nowa wersja na Twoim komputerze już w kilka minut.

Zmiany w najnowszych wersjach oraz plany na rok 2017:

 • Tworzenie i wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) w zakresie ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – plik JPK_VAT.
 • Dostosowanie do nowych regulacji w zakresie podatku VAT i podatku dochodowego:
  • Nowe zasady określania kwoty wolnej od podatku, ulgi podatkowej i kwoty podatku dochodowego.
  • Wprowadzenie osobnego parametru: stawka podatkowa dla cudzoziemców 20%.
  • Fakturowanie – w związku z centralizacją rozliczeń w podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego, możliwość wykazania kilku stron transakcji: Wystawca / Sprzedawca / Nabywca / Odbiorca.
 • Stała aktualność wzorów deklaracji i e-deklaracji
 • Aktualizacja parametrów na rok 2017:
  • Kwota najniższego wynagrodzenia.
  • Współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
  • Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
  • Aktualizacja stawek kilometrowych i odsetek za zwłokę od należności podatkowych.
 • Realizacja w ciągu roku innych zmian w programie zgodnie z postulatami klientów.
Ważniejsze zmiany wprowadzone w roku 2016:
 • Nowy wzór Książki Przychodów i Rozchodów obowiązujący od 08.04.2016 r. wraz z obsługą księgowań kosztów badawczo rozwojowych.
 • Możliwość księgowania jednocześnie na dwie kolumny księgi w PKPiR (kolumny 10,11 i 13) – dla firm rozliczających VAT
 • Możliwość amortyzacji w okresach: miesięcznym, kwartalnym, rocznym, sezonowo
 • Obsługa rejestru VAT dla korekty VAT naliczonego art. 89 b ust. 4
 • Nowe wzory deklaracji i e-deklaracji VAT-7 wzór 17, VAT-7K wzór 11, VAT-7D wzór 8, VAT-8 wzór 6, VAT-9M wzór 6
 • Nowy wzór deklaracji i e-deklaracji PIT 28 wzór 19 oraz załączników PIT 28A wzór 16 i PIT 28B wzór 13.
 • Nowe wzory deklaracji i e-deklaracji PIT-4R wzór 6, PIT-8AR wzór 6, PIT-11 wzór 23, PIT-40 wzór 22.
 • Nowy wzór formularza ZUS Z-3, Z-3A, Z-3B.
 • Nowy wzór deklaracji DRA i nowe kody świadczeń i przerw.
 • Pobieranie przez internet nazwy i danych adresowych kontrahenta z GUS w oparciu o jego NIP.

Jeżeli mają Państwo starszą wersję programu, bez Centrum Serwisowego, pytanie o aktualizację proszę złożyć w poniższym formularzu:

Porada dnia

Fakturę czy inny dokument wysłać w postaci PDFa e-mailem. Funkcja ta dostępna jest w Podglądzie wydruku dla wszystkich wydruków, zarówno dla faktur, list, zestawień, ewidencji,…