Programy dla małej księgowości

Program SKP® polecany jest dla firm, gdzie stosowana jest mała księgowość: Księga Przychodów i Rozchodów lub Ryczałt Ewidencjonowany. Aby móc w pełni pracować z programem należy wersję bazową: SKP® Start rozbudować o dowolne moduły.
Moduły możesz zamówić w dowolnym momencie: wraz z pierwszym zamówieniem Twojego SKP®, bądź w ramach opieki serwisowej poprzez Centrum Serwisowe wprost z programu.

Poznaj wszystkie moduły do SKP® START Firma. Stwórz swój własny zestaw modułów i pracuj na niezawodnym programie!

Image Description

Niezwykle bogaty moduł płacowy, w którym możesz wyliczyć wynagrodzenia i świadczenia na czas choroby lub wszelkich zasiłków, możesz automatycznie zaksięgować wynagrodzenia, wystawiać deklaracje ZUS i eksportować je do programu Płatnik. Co więcej utworzysz deklaracje PIT-11, -4R, -8AR, sporządzisz listy płac i karty wynagrodzeń i karty pracy. Do pracy modułu niezbędne jest posiadanie bazowego SKP® START.

Przeczytaj pełen zakres działania modułu:

1. Kadry

 • Dodawanie nieograniczonej liczby pracowników,
 • Dowolna modyfikacja wprowadzonych danych pracownika,
 • Tworzenie kartotek z danymi osobowymi pracowników,
 • Tworzenie kart pracy dla poszczególnych pracowników, w których ewidencjonowany jest przepracowany czas pracy i różnego rodzaju nieobecności,
 • wydruk druków płacowych wg przygotowanych w programie szablonów (umowa o pracę, o dzieło i zlecenie, rachunek do umowy o dzieło, zlecenie, zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o zarobkach, świadectwo pracy, rozwiązanie umowy o pracę, list osobowych)
 • Kontrole ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • Wyliczenie stażu pracy,
 • Kopiowanie danych osobowych pracownika.

2. Umowy

 • Tworzenie umów z pracownikami - umowa o pracę, umowa o pracę na czas nieokreślony,
 • Tworzenie umów cywilno-prawnych z pracownikami - umowa o dzieło, umowa zlecenie, kontrakty menadżerskie, działalności artystycznej, praw autorskich,
 • rejestracja zatrudnionych obcokrajowców jako nierezydentów - osób nie mających w Polsce miejsca zamieszkania,
 • rejestracja właścicieli oraz osób współpracujących,
 • opcja bezpośredniego drukowania wszystkich dokumentów lub pobranie dokumentów do PDF,
 • możliwość prostej modyfikacji szablonów umów i dostosowania ich do swoich potrzeb oraz możliwość dodania własnego szablonu,
 • wydruk druków płacowych wg przygotowanych w programie szablonów, zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o zarobkach, świadectwo pracy, rozwiązanie umowy o pracę.

3. Rachunki

 • dodawanie rachunków do umów o dzieło i zlecenie pracowników,
 • możliwość prostej modyfikacji szablonów rachunków i dostosowania ich do swoich potrzeb oraz możliwość dodania własnego szablonu,
 • możliwość podejrzenia (pobrania lub wydrukowania) zestawienia wybranych rachunków,
 • eksport przelewów do banku,
 • możliwe do wglądu zestawienie PIT (zaliczka).

4. Płace

 • tworzenie listy płac na podstawie wcześniej wprowadzonych danych w zakładkach - kadry, umowy, rachunki,
 • przeliczanie płac za dane okresy oraz wg ustawionych w programie stawek, parametrów, typów i podległości ubezpieczeniom,
 • automatyczne księgowanie list płac do księgi przychodów i rozchodów,
 • rejestracja wypłat w podziale na: składniki wynagrodzeń, świadczenia, zasiłki, dodatki, potrącenia, itp.),
 • wyliczenia wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, świadczeń urlopowych,
 • księgowanie list płac,
 • prowadzenie i wydruk kart wynagrodzeń,
 • tworzenie kilku list płaci kart wynagrodzeń (1 główna i 2 dodatkowe),
 • dodawanie premii i potrąceń pracowniczych,
 • generowanie deklaracji PIT: PIT-11, -4R, -8AR, IFT1/1R
 • generowanie deklaracji ZUS: ZUS-3, ZUS-3A i ZUS-3B, ZUS-7, ZUS Z-17,
 • dodawanie składników brutto,
 • eksport deklaracji (DRA, RCA, RSA, RZA ) do programu Płatnik lub ich wydruk na oryginalnych formularzach,
 • generowanie zestawień RMUA
 • możliwość wglądu do zestawień PIT (zaliczka)
 • możliwość utworzenia deklaracji ZUS dla danego pracownika lub pracowników,
 • możliwość wprowadzenia składek ZUS właścicieli,