MODUŁ: ŚRODKI TRWAŁE I WYPOSAŻENIE

Program SKP® dla biur rachunkowych składa się z wersji bazowej: SKP® Start oraz dwóch dodatkowych modułów: Fakturowanie i Podatek VAT wraz z obsługą plików JPK: JPK_PKPIR, JPK_FA i JPK_V7M, JPK_V7K.

Moduły możesz zamówić w dowolnym momencie: wraz z pierwszym zamówieniem Twojego programu SKP®, bądź w ramach opieki serwisowej w serwisie Moje konto.

Poznaj wszystkie moduły do SKP® START Biuro. Stwórz swój własny zestaw modułów i pracuj na niezawodnym programie!

Otwórz konfigurator SKP®

Program środki trwałe i wyposażenie. Amortyzacja środków trwałych w firmie, automatyczne księgowanie KPIiR

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne oraz zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a także pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji oraz ilość rat do spłaty. Do pracy modułu niezbędne jest posiadanie bazowej wersji SKP® START.

Poznaj wszystkie możliwości tego modułu:

1. Środki Trwałe:

 • nieograniczona ilość środków trwałych,
 • obejmuje majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne,
 • obsługa metod: liniowej, jednorazowej i degresywnej oraz bez amortyzacji,
 • typy amortyzacji: miesięczna, kwartalna lub roczna,
 • automatyczne księgowanie do Księgi Przychodów,
 • obsługa ulepszeń, zmniejszeń i przerw w wyliczeniach; aktualizacja umorzeń,
 • możliwość likwidacji wprowadzonego środka trwałego,
 • możliwość edycji wprowadzonych środków trwałych, a także w razie potrzeby ich usunięcia,
 • wydruk dokumentów: OT, LT, oraz korekty roczne,
 • limity 150 tyś. PLN wartości samochodu osobowego,

2. Wyposażenie:

 • możliwość wprowadzania wyposażenia,
 • edycja wybranych elementów wyposażenia, a także możliwość ich usunięcia,
 • wydruk ewidencji wyposażenia i możliwość jej zapisu do pliku PDF,
 • wyszukiwarka elementów wyposażenia znajdujących się na liście,
 • rozbudowane opcje widoku listy wyposażenia – filtry, grupowanie, sortowanie,
 • możliwość likwidacji wprowadzonego wyposażenia

3. Odpisy amortyzacyjne, plany, prognozy:

 • pozwala na ujęcie amortyzacji w aspekcie podatkowym,
 • dokonywanie korekt podatku VAT dla środków trwałych w zależności od metody amortyzacji,
 • prognozuje termin zakończenia amortyzacji, pozostałą kwotę oraz ilość rat,
 • obsługa współczynników amortyzacji,
 • wydruk planu amortyzacyjnego,
 • opcje widoku umożliwiające wyświetlenie planu amortyzacyjnego w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym

4. Definiowanie własnych parametrów majątku trwałego:

 • opcje filtrowania i grupowania środków trwałych,
 • wybór grupy do której przynależeć będzie wprowadzany środek trwały,

5. Pozostałe funkcjonalności:

 • filtrowanie środków trwałych,
 • dodawanie komentarzy i uwag dla środków trwałych