Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak dodać ulepszenie środka trwałego? Powrót

2020-08-04

Aby w programie wprowadzić ulepszenie wprowadzonego środka trwałego należy przejść do zakładki: Kartoteki > Środki trwałe > Edytuj > Ulepszenia, zmniejszenia, przerwy , limity > Dodaj.


Ujęcie ulepszenia środka trwałego w liczeniu rat amortyzacyjnych ma zastosowanie w miesiącu następnym od daty wprowadzenia. Ulepszenie nie zmienia wielkości rat, ale zmienia okres amortyzacji.

Powiększona wartość środka trwałego po ulepszeniu zostanie wykazana w oknie głównym środka trwałego.

Powrót