Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak zakończyć amortyzację? Powrót

2020-09-01

Aby w programie zakończyć amortyzację środka trwałego, proszę wejść do zakładki: Kartoteki > Środki trwałe.

Następnie z listy wybieramy dany środek trwały i klikamy na dolnym pasku przyciski: Edytuj. W otwartym oknie należy wpisać datę zakończenia – w polu: „Amortyzację zakończono w dniu”.

Wpisanie daty jest jednoznacznie przyjmowane jako zakończenie amortyzacji.

W „Uwagach” możemy wprowadzić powód zakończenia jej naliczania, np. sprzedaż środka trwałego.

 

Powrót