Plik JPK_V7M, JPK_V7K a program SKP®

JPK_V7M, JPK_V7K a program SKP® – jak to zrobić? Poznaj komplet rozwiązań dla użytkowników programu SKP®, jak i dla korzystających z innych programów księgowych. Odnajdź siebie wśród prezentowanych wariantów.

Zagadnienie łączenia plików JPK w jeden, który można podpisać i przesłać elektronicznie, może być problematyczne w przypadku, gdy w przedsiębiorstwie używane są różne programy różnych producentów. Trzeba podkreślić, że obejmuje to kilka zagadnień:

  • utworzenie prawidłowego pliku JPK z weryfikacją formalną oraz z godnością z deklaracją VAT,
  • podpisanie pliku podpisem kwalifikowanym,
  • wysyłka podpisanego pliku w formie e-deklaracji i odbiór UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru),
  • archiwowanie wysłanych plików JPK i potwierdzeń UPO

jest zagadnieniem skomplikowanym i wymagającym doświadczenia ze strony producenta oprogramowania. Oferowany przez nas program JPK LINK umożliwia prawidłowe wykonanie tych czynności. Po jego zakupie można obsługiwać pliki JPK utworzone w dowolnych programach dowolnych producentów. Mamy tu 4 przypadki:

Omówmy też przypadek, gdy Firma lub biuro rachunkowe nie są powiązane wyłącznie z programem SKP®

A. Firma, która nie korzysta z usług biura rachunkowego

Do utworzenia i wysyłki pliku JPK_V7M, JPK_V7K całkowicie wystarczające są funkcje standardowo zawarte w programie SKP® w wersji od 2017 r. Dostępne są w module: Księgi – Rejestry VAT – Opcje.

Konieczne jest połączenie w całość albo danych księgowych, albo plików JPK utworzonych w różnych folderach programu SKP® lub na różnych komputerach.

W pierwszym przypadku należy posiadać bądź zakupić moduł Wymiana danych w wersji dla Firm. Umożliwia on import, eksport i łączenie danych z programu SKP® utworzonych w różnych lokalizacjach. Następnie z danych połączonych w jednej wybranej lokalizacji, można utworzyć plik JPK_V7M, JPK_V7K funkcją dostępną w module: Księgi – Rejestry VAT – Opcje.

W drugim przypadku należy zaopatrzyć się w dodatek do programu SKP® – JPK Import. Z kolei należy utworzyć w każdej lokalizacji plik JPK_V7M, JPK_V7K z wykorzystaniem funkcji dostępnej w module: Księgi – Rejestry VAT – Opcje. Następnie w jednej wybranej lokalizacji połączymy poszczególne pliki z użyciem dodatkowej funkcji: „Import pliku JPK z zewnętrznych źródeł”

Obejmuje to przypadki:
A.3.1
inne jest miejsce (komputer) rejestrowania sprzedaży, natomiast księgowanie kosztów odbywa się w innym miejscu,
A.3.2
rejestrowanie sprzedaży odbywa się dwóch miejscach, a w jednym z nich odbywa się także księgowanie kosztów.
W obu przypadkach rozwiązanie tak jak w A.2
A.4.1
przy czym ma wdrożony system wymiany danych z programem SKP® wg. protokołu ZBYT-SKP

Korzystając z wdrożonego protokołu ZBYT-SKP Firma importuje dane z programu obsługi sprzedaży do swojego programu SKP®, w którym prowadzi pozostałe księgowania (funkcja: Księgi – Księgowanie – Opcje – Import z innych programów). Otrzymuje w ten sposób kompletny zestaw danych księgowych, z którego tworzy plik JPK_V7M, JPK_V7K, używając funkcji dostępnych w module: Księgi – Rejestry VAT – Opcje.

A.4.2
program obsługi sprzedaży umożliwia eksport w formacie tekstowym lub Excel lub CSV, który można dostosować do wymagań protokołu wymiany danych ZBYT-SKP między programem SKP® i innymi programami. Protokół ten jest opisany tutaj: https://www.ksiega-podatkowa.pl/import-danych

Firma powinna zlecić, najlepiej osobie serwisującej jego system informatyczny, wykonanie modułu wymiany danych według naszej specyfikacji. Po przetestowaniu na linii Firma – SKP®, można przystąpić do przekazywania danych z programu sprzedażowego Firmy do programu SKP®, które posiada SKP®.

Po wdrożeniu systemu ZBYT-SKP należy postępować jak w A.4.1.

B. Firma, która korzysta z usług biura rachunkowego, które także korzysta z programu SKP®

Prosta sytuacja. Biuro rachunkowe księguje komplet dokumentów zarówno sprzedaży jak i zakupów. Do utworzenia i wysyłki pliku JPK_V7M, JPK_V7K przez biuro całkowicie wystarczające są funkcje standardowo zawarte w programie SKP® w wersji od 2017 r. Dostępne są w module: Księgi – Rejestry VAT – Opcje.
Firma przekazuje dane do biura rachunkowego, które importuje je przez system Wymiany danych, następnie tworzy plik JPK_V7M, JPK_V7Kużywając funkcji dostępnej w module: Księgi – Rejestry VAT – Opcje.

Firma tworzy plik JPK_V7M, JPK_V7K używając funkcji dostępnej w module: Księgi – Rejestry VAT – Opcje i przekazuje go do biura rachunkowego. Biuro powinno zaopatrzyć się w dodatek do programu SKP® JPK Import. Z jego pomocą, używając funkcji: „Import pliku JPK z zewnętrznych źródeł”, łączy plik JPK otrzymany od Firmy z plikiem JPK, który utworzyło z zaksięgowanych u siebie danych.

C. Firma, która korzysta z usług biura rachunkowego, które korzysta z innego programu niż SKP®

Firma tworzy plik JPK_V7M, JPK_V7K używając funkcji dostępnej w module: Księgi – Rejestry VAT – Opcje i przekazuje go do biura rachunkowego. Biuro powinno mieć możliwość łączenia plików JPK pochodzących z różnych źródeł. My oferujemy taką możliwość – program JPK LINK. Po zakupie tego programu biuro łączy i wysyła pliki JPK pochodzące z różnych programów.

D. Biuro rachunkowe – klient prowadzi PKPiR

Prosta sytuacja – biuro rachunkowe księguje komplet dokumentów zarówno sprzedaży jak i zakupów. Do utworzenia i wysyłki pliku JPK_V7M, JPK_V7K całkowicie wystarczające są funkcje standardowo zawarte w programie SKP® w wersji od 2017 r. Dostępne są w module: Księgi – Rejestry VAT – Opcje.
Biuro otrzymuje od klienta dane księgowe np. o sprzedaży, które importuje przez system Wymiany danych do swojego programu SKP®, w którym prowadzi pozostałe księgowania tego klienta. Otrzymuje w ten sposób kompletny zestaw danych księgowych, z którego tworzy plik JPK_V7M, JPK_V7K, używając funkcji dostępnych w module: Księgi – Rejestry VAT – Opcje.
Klient tworzy plik JPK_V7M, JPK_V7K w swoim programie SKP® i przekazuje go do biura rachunkowego. Biuro powinno zaopatrzyć się w dodatek do programu SKP® JPK Import. Z jego pomocą, używając funkcji: „Import pliku JPK z zewnętrznych źródeł”, łączy plik JPK otrzymany od klienta z plikiem JPK, który utworzyło z zaksięgowanych u siebie danych.
Biuro otrzymuje od klienta dane księgowe np. o sprzedaży, które importuje przez system „ Import dokumentów z Chmury” do programu SKP®, w którym prowadzi pozostałe księgowania tego klienta. Otrzymuje w ten sposób kompletny zestaw danych księgowych, z którego tworzy plik JPK_V7M, JPK_V7K, używając funkcji dostępnych w module: Księgi – Rejestry VAT – Opcje.
Klient tworzy plik JPK_V7M, JPK_V7K w jakimkolwiek używanym przez siebie programie i przekazuje ten plik do biura rachunkowego. Biuro powinno zaopatrzyć się w dodatek do programu SKP® JPK Import. Z jego pomocą, używając funkcji: „Import pliku JPK z zewnętrznych źródeł”, łączy plik JPK otrzymany od klienta z plikiem JPK, który utworzyło z zaksięgowanych u siebie danych.

D.6.1

ma wdrożony system wymiany danych z programem SKP® wg. protokołu ZBYT-SKP

Klient przekazuje do biura dane o sprzedaży wg. protokołu ZBYT-SKP. Biuro importuje je do swojego programu SKP®, w którym prowadzi pozostałe księgowania tego klienta (funkcja: Księgi – Księgowanie – Opcje – Import z innych programów). Otrzymuje w ten sposób kompletny zestaw danych księgowych, z którego tworzy plik JPK_V7M, JPK_V7K, używając funkcji dostępnych w module: Księgi – Rejestry VAT – Opcje.

D.6.2

umożliwia eksport w formacie tekstowym lub Excel lub CSV, który można dostosować do wymagań protokołu wymiany danych ZBYT-SKP między programem SKP® i innymi programami. Protokół ten jest opisany tutaj: https://www.ksiega-podatkowa.pl/import-danych

Klient powinien zlecić, najlepiej osobie serwisującej jego system informatyczny, wykonanie modułu wymiany danych według naszej specyfikacji. Po przetestowaniu na linii klient – biuro, można przystąpić do przekazywania danych z programu sprzedażowego klienta do programu SKP®, które posiada biuro rachunkowe.

Po wdrożeniu systemu ZBYT-SKP należy postępować jak w D.6.1.

D.6.3

nie umożliwia wymiany danych z programem SKP® przy czym klient jest gotów zmienić program do obsługi sprzedaży na inny ułatwiający tworzenie pliku JPK_V7M, JPK_V7K

Skoro program klienta nie umożliwia zautomatyzowania przekazywania do biura rachunkowego pliku JPK_V7M, JPK_V7K, przy czym proces ten ma wyższy priorytet niż dotychczasowe przyzwyczajenia związane z programem do obsługi sprzedaży, wówczas należy wybrać nowy program, który zapewni zarówno wysoką jakość obsługi sprzedaży jak też mechanizm przekazywania danych do biura rachunkowego.

Z naszej strony możemy zaproponować program Faktura Expert z modułem Rejestry. Aby w pełni zaspokoić oczekiwania klienta co do cech produktu należy zapoznać się z właściwościami produktu oraz z wersją testową tego programu.

Z naszej strony możemy zaproponować program Faktura Expert z modułem Rejestry. Aby w pełni zaspokoić oczekiwania klienta co do cech produktu należy zapoznać się z właściwościami produktu oraz z wersją testową tego programu.

Jednocześnie zapewniamy pełną zgodność programu Faktura Expert z programem SKP® w zakresie przekazywania plików JPK_V7M, JPK_V7K.

Drugą opcją jest, aby biuro zaproponowało klientowi fakturowanie w Chmurze SKP®. Obecnie 5 miesięcy (od stycznia do maja) korzystania z Chmury gratis przy zakupie opieki serwisowej na rok 2017.

D.6.4

nie umożliwia wymiany danych z programem SKP® przy czym klient nie jest gotów zmienić programu do obsługi sprzedaży na inny ułatwiający tworzenie pliku JPK_V7M, JPK_V7K

Skoro program klienta nie umożliwia zautomatyzowania przekazywania do biura rachunkowego pliku JPK_V7M, JPK_V7K, a dla klienta jego stosowanie jest ważniejsze niż współpraca z biurem rachunkowym w tym zakresie, wówczas jednym co pozostaje to ręczne księgowanie w biurze rachunkowym całości sprzedaży.

Niemniej, poza ewentualną rezygnacją z takiego klienta, wysoce wskazane jest stałe odziaływanie na dostawcę programu do sprzedaży o wprowadzenie funkcji tworzenia pliku JPK_V7M, JPK_V7K, a przy braku zrozumienia rezygnację z tego programu na rzecz dostosowanego do obecnych wymagań.

E. Firma lub biuro rachunkowe z potrzebą łączenia plików JPK z różnych systemów, innych niż SKP®, i/lub prowadzona jest pełna księgowość

Prosta sytuacja – biuro rachunkowe księguje komplet dokumentów zarówno sprzedaży jak i zakupów. Do utworzenia i wysyłki pliku JPK_V7M, JPK_V7Kwystarczające będą funkcje zawarte w programie użytkowanym przez biuro do obsługi pełnej księgowości. Liczymy na to, że są.

E.2.1

jest w stanie wygenerować plik JPK_V7M, JPK_V7Kobejmujący rejestr sprzedaży (wielkie udoskonalenie dla biur rachunkowych)

Klient tworzy plik JPK_V7M, JPK_V7Kużywając funkcji dostępnej w swoim programie obsługi sprzedaży. Plik ten przekazuje do biura rachunkowego, aby połączyć go z plikiem dotyczącym kosztów. Biuro powinno mieć możliwość łączenia plików JPK pochodzących z różnych źródeł. My oferujemy taką możliwość – program JPK LINK. Po zakupie tego programu biuro łączy i wysyła pliki JPK pochodzące z różnych programów.

E.2.2

nie jest w stanie wygenerować pliku JPK_V7M, JPK_V7K obejmującego rejestr sprzedaży, przy czym klient jest gotów zmienić program do obsługi sprzedaży na inny ułatwiający tworzenie pliku JPK_V7M, JPK_V7K

Skoro program klienta nie umożliwia zautomatyzowania przekazywania do biura rachunkowego pliku JPK_V7M, JPK_V7K, przy czym proces ten ma wyższy priorytet niż dotychczasowe przyzwyczajenia związane z programem do obsługi sprzedaży, wówczas należy wybrać nowy program, który zapewni zarówno wysoką jakość obsługi sprzedaży jak też mechanizm przekazywania danych do biura rachunkowego.

Z naszej strony możemy zaproponować program Faktura Expert z modułem Rejestry. Aby w pełni zaspokoić oczekiwania klienta co do cech produktu należy zapoznać się z właściwościami produktu oraz z wersją testową tego programu. Jednocześnie zapewniamy pełną zgodność programu Faktura Expert z programem SKP® w zakresie przekazywania plików JPK_V7M, JPK_V7K.

Drugą opcją jest, aby biuro zaproponowało klientowi fakturowanie w Chmurze SKP®.

E.2.3

nie jest w stanie wygenerować pliku JPK_V7M, JPK_V7K obejmującego rejestr sprzedaży, przy czym klient nie jest gotów zmienić program do obsługi sprzedaży na inny ułatwiający tworzenie pliku JPK_V7M, JPK_V7K

Skoro program klienta nie umożliwia zautomatyzowania przekazywania do biura rachunkowego pliku JPK_V7M, JPK_V7K, a dla klienta jego stosowanie jest ważniejsze niż współpraca z biurem rachunkowym w tym zakresie, wówczas jednym co pozostaje to ręczne księgowanie w biurze rachunkowym całości sprzedaży.

Niemniej, poza ewentualną rezygnacją z takiego klienta, wysoce wskazane jest stałe odziaływanie na dostawcę programu do sprzedaży o wprowadzenie funkcji tworzenia pliku JPK_V7M, JPK_V7K, a przy braku zrozumienia rezygnację z tego programu na rzecz dostosowanego do obecnych wymagań.