Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak korzystać z modułu Płace i ZUS? Powrót

2021-04-19

Po zakupie tego modułu w menu górnym programu wejdź do zakładki: Płace i ZUS.

Następnie w pierwszej zakładce: Płace > Dane osobowe dodaj wszystkich swoich pracowników.

Określ wymiar czasu pracy, staż pracy. Określ typ pracownika, gdzie:

 • X – Osoba będąca osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą (właściciel firmy), a także wspólnik spółki cywilnej, rozliczający się sam za siebie,
 • Y – Osoba współpracująca,
 • UZ – Osoba wykonująca umowę agencyjną lub umowę zlecenia,
 • UR – Osoba wykonująca umowę zlecenia opodatkowaną ryczałtowo, nierezydent nie mający zamieszkania na terytorium Polski
 • UD – Osoba wykonująca umowę o dzieło,
 • UK – Osoba wykonująca umowę o dzieło / zlecenie, która liczone ma koszty pracownicze, nie procentowe, jak przy zwykłych umowach o dzieło czy zlecenie.
 • M – Jeżeli dany pracownik zadeklarował, że rozliczenie roczne sporządzi razem ze współmałżonkiem,
 • S – Stypendia

Podaj kod tytułu ubezpieczenia oraz zaznacz, jakie składki mają być liczone. W tym miejscu możesz także zaznaczyć, że pracownik przystąpił do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

W opcji [Wydruk] znajdziesz szablony pism do wydruku (np. zaświadczenie o zarobkach, o zatrudnieniu, umowy o pracę, rachunki do umów czy oświadczenie o regulaminie BHP). W kolejnej zakładce: Płace > Płace i ZUS > Edytuj wyliczysz płace, urlopy, zasiłki i chorobowe.

Zwróć uwagę na: Płace > Płace i ZUS > Opcje > Dane płatnika, gdzie określisz:

 • stopę składek na ubezpieczenie wypadkowe,
 • okres podstawy wymiaru składek,
 • czy firma jest uprawniona do wypłaty zasiłków
 • czy wynagrodzenie jest wypłacane w kolejnym miesiącu.

Określisz także, ile list płac prowadzisz i czy stosujesz koszty autorskie.

W tym miejscu także w [Wydruk] znajdziesz druki i deklaracje ZUS oraz utworzysz i prześlesz pliki do programu Płatnik.

W kolejnych zakładkach możesz prowadzić karty pracy, tworzyć i wysyłać informacje PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR czy IFT-1/1R.

Możesz także rozliczać ZUS za siebie i wspólników.

 

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót