Program SKP® polecany jest dla firm, w tym także dla jednoosobowej działalności(również samozatrudnienie), gdzie stosowana jest mała księgowość: Księga Przychodów i Rozchodów lub Ryczałt Ewidencjonowany. Aby móc w pełni pracować z programem należy wersję bazową: SKP® Start rozbudować o dowolne moduły.
Moduły możesz zamówić w dowolnym momencie: wraz z pierwszym zamówieniem Twojego SKP®, bądź w ramach opieki serwisowej w serwisie Moje konto.

Poznaj wszystkie moduły do SKP® START Firma. Stwórz swój własny zestaw modułów i pracuj na niezawodnym programie!

Otwórz konfigurator SKP®

Program księgowy z obsługą VAT w średniej i małej firmie - rejestry VAT, deklaracje i jednolity plik kontrolny

Moduł Podatek VAT to przede wszystkim możliwość prowadzenia rejestrów VAT dostawy oraz nabycia towarów handlowych, środków trwałych, usług i innych. Na podstawie rejestrów sporządzonych metodą: memoriałową miesięczną, memoriałowo kwartalną lub kasową tworzone są deklaracje podatkowe VAT-7/7K, 12 oraz informacje VAT-UE/A/B/C, a także VAT-8, -9M, 10, 11, -UEK z możliwością ich wydruku lub wysyłki elektronicznej. Tu też wygenerujesz i wyślesz JPK_V7M, JPK_V7K. Do pracy modułu niezbędne jest posiadanie bazowej wersji SKP® START.

Przeczytaj pełen zakres działania modułu:

1. Rejestry VAT:

 • prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu towarów handlowych, środków trwałych, usług i innych,
 • wiele dostępnych metod: memoriałowo-miesięczna, memoriałowo-kwartalną i kasową,
 • z uwzględnieniem obrotów z kilku źródeł

2. Deklaracje podatkowe:

 • automatyczne tworzenie odpowiednich deklaracji podatkowych (VAT-7/7K, -27, -12 oraz informacji VAT-UE/A/B/C),
 • zestawienie obrotów uwzględniających różne źródła,
 • generowanie formularzy VAT-8, -9M, 10, 11, -UEK z możliwością ich wydruku lub wysyłki elektronicznej (dot. VAT-7/7K i VAT-UE),
 • obsługa e-Deklaracji VAT-ZD (zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego) jako załącznika do deklaracji VAT:-7 i -7K,
 • wiele opcji wydruku deklaracji VAT

3. Jednolity Plik Kontrolny:

 • tworzenie, weryfikacja i elektroniczna wysyłka plików JPK_V7M, JPK_V7K zgodnie z dokumentami zaksięgowanymi w rejestrze VAT,
 • podpisywanie JPK za pomocą jednej z trzech metod: podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym e-PUAP lub danymi autoryzującymi

4. Inne funkcje:

 • sporządzanie przelewów VAT do urzędu skarbowego,
 • kontrola dla wykonywania korekt VAT po 90 dniach od przeterminowania (braku zapłaty),
 • tworzenie korekt VAT po 90 dniach od przeterminowania wraz z ich obsługą masową,
 • rozliczenie VAT sprzedaży bezrachunkowej,
 • automatycznie wyliczenie udziału obrotu opodatkowanego i korekty,