Księga przychodów i rozchodów z wymianą danych

Korzystając z podstawowej wersji programu SKP® możesz rozszerzyć jego funkcjonalność o specjalnie przygotowane dodatki.

Dodatki możesz zamówić w dowolnym momencie: wraz z pierwszym zamówieniem Twojego programu SKP® ( za wyjątkiem dodatków: Deklaracje roczne oraz SKP® Biuro w Chmurze) bądź w ramach opieki serwisowej w serwisie Moje konto.

Zobacz poniżej jakie praktyczne rozwiązania przygotowaliśmy dla Twojego biura:

Elektroniczna wymiana danych księgowych z klientami - import danych sprzedażowych i zestawień bezpośrednio do programu księgowego.

Dodatek dla użytkowników SKP® w wersji dla biur bądź wersji wielostanowiskowej, który pozwala na odciążenie biura od czasochłonnej czynności wprowadzania dużej ilości dokumentów sprzedaży. Jeżeli klient biura posiada wersję ograniczoną lub wersję z dodatkiem Wymiana Danych, może sporządzać okresowo (np. raz w miesiącu) zestawienie dokumentów sprzedaży i przekazywać je za pośrednictwem Internetu lub na nośniku zewnętrznym do biura. Biuro, posiadające dodatek Wymiana Danych po wczytaniu tych danych, uzyskuje zapisy księgowe dotyczące sprzedaży i może zająć się pozostałymi księgowaniami oraz sporządzaniem wymaganych zestawień i raportów. Wymiana danych jest możliwa między egzemplarzami programu SKP® o dowolnych numerach licencji.

Uwaga! Zamówienie na dodatek Wymiana Danych przy wersjach dla biur przyjmowane jest wraz z co najmniej jednym zamówieniem dla klienta biura. Klient ten może zamówić wersję ograniczoną albo pełna wersja podstawową z dodatkiem Wymiana Danych. Gdy klient posiada już program SKP® wystarczy, że uzupełni go o dodatek Wymiana Danych.