Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak zaksięgować amortyzację w koszty? Powrót

2020-09-01

Aby zaksięgować amortyzację w koszty należy przejść w zakładkę: Kartoteki > Środki trwałe > Sumy > Księguj > DW.

Użycie przycisku: „Sumy” podaje sumę podstawowych wartości, w tym kwotę miesięcznego odpisu.

Znajduje się tu opcja: Pomijaj „jednorazowe” w odpisie miesiąca. Jeżeli dla jakiegoś środka zastosowaliśmy amortyzację jednorazową, to w miesiącu wprowadzenia cała jego wartość staje się odpisem amortyzacyjnym.

Jeżeli omawiana opcja nie jest zaznaczona, wówczas wartość ta zostanie dodana do pozostałych odpisów miesięcznych.

Jeśli opcję tę zaznaczymy, np. w sytuacji, gdy fakturę dokumentująca zakup takiego środka zaksięgowaliśmy wprost w koszty, wówczas środki amortyzowane jednorazowo nie będą wpływały na wykazywaną wartość miesięcznych odpisów.

 

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót