Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak zaksięgować amortyzację w koszty? Powrót

2020-09-01

Aby zaksięgować amortyzację w koszty należy przejść w zakładkę: Kartoteki > Środki trwałe > Sumy > Księguj > DW.

Użycie przycisku: „Sumy” podaje sumę podstawowych wartości, w tym kwotę miesięcznego odpisu.

Znajduje się tu opcja: Pomijaj „jednorazowe” w odpisie miesiąca. Jeżeli dla jakiegoś środka zastosowaliśmy amortyzację jednorazową, to w miesiącu wprowadzenia cała jego wartość staje się odpisem amortyzacyjnym.

Jeżeli omawiana opcja nie jest zaznaczona, wówczas wartość ta zostanie dodana do pozostałych odpisów miesięcznych.

Jeśli opcję tę zaznaczymy, np. w sytuacji, gdy fakturę dokumentująca zakup takiego środka zaksięgowaliśmy wprost w koszty, wówczas środki amortyzowane jednorazowo nie będą wpływały na wykazywaną wartość miesięcznych odpisów.

 

Powrót