IMPORT DANYCH Z OBCYCH PROGRAMÓW

W SKP® do małej księgowości istnieje możliwość dokonywania importów danych sprzedażowych, kosztowych, kontrahentów oraz towarów z innych programów.

Aby zaimportować dane należy przygotować moduł pośredniczący, który będzie zawierał dane do zaimportowania. Ważne, by moduł ten miał ustalony format danych, tylko wtedy możliwy będzie ich import do SKP®.

Możliwość Importu danych otrzymujesz bezpłatnie.

Program księgowy z funkcją importu danych z obcych programów do fakturowania lub obsługi sprzedaży.

Założenia importu danych:

1

Połączenie programów będzie dokonane bez ingerencji w ich dotychczasową budowę.

2

Producenci obcych programów i programu SKP® nie będą musieli wnikać w konstrukcję i szczegóły programu stowarzyszonego, porozumiewając się tylko ustaleniami dotyczącymi plików pośredniczących.

3

Protokół transmisji ma być w dużym stopniu odporny na modyfikacje, jakie mogą z czasem następować w obu programach.

4

Program obcego producenta oraz SKP® mogą pracować na niezależnych komputerach (np. inne miejsce sprzedaży - inne miejsce prac księgowych).