Programy dla małej księgowości

Program SKP® polecany jest dla firm, gdzie stosowana jest mała księgowość: Księga Przychodów i Rozchodów lub Ryczałt Ewidencjonowany. Aby móc w pełni pracować z programem należy wersję bazową: SKP® Start rozbudować o dowolne moduły.
Moduły możesz zamówić w dowolnym momencie: wraz z pierwszym zamówieniem Twojego SKP®, bądź w ramach opieki serwisowej poprzez Centrum Serwisowe wprost z programu.

Poznaj wszystkie moduły do SKP® START Firma. Stwórz swój własny zestaw modułów i pracuj na niezawodnym programie!

Image Description

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne oraz zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a także pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji oraz ilość rat do spłaty. Do pracy modułu niezbędne jest posiadanie bazowej wersji SKP® START.

Poznaj wszystkie możliwości tego modułu:

1. Środki Trwałe:

 • Nieograniczona ilość środków trwałych,
 • Obejmuje majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne,
 • Obsługa metod: liniowej, jednorazowej i degresywnej oraz bez amortyzacji,
 • Typy amortyzacji: miesięczna, kwartalna lub roczna
 • Automatyczne księgowanie do Księgi Przychodów,
 • Obsługa ulepszeń, zmniejszeń i przerw w wyliczeniach; aktualizacja umorzeń
 • Możliwość likwidacji wprowadzonego środka trwałego
 • Możliwość edycji wprowadzonych środków trwałych, a także w razie potrzeby ich usunięcia,
 • Wydruk dokumentów: OT, LT, oraz korekty roczne.

2. Wyposażenie:

 • Możliwość wprowadzania wyposażenia,
 • Edycja wybranych elementów wyposażenia, a także możliwość ich usunięcia,
 • Wydruk ewidencji wyposażenia i możliwość jej zapisu do pliku PDF,
 • Wyszukiwarka elementów wyposażenia znajdujących się na liście,
 • Rozbudowane opcje widoku listy wyposażenia – filtry, grupowanie, sortowanie
 • Możliwość likwidacji wprowadzonego wyposażenia

3. Odpisy amortyzacyjne, plany, prognozy:

 • Pozwala na ujęcie amortyzacji w aspekcie podatkowym,
 • Dokonywanie korekt podatku VAT dla środków trwałych w zależności od metody amortyzacji,
 • Prognozuje termin zakończenia amortyzacji, pozostałą kwotę oraz ilość rat,
 • Obsługa współczynników amortyzacji,
 • Wydruk planu amortyzacyjnego,
 • Opcje widoku umożliwiające wyświetlenie planu amortyzacyjnego w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym,

4. Definiowanie własnych parametrów majątku trwałego:

 • Opcje filtrowania i grupowania środków trwałych,
 • Wybór grupy do której przynależeć będzie wprowadzany środek trwały.

5. Pozostałe funkcjonalności:

 • filtrowanie środków trwałych,
 • Dodawanie komentarzy i uwag dla środków trwałych,