Program do małej księgowości – środki trwałe i wyposażenie

Program SKP® polecany jest dla firm, gdzie stosowana jest mała księgowość: Księga Przychodów i Rozchodów lub Ryczałt Ewidencjonowany. Aby móc w pełni pracować z programem należy wersję bazową: SKP® Start rozbudować o dowolne moduły.
Moduły możesz zamówić w dowolnym momencie: wraz z pierwszym zamówieniem Twojego SKP®, bądź w ramach opieki serwisowej w serwisie Moje konto.

Poznaj wszystkie moduły do SKP® START Firma. Stwórz swój własny zestaw modułów i pracuj na niezawodnym programie!

Środki trwałe i wyposażenie w programie małej księgowości dla firm. Amortyzacja środków trwałych w KPIiR dla firm

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne oraz zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a także pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji oraz ilość rat do spłaty. Do pracy modułu niezbędne jest posiadanie bazowej wersji SKP® START.

Poznaj wszystkie możliwości tego modułu:

1. Środki Trwałe:

 • nieograniczona ilość środków trwałych,
 • obejmuje majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne,
 • obsługa metod: liniowej, jednorazowej i degresywnej oraz bez amortyzacji,
 • typy amortyzacji: miesięczna, kwartalna lub roczna,
 • automatyczne księgowanie do Księgi Przychodów,
 • obsługa ulepszeń, zmniejszeń i przerw w wyliczeniach; aktualizacja umorzeń,
 • możliwość likwidacji wprowadzonego środka trwałego,
 • możliwość edycji wprowadzonych środków trwałych, a także w razie potrzeby ich usunięcia,
 • wydruk dokumentów: OT, LT, oraz korekty roczne,
 • limity 150 tyś. PLN wartości samochodu osobowego

2. Wyposażenie:

 • możliwość wprowadzania wyposażenia,
 • edycja wybranych elementów wyposażenia, a także możliwość ich usunięcia,
 • wydruk ewidencji wyposażenia i możliwość jej zapisu do pliku PDF,
 • wyszukiwarka elementów wyposażenia znajdujących się na liście,
 • rozbudowane opcje widoku listy wyposażenia – filtry, grupowanie, sortowanie,
 • możliwość likwidacji wprowadzonego wyposażenia

3. Odpisy amortyzacyjne, plany, prognozy:

 • pozwala na ujęcie amortyzacji w aspekcie podatkowym,
 • dokonywanie korekt podatku VAT dla środków trwałych w zależności od metody amortyzacji,
 • prognozuje termin zakończenia amortyzacji, pozostałą kwotę oraz ilość rat,
 • obsługa współczynników amortyzacji,
 • wydruk planu amortyzacyjnego,
 • opcje widoku umożliwiające wyświetlenie planu amortyzacyjnego w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym

4. Definiowanie własnych parametrów majątku trwałego:

 • opcje filtrowania i grupowania środków trwałych,
 • wybór grupy do której przynależeć będzie wprowadzany środek trwały

5. Pozostałe funkcjonalności:

 • filtrowanie środków trwałych,
 • dodawanie komentarzy i uwag dla środków trwałych