Program SKP® dla biur rachunkowych składa się z wersji bazowej: SKP® Start oraz dwóch dodatkowych modułów: Fakturowanie i Podatek VAT wraz z obsługą plików JPK: JPK_PKPIR, JPK_FA i JPK_V7M, JPK_V7K.

Moduły możesz zamówić w dowolnym momencie: wraz z pierwszym zamówieniem Twojego programu SKP®, bądź w ramach opieki serwisowej w serwisie Moje konto.

Poznaj wszystkie moduły do SKP® START Biuro. Stwórz swój własny zestaw modułów i pracuj na niezawodnym programie!

Otwórz konfigurator SKP®

Kadry, płace, ZUS. Oprogramowanie dla biura rachunkowego - księga przychodów i rozchodów dla biur - obliczanie podatku.

Program wylicza listy płac z uwzględnieniem kwot zaliczek na podatek według zasad z roku 2021 i 2022 roku. Niezwykle bogaty moduł płacowy, w którym możesz wyliczyć wynagrodzenia i świadczenia na czas choroby lub wszelkich zasiłków, możesz automatycznie zaksięgować wynagrodzenia, wystawiać deklaracje ZUS i eksportować je do programu Płatnik. Co więcej utworzysz deklaracje PIT-11, -4R, -8AR, sporządzisz listy płac i karty wynagrodzeń i karty pracy. Do pracy modułu niezbędne jest posiadanie bazowego SKP® START. Zamawiając moduł Płace i ZUS możesz wybrać jeden z 3 dostępnych pakietów: obsługa do 3 osób, do 20 osób lub bez limitu osób.

Przeczytaj pełen zakres działania modułu:

1. Kadry

 • dodawanie pracowników - do wyboru trzy plany: obsługa do 3 osób; do 20 osób i bez limitu,
 • dowolna modyfikacja wprowadzonych danych pracownika,
 • tworzenie kartotek z danymi osobowymi pracowników,
 • tworzenie kart pracy dla poszczególnych pracowników, w których ewidencjonowany jest przepracowany czas pracy i różnego rodzaju nieobecności – według wytycznych MRPiPS obowiązujących od 01.01.2019 r. – wraz z automatyzacją ich wypełniania,
 • kontrola wykorzystania wymiaru urlopu wypoczynkowego,
 • wydruk druków płacowych wg przygotowanych w programie szablonów (umowa o pracę, o dzieło i zlecenie, rachunek do umowy o dzieło, zlecenie, zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o zarobkach, świadectwo pracy, rozwiązanie umowy o pracę, list osobowych),
 • kontrole ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • wyliczenie stażu pracy,
 • kopiowanie danych osobowych pracownika
 • ewidencja pracowników objętych Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

2. Umowy

 • tworzenie umów z pracownikami - umowa o pracę, umowa o pracę na czas nieokreślony,
 • tworzenie umów cywilno-prawnych z pracownikami - umowa o dzieło, umowa zlecenie, kontrakty menadżerskie, działalności artystycznej, praw autorskich,
 • rejestracja zatrudnionych obcokrajowców jako nierezydentów - osób nie mających w Polsce miejsca zamieszkania,
 • rejestracja właścicieli oraz osób współpracujących,
 • opcja bezpośredniego drukowania wszystkich dokumentów lub pobranie dokumentów do PDF,
 • możliwość prostej modyfikacji szablonów umów i dostosowania ich do swoich potrzeb oraz możliwość dodania własnego szablonu,
 • wydruk druków płacowych wg przygotowanych w programie szablonów, zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o zarobkach, świadectwo pracy, rozwiązanie umowy o pracę

3. Rachunki

 • dodawanie rachunków do umów o dzieło i zlecenie pracowników,
 • możliwość prostej modyfikacji szablonów rachunków i dostosowania ich do swoich potrzeb oraz możliwość dodania własnego szablonu,
 • możliwość podejrzenia (pobrania lub wydrukowania) zestawienia wybranych rachunków,
 • eksport przelewów do banku,
 • możliwe do wglądu zestawienie PIT (zaliczka)

4. Płace

 • tworzenie listy płac na podstawie wcześniej wprowadzonych danych,
 • przeliczanie płac za dane okresy oraz wg ustawionych w programie stawek, parametrów, typów i podległości ubezpieczeniom,
 • automatyczne księgowanie list płac do księgi przychodów i rozchodów,
 • rejestracja wypłat w podziale na: składniki wynagrodzeń, świadczenia, zasiłki, dodatki, potrącenia, itp.),
 • wyliczenia wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, świadczeń urlopowych,
 • księgowanie list płac,
 • prowadzenie i wydruk kart wynagrodzeń,
 • tworzenie kilku list płaci kart wynagrodzeń (1 główna i 2 dodatkowe),
 • dodawanie dodatków i potrąceń pracowniczych,
 • generowanie deklaracji PIT: PIT-11, -4R, -8AR, IFT1/1R,
 • generowanie deklaracji ZUS: ZUS-3, ZUS-3A i ZUS-3B, ZUS-7, ZUS Z-17,
 • dodawanie składników brutto,
 • możliwość utworzenia i eksport deklaracji ZUS (DRA, DRA II, RCA, RCA II, RSA, RZA) oraz raportu RPA do programu Płatnik lub ich wydruk na oryginalnych formularzach,
 • obsługa rozliczenia płac dotyczących stypendiów zgodnie z art.21 ust.1 pkt.40b,
 • generowanie zestawień RMUA,
 • możliwość wglądu do zestawień PIT (zaliczka),
 • możliwość naliczania składek ZUS właścicieli.