Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Co to jest moduł Środki trwałe i wyposażenie? Powrót

2021-04-19

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne oraz zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a także pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji oraz ilość rat do spłaty. Do pracy modułu niezbędne jest posiadanie bazowej wersji SKP® START.

Poznaj wszystkie możliwości tego modułu:

1. Środki Trwałe:

 • nieograniczona ilość środków trwałych,
 • obejmuje majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne,
 • obsługa metod: liniowej, jednorazowej i degresywnej oraz bez amortyzacji,
 • typy amortyzacji: miesięczna, kwartalna lub roczna,
 • automatyczne księgowanie odpisów do Księgi Przychodów,
 • obsługa ulepszeń, zmniejszeń i przerw w wyliczeniach; aktualizacja umorzeń,
 • możliwość likwidacji wprowadzonego środka trwałego,
 • możliwość edycji wprowadzonych środków trwałych, a także w razie potrzeby ich usunięcia,
 • wydruk dokumentów: OT, LT, oraz korekty roczne,
 • limity 150 tyś. PLN wartości samochodu osobowego

2. Wyposażenie:

 • możliwość wprowadzania wyposażenia,
 • edycja wybranych elementów wyposażenia, a także możliwość ich usunięcia,
 • wydruk ewidencji wyposażenia i możliwość jej zapisu do pliku PDF,
 • wyszukiwarka elementów wyposażenia znajdujących się na liście,
 • rozbudowane opcje widoku listy wyposażenia – filtry, grupowanie, sortowanie,
 • możliwość likwidacji wprowadzonego wyposażenia

3. Odpisy amortyzacyjne, plany, prognozy:

 • pozwala na ujęcie amortyzacji w aspekcie podatkowym,
 • dokonywanie korekt podatku VAT dla środków trwałych w zależności od metody amortyzacji,
 • prognozuje termin zakończenia amortyzacji, pozostałą kwotę oraz ilość rat,
 • obsługa współczynników amortyzacji,
 • wydruk planu amortyzacyjnego,
 • opcje widoku umożliwiające wyświetlenie planu amortyzacyjnego w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym

4. Definiowanie własnych parametrów majątku trwałego:

 • opcje filtrowania i grupowania środków trwałych,
 • wybór grupy do której przynależeć będzie wprowadzany środek trwały

5. Pozostałe funkcjonalności:

 • filtrowanie środków trwałych,
 • dodawanie komentarzy i uwag dla środków trwałych
Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót