Program księgowy do prowadzenia firmy

Tani i prosty w obsłudze program do małej księgowości przeznaczony dla: samozatrudnionych, małych oraz średnich firm. Program jest na bieżąco aktualizowany i stale gotowy na zaadoptowanie wszelkich zmian podatkowych. W SKP® poprowadzisz Książkę Przychodów i Rozchodów lub rozliczysz Ryczałt Ewidencjonowany.
Poznaj wszystkie funkcje SKP® >

Składa się z wersji bazowej: SKP® Start oraz zestawu modułów do wyboru. Obsługa JPK bez dopłat! Wygenerujesz tu: jpk_pkpir, jpk_ewd.

Umożliwia obsługę księgową 1 firmy. Co ważne wdrożenie programu jest proste i nie wymaga nakładów finansowych.

Kup SKP® Firma i odbierz Kurs Obsługi SKP® w promocyjnej cenie 0 zł ! Dowiedz się więcej >
Zobacz aktualne promocje >

PKPiR : Podatkowa książka przychodów i rozchodów - program do obsługi księgowej Twojej firmy, program dla biura rachunkowego

POZNAJ SKP® START FIRMA

Program SKP® doskonale spełnia zadania związane z księgowo-podatkową obsługą działalności gospodarczej osób i firm prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów lub objętych Ryczałtem Ewidencjonowanym. Jest na bieżąco aktualizowany i stanowi wsparcie dla przedsiębiorców, w tym samozatrudnionych, oferując rozwiązania gotowe na Polski Ład 2.0 (Niskie Podatki). Wersja podstawowa SKP® START FIRMA zawiera:

1. Ewidencja zapisów KPiR:

 • odliczenia w koszty wydatków dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych (20% w przypadku samochodów prywatnych, 75% dla firmowych),
 • intuicyjne wprowadzenie dokumentów do programu,
 • wyliczenie miesięcznej lub kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy,
 • rozpoczniesz pracę z programem w dowolnym momencie dzięki możliwości wprowadzenia zbiorczych obrotów początkowych,
 • możliwe jest również automatyczne ujęcie 50% kwoty podatku VAT wydatków eksploatacyjnych pojazdów firmowych oraz prywatnych używanych do celów mieszanych, do kosztów podatku dochodowego bezpośrednio do PKPiR,
 • dokonanie drobnych korekt zapisów oraz operacja storna,
 • sporządzisz notę korygującą,
 • automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy GUS oraz sprawdzianie status podmiotów w VAT

3. Rozliczanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

 • prowadzenie ewidencji ryczałtu,
 • wyliczanie miesięcznego lub kwartalnego podatku zryczałtowanego z uwzględnieniem odliczeń od dochodu i od podatku,
 • sporządzanie rocznego PIT-28 wraz załącznikami i jego wysyłka za pomocą systemu e-Deklaracji,
 • oprócz podstawowych stawek ryczałtu 2%; 3%; 5,5%; 8,5%; 10%; 12%; 14%; 15%; 17%, SKP® obsługuje również stawkę 12,5% dotyczącą opodatkowania przychodów z najmu powyżej 100 tyś złotych,
 • generowanie przelewu do zapłaty ewentualnego podatku

4. Jednolity Plik Kontrolny:

 • tworzenie, weryfikacja Jednolitych Plików Kontrolnych: JPK_PKPIR, JPK_EWP,
 • elektroniczna wysyłka plików JPK do Krajowej Administracji Skarbowej,
 • struktury obsługiwane są bez dodatkowych dopłat

5. Zestawienia i raporty:

 • sporządzanie kompletu zestawień opartych na zapisach w kolumnach Księgi, np. Sumy miesiąca (bieżąco/narastająco) , Dochód (bieżąco/narastająco),
 • ustalenie dochodu , które jest wymagane na zakończenie roku lub przy zamknięciu działalności,
 • wyszukiwanie zapisów księgowych, VAT oraz dokumentów handlowych,
 • generowanie wszelkich wydruków do pliku PDF, który można wysłać e-mailem wprost z programu
 • sporządzenie miesięcznej lub kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy zarówno na zasadach ogólnych, jak i liniowo wg stawki 19%,
 • uwzględnianie dochodów z podstawowej działalności gospodarczej, z najmów i dzierżaw, jak również z dodatkowych ,
 • prowadzenie rozliczenia podatku,
 • generowanie przelewu do Urzędu Skarbowego

Program oparty jest na tzw. Planie Kont. Nie ma on wiele wspólnego z Planem Kont z pełnej księgowości, ale:

 • pozwala na wydzielenie kosztów (np. reklama, transport) oraz dostaw (np. ze względu na rodzaj, miejsce),
 • automatycznie umiejscawia dany dokument we wszelkich koniecznych zestawieniach, raportach i deklaracjach,
 • sprawnie przypisuje dokumenty do odpowiednich kolumn Księgi lub ewidencji przychodów czy rejestru VAT,
 • możliwość określenia dodatkowych cech dla Konta np. powiązanie z rejestrem przejazdów lub nabycie środków trwałych

Ważne: Plan Kont można ułożyć samodzielnie lub skorzystać z intuicyjnego kreatora, który automatycznie uruchamia się przy zakładaniu nowej Firmy.

 • wysyłanie deklaracji podatkowych PIT-28 drogą elektroniczną z programu do Urzędu Skarbowego,
 • pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO),
 • obsługa także pozostałych deklaracji pit i vat po zakupie odpowiednich modułów i dodatków

Kontrola zapłat w programie SKP® odbywa się automatycznie na bazie wprowadzonych dokumentów i nie absorbują dodatkowo użytkownika.
Ta funkcja:

 • wyeksponuje niezapłacone i niedopłacone dokumenty
 • pokaże zbliżający się termin płatności i a po jego upływie poinformuje o ilości dni zaległości,
 • pozwoli wyfiltrować dokumenty niezapłacone, niedopłacone, ale także przepłacone z uwzględnieniem ich szczegółowych terminowości,
 • umożliwi analizę zobowiązań i należności dla poszczególnych kontrahentów,
 • buduje historię dokonanych transakcji,
 • poinformuje o aktualnym stanie środków pieniężnych, dzięki czemu możliwe będzie jest lepsze zaplanowanie wydatków w Twojej firmie,
 • stworzy wezwanie do zapłaty do niezapłaconej faktury lub ich grupy
 • w SKP® Firma będziesz mógł prowadzić pełną obsługę księgową jednej firmy
 • program pozwala rejestrować dane, sporządzać obliczenia i wydruki wszelkich rejestrów, zestawień oraz deklaracji podatkowych i ZUS (w przypadku posiadania modułu Płace i ZUS),
 • fakturowanie oraz druk przelewów odbywa się z użyciem danych adresowych nabywcy programu

Dzięki tej funkcjonalności sporządzisz:

 • przekazy i przelewy: zwykłe (zwykłe blankiety przelewów), Podatki (do rozliczeń z Urzędem Skarbowym) i ZUS (do rozliczeń z ZUS),
 • noty księgowe należące do dokumentów księgowych własnych zewnętrznych sporządzanych w celu skorygowania operacji gospodarczej, wynikającej z dokumentu obcego lub własnego oprócz faktur VAT (np. nota uznaniowa lub obciążeniowa),
 • oraz dowody wewnętrzne należące do dokumentów księgowych własnych wewnętrznych, wystawianych przez podatnika w celu dokonania ewidencji operacji gospodarczej nieudokumentowanej innym dowodem,

Dodatkowo:

 • obliczysz zaległości w płatnościach i wynikających z tego odsetek, w tym z możliwością wydruku not odsetkowych,
 • wyliczysz wysokość spłat, terminów i kosztów umów kredytowych i leasingowych,
 • specjalny moduł Pisma posłuży Ci do przygotowania prostych tekstów. Mogą one być drukowane samodzielnie lub potraktowane jako pisma i w oparciu o dane adresowe kontrahentów wydrukowane z adresem nadawcy (użytkownika programu) i adresata. Dodatkowo ten moduł programu pozwala na automatyczne adresowanie kopert,
 • realizacja wymogów Rozporządzenia RODO odnośnie zabezpieczenia danych osobowych,
 • w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w programie, zalecamy korzystanie z tego zabezpieczenia, wówczas tylko osoby upoważnione będą miały dostęp do programu, a tym samym do danych w nim zawartych

Pamiętajmy, że na administratorze danych spoczywa obowiązek ochrony danych osobowych wynikający z ustawy, natomiast program jest tylko narzędziem wspomagającym użytkowników w wypełnianiu zaleceń RODO.

Niezwykle użyteczna funkcjonalność, dzięki której zyskasz automatyczne przenoszenie zapisów dot. sprzedaży i zakupów powstających m.in. w programach magazynowych, księgowych, fakturujących, obsługi produkcji czy sprzedaży do programu księgowego SKP®.

Co więcej:

 • przyjmowane są dokumenty z dowolnego zakresu dat, choć przypisywane są one zawsze do jednego miesiąca księgowego,
 • za pomocą modułu importu możesz przenosić dane dotyczące dokumentów i kontrahentów,
 • cechuje się niezwykle prostą obsługą,
 • wzbogacony o komunikaty informujące o powstałych błędach podczas importu

Poznaj specyfikację techniczną pliku importu: https://www.ksiega-podatkowa.pl/import-danych

ZALETY SKP® FIRMA

DOŻYWOTNIA LICENCJA

Kupując SKP® zyskujesz program w wersji instalowalnej na dysku komputera (tzw. wersja desktopowa), która upoważnia do dożywotniego używania zakupionej wersji programu.

WIĘCEJ NA TEMAT LICENCJI

DARMOWE FORMY POMOCY

Wraz z zakupem programu otrzymujesz kompleksową opiekę posprzedażną nawet przez 16 miesięcy, a dodatkowo bezpłatny dostęp do instrukcji, poradników, filmów czy FAQ.

Nowość! Odbierz bezpłatnie Multimedialny Kurs Obsługi SKP® >

OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY

Zyskujesz program z możliwością samodzielnego konfigurowania już od 258 PLN. Według potrzeb Twojej firmy dowolnie dobierasz moduły, praktyczne dodatki czy rozwiązania online – SKP® w Chmurze.

Otwórz konfigurator SKP®

PROSTE UŻYTKOWANIE

Dzięki automatycznemu procesowi instalacji nie musisz posiadać specjalistycznego przygotowania. SKP® po zainstalowaniu jest natychmiast gotowy do wprowadzania danych księgowych.

GWARANCJA JAKOŚCI

Zaufaj naszemu 25- letniemu doświadczeniu. Dzięki temu masz gwarancję otrzymania najlepszych rozwiązań oraz wysokiego poziomu obsługi. Przez lata zaufało nam tysiące firm i biur. Dołącz do ich grona!

BEZPIECZEŃSTWO I SPOKÓJ

SKP® jest na stale i na bieżąco dostosowywany do zmieniających się przepisów prawa. Podlegając opiece serwisowej masz dostęp do najnowszych wersji, pomocy konsultantów oraz serwisu danych.

Oferta Opieki serwisowej

1. PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ

Księguj, twórz deklaracje ZUS, wystawiaj faktury, rozliczaj kilometrówkę i co tylko zechcesz. ZA DARMO aż przez 60 dni.
Lista funkcji programu SKP®

2. BEZ OGRANICZEŃ

Poznaj i przetestuj wszystkie moduły oraz generuj JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_FA. Bez żadnych zobowiązań!

4. CIĄGŁOŚĆ KSIĘGOWANIA 

Po 60 dniach testowania kup własny program SKP® i kontynuuj prace księgowe zachowując wcześniej wprowadzone dane.