Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Ulga na start – sprawdź, czy możesz z niej skorzystać! Powrót

2023-02-06

Obciążenia składkowe na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) to przykry obowiązek. Narzekają nań szczególnie ci spośród przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes na małą skalę. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ koszty ZUS mogą stanowić znaczną część budżetu przedsiębiorstwa. Z drugiej jednak strony trzeba mieć na uwadze, że na początkowym etapie prowadzenia działalności gospodarczej można liczyć na rozwiązania ulgowe. Jednym z nich jest tzw. ulga na start. Na czym polega ulga na start ZUS? Jeśli chcesz poznać szczegółowe informacje na ten temat, przeczytaj poniższy tekst – na pewno nie pożałujesz!

Ulga na start – na czym to polega?

Czym jest ulga na start? Istota tego rozwiązania jest w gruncie rzeczy dość prosta. Polega ona na zwolnieniu początkującego przedsiębiorcy z obowiązku opłacania składek z tytułu następujących
ubezpieczeń:

  • emerytalne,
  • rentowe,
  • chorobowe,
  • wypadkowe,
  • na Fundusz Pracy,
  • na Fundusz Solidarnościowy.

Trzeba przy tym pamiętać, że wciąż obligatoryjne jest terminowe opłacanie składki zdrowotnej.
Zasadniczo, nie przewiduje się sytuacji, w której możliwe jest zwolnienie z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach prowadzonej działalności rejestrowanej.

Ulga na start a mały ZUS

Ulga na start oraz ZUS preferencyjny to dwa odmienne rozwiązania dla początkujących przedsiębiorców. Podatników z pewnością zadowoli informacja, że po upływie obowiązywania ulgi na
start można opłacać przez pełen, 24-miesięczny okres obniżony ZUS (więcej informacji na temat wysokości składek preferencyjnych znajduje się w dalszej części tekstu).

Jaka jest podstawa prawna?
Najważniejszym aktem prawnym, który reguluje kwestie związane ze stosowaniem ulgi na start, jest Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646). Kwestii tej został poświęcony art. 18. Nie jest on zbyt rozbudowany; opisuje się w nim przede wszystkim podmioty, które mają możliwość rozliczania obciążeń ZUS w ramach ulgi na start.

Informacje na temat tego, na czym polega ulga na start, można znaleźć również na stronie rządowej biznes.gov.pl. Trzeba jednak mieć na uwadze, że informacje te mogą być niepełne bądź nieaktualne. Przed podejmowaniem tak kluczowych – z punktu widzenia prowadzonego biznesu – decyzji, jak zmiana sposobu rozliczania składek ZUS-owskich, konieczne jest zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Ulga na start ZUS – jakie podmioty są uprawnione?

Według stanu na 2022 rok z ulgi na start mogą skorzystać podatnicy prowadzący zarobkową działalność gospodarczą, którzy spełniają następujące kryteria:

  • brak prowadzonej działalności gospodarczej przez ostatnie sześćdziesiąt miesięcy kalendarzowych. Jeśli tego typu aktywność została zlikwidowana lub zawieszona w ciągu pięciu minionych lat, ulga na start nie przysługuje,
  • działalność nie może być wykonywana na rzecz dawnego pracodawcy, z którym początkującego przedsiębiorcę łączył – w roku obecnym lub poprzednim – stosunek pracy. Ograniczenie to stosuje się w sytuacji, gdy czynności będące przedmiotem pracy na etacie pokrywają się z przedmiotem prowadzonego biznesu.

Ważne!

Należy przy tym dodać, że ulga na start dostępna jest dla przedsiębiorców będących wyłącznie osobami fizycznymi, tzn. prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i/lub będących wspólnikami w spółkach cywilnych.

Ulga na start – jakie są korzyści i wady?

Zwolnienie ma charakter dobrowolny – to podatnik decyduje, czy zechce z niego skorzystać. Jeszcze przed podjęciem decyzji należy przeanalizować wszelkie „za i przeciw” omawianego rozwiązania. Z pewnością do korzyści można zaliczyć aspekt finansowy – ulga na start to oszczędność pieniędzy. W 2022 roku wysokość składek społecznych opłacanych w okresach miesięcznych wynosi:

  • 1211,28 zł w przypadku pełnego ZUS,
  • 285,71 zł, jeśli mowa jest o preferencyjnych składkach obowiązujących przez pierwsze 24 miesiące prowadzonej działalności gospodarczej (tzw. mały ZUS, czasem określany także jako ZUS preferencyjny).

Zaoszczędzony w ten sposób kapitał można przeznaczyć na rozwój przedsiębiorstwa, tzn. zakup niezbędnego wyposażenia biurowego, kampanię marketingową czy nabycie materiałów. Taki też był cel wprowadzenia ulgi na start – umożliwienie początkującym przedsiębiorcom rozwoju oraz ułatwienie prowadzenia biznesu w początkowym, najbardziej newralgicznym okresie.

Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać również o słabościach opisywanego rozwiązania. Otóż, przez okres zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne nie powiększa się kapitał przeznaczony na emeryturę lub rentę. Oprócz tego nie można liczyć na wsparcie w formie świadczeń przyznawanych wskutek wystąpienia wypadku lub choroby.

Ulga na start a program do prowadzenia księgowości

Jeśli chcemy szybko i prosto rozliczyć kwestie związane z naliczaniem składek ZUS w ramach ulgi na start, cenną pomocą w tym zakresie może okazać się program księgowy. Z jego pomocą może być prowadzona nie tylko mała księgowość, ale także rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Autor:
Emil Zelma
Specjalista ds. księgowości i controllingu

Publikacja: 06.02.2023 r.

Zobacz też:

Pobierz program do małej księgowości

Przetestuj program SKP® w pełnej funkcjonalności. Korzystaj zupełnie bez zobowiązań aż 60 dni. Kurs obsługi ZA DARMO!
Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót