Wiedza i pomoc

Jak na fakturze dodać miejsce na podpis wystawcy i odbiorcy?

Aby dodać na fakturze miejsce na podpis wystawiającego i odbierającego należy wejść w zakładkę:
Księgi > Fakturowanie > Opcje > Opcje fakturowania
następnie w pkt. 3 zaznaczyć: „Drukuj miejsce na podpis wystawcy na fakturze” oraz „Drukuj miejsce na podpis odbiorcy na fakturze”.