Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Co zrobić, aby na formularzu zaliczki na podatek dochodowy pojawiły się kwoty? Powrót

2018-12-05

Aby do formularza na zaliczkę na podatek dochodowy zostały pobrane z systemu aktualne dane należy go zaktualizować korzystając z zakładki:
Księgi > Podatek > Aktualizacja
Następnie w oknie „Aktualizacja” musimy określić warunki jej przeprowadzenia. W tym celu wskazujemy:
– za jaki okres mają zostać pobrane dane oraz
– czy różnice remanentowe liczyć w porównaniu do: „Inwentaryzacji początkowej” czy „Poprzedniej inwentaryzacji”.

Następnie określamy :
Źródła odliczeń – wskazujemy z jakiej firmy mają być pobrane odliczenia (składki właściciela) oraz wskazujemy osobę właściciela (wpisanego w Płacach z typem X). W przypadku braku modułu Płace i ZUS taką składkę należy wyliczyć indywidualnie, następnie wpisać ją bezpośrednio w odpowiednie pole na formularzu.
Źródła obrotów – wybieramy z jakiej firmy mają być pobrane obroty i określamy udział procentowy (np. 100% gdy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza lub w przypadku wspólnika w spółce – np. 50%).

Zwracamy uwagę, że poszczególne pozycje w  „Źródłach” odpowiadają poszczególnym częściom formularza. Raz wprowadzone wartości  „Źródeł”, zostaną zapamiętane przez system.

W kolejnych okresach, wskazujemy wyłącznie okres za który mają zostać pobrane obroty i odliczenia.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót