Wiedza i pomoc

Jak zmienić składkę na ubezpieczenie wypadkowe?

W tym celu zmiany stopy składki na ubezpieczenie wypadkowe należy wejść do zakładki:
Płace > Płace i ZUS > Opcje > Dane płatnika
W tym miejscu dokonujemy zmiany stopy składki na ubezpieczenie wypadkowe i zatwierdzamy.

W kolejnym kroku przechodzimy do zakładki:
Płace > Płace i ZUS > Opcje > Przelicz płace
następnie dokonujemy przeliczenia od miesiąca, w którym doszło do zmiany składki.

Ważne, aby nie edytować poprzednich miesięcy (jeżeli to zrobimy, program dokona przeliczeń do obecnych parametrów).