Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak podzielić kontrahentów na dostawców i odbiorców? Powrót

2020-08-05

Aby podzielić kontrahentów na dostawców i odbiorców należy wejść do zakładki: Kartoteki > Kontrahenci.

Następnie wchodzimy do edycji każdego z kontrahentów oddzielnie (po zaznaczeniu wybranego kontrahenta klikamy przycisk “Edytuj”).

Możemy również podzielić kontrahentów na grupy, np.: dostawców, odbiorców, szczególnie uprzywilejowanych, mało aktywnych, krajowych, itp.

W tym celu posługujemy się polem “Typ”. Możemy wpisać tu jeden, dwa lub trzy znaki, których znaczenie sami określimy, np.: “D” jako dostawcy, “O” dla odbiorców lub “DO” – jako „dostawco-odbiorcy”, itp.

Powrót