Wiedza i pomoc

Usługa wewnątrzwspólnotowa

Uwaga! Zwracamy uwagę, że przedstawione tu porady to jedynie instrukcja i należy ją dostosować do swoich potrzeb (wybierając odpowiedni typ VAT, czy Konto).

Księgowanie wewnątrzwpólnotowego świadczenia usług nie wymaga podwójnych zapisów podobnie, jak w przypadku nabyć wewnątrzwspólnotowych.

Wystarczy stworzyć następujące Konto sprzedażowe:

Na takie Konto księguje się wewnątrzwspólnotowe świadczenie usługi.

Przez to trafia ona do poz.13 deklaracji VAT-7/7K.