Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Urlop macierzyński Powrót

2018-10-31

Uwaga! Zwracamy uwagę, że przedstawione tu porady to jedynie instrukcja i należy ją dostosować do swoich potrzeb (wybierając odpowiedni kod tytułu ubezpieczenia czy składki do wyliczenia).

Uwagi ogólne

1. Wpis z kodem ubezpieczenia 12xx występuje w RSA tylko wtedy, gdy wykazujemy przerwę w urlopie (kod 350).

2. RZA wypełniamy tylko dla osoby podlegającej wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu (Z).

3. Składki na ubezp. emerytalne i rentowe – w RCA występują w polu „kwota składki finansowana przez płatnika, zaś w DRA w polu „składki finansowane przez Budżet Państwa”.

4. Składek zdrowotnych osoby na urlopie wychowawczym nie wykazuje się w DRA w bloku VII.

5. Inne wypłaty, jeżeli maja znaleźć się na liście płac, wpisujemy w miejsca do tego przeznaczone w karcie wypłat pracownika z kodem 0110.

6. Rejestracja pracownika z kodem 12xx jest tylko podstawą do naliczania składek ZUS (RCA) i ujawnia wypłacone świadczenia w deklaracji DRA.

7. Listę płac wydrukujemy tylko dla pracownika z kodem 0110.

8. W przypadku, gdy dla danej osoby w jednym miesiącu występują różne przypadki (np. urlop macierzyński i wychowawczy, praca i urlop macierzyński, itp.) należy łączyć opisane przypadki oraz ewentualne wypłaty wynagrodzeń dla 0110.

9. Do sporządzania listy płac przydatne będzie filtrowanie z warunkiem na TYP, w którym zadane osoby oznaczymy np. literą P

Wprowadzenie pracownika do Płac

Dla zatrudnionego pracownika należy zaznaczyć kod ubezpieczenia 0110

 

Zasiłek macierzyński

Księgowanie urlopu macierzyńskiego przebiega różnie w zależności od tego, czy zakład wypłaca zasiłki czy też nie. Poniżej przedstawiamy obie możliwości.

a) Jeżeli zakład wypłaca zasiłki

Dla pracownika, który ma prawo do dodatkowych świadczeń z tytułu urodzenia i wychowywania dziecka należy w programie dopisać dodatkowa osobę (Kopiuj dane osobowe) z odpowiednim kodem ubezpieczenia.

Dla przebywających na urlopie macierzyńskim wpisujemy przy dodatkowej osobie kod tytułu ubezpieczenia 1240

 

Pracownika rejestrujemy dwukrotnie:

1. wpis z kodem ubezp.0110

W tabelę wynagrodzenie za czas choroby, świadczenia i przerwy wprowadzamy:

• kod przerwy 311,

• daty od do,

• kwotę zasiłku macierzyńskiego,

• nie zaznaczamy E i Z.

 

Będzie wykazane w RSA i w RCA.
W RZA nie wystąpi.
Zasiłki znajdą się na liście płac (przy sporządzaniu listy płac należy pamiętać o założeniu filtra np. na typ = P).

 

2. wpis z kodem ubezp. 1240

W tabelę wynagrodzenie za czas choroby, świadczenia i przerwy wprowadzamy:

• kod przerwy 311,

• daty od do,

• kwotę zasiłku macierzyńskiego,

• zaznaczamy E.

 

Będzie wykazana w RCA (podstawa i składki społ.)
W RSA nie wystąpi, chyba że była przerwa (kod 350), która to będzie wykazana (bez żadnych kwot).

W ten sposób w DRA wykazujemy składki społeczne i kwotę zasiłków w ciężar składek.

Rejestracja pracownika z kodem 1240 jest tylko podstawą do naliczania składek ZUS (RCA) i ujawnia wypłacone świadczenia w deklaracji DRA jako kwotę do rozliczenia z ZUS .

Listę płac wydrukujemy tylko dla pracownika z kodem 0110.

b) Jeśli zakład nie wypłaca zasiłków

Pracownika rejestrujemy tylko raz z kodem ubezp. 0110.

W tabelę wynagrodzenie za czas choroby, świadczenia i przerwy wprowadzamy:

• kod przerwy 311,

• daty od do,

• bez kwot, bez ilości dni, bez E, bez Z.

 

Wystąpi w RSA.

Zbieg tytułów ubezpieczenia przy urlopie macierzyńskim

a) Pracownik przebywający na urlopie macierzyńskim wykonuje pracę na umowę zlecenia u innego pracodawcy od 15.05.2018r. na czas nieokreślony

 

Jeżeli wystąpi „inny tytuł ubezpieczenia” wykazujemy (dla drugiego wpisu – osoba oznaczona u nas jako P+) przerwę (kod 350).

Natomiast w kodzie 311 wpisujemy kwotę podstawy wykazaną w proporcji do ilości dni bez „innego tytułu”. Zaznaczamy E. Bez Z.

 

W raporcie ZUS RSA z kodem tytułu 0110xx i kodem świadczenia przerwy 311 wykażemy kwotę zasiłku macierzyńskiego.
W raporcie ZUS RSA z kodem tytułu 1240 i kodem świadczenia przerwy 350 wykażemy okres 15-31.05.
W raporcie ZUS RCA natomiast wykażemy składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za okres 01-14.05 od kwoty zasiłku macierzyńskiego ustalonego za okres podlegania tym ubezpieczeniom.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót