Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Struktura nabyć Powrót

2018-10-31

Uwaga! Zwracamy uwagę, że przedstawione tu porady to jedynie instrukcja i należy ją dostosować do swoich potrzeb (wybierając odpowiedni typ VAT czy Konto).

Struktura nabyć przeznaczona jest dla prowadzących sprzedaż detaliczną, którzy obliczają podatek należny ze sprzedaży według struktury zakupów.

Obecnie przy coraz szerszym stosowaniu kas fiskalnych, stosowanie tego rodzaju określania podatku należnego jest ograniczane.

Wyświetlony w programie formularz określa udział procentowy zakupów towarów handlowych w poszczególnych stawkach podatkowych. Stosownie do tego dokonuje podziału kwoty sprzedaży brutto, a następnie w każdej stawce określa kwotę netto i podatku.

Tabela może być wypełniana ręcznie lub automatycznie odpowiednio do informacji, jakie podaliśmy w Planie Kont.

W przypadku automatycznego wypełniania pobierana jest wartość sprzedaży brutto i zakupy w części Faktury po kliknięciu klawisza [Aktualizacja].

Część Rachunki można dopisać uzupełniająco, jeżeli zakupów takich nie rejestrowaliśmy w systemie.

Sposoby wypełniania tabeli

Są trzy sposoby uwzględniania zakupów według struktury zakupów:

Automatycznie, z kontem zakupów i sprzedaży

Tabela Struktury zakupów aktualizowana jest po wciśnięciu przycisku [Aktualizacja].

W tej metodzie musimy mieć założone odpowiednie konta:

Zakupów – z zaznaczeniem „Ujmować w strukturze sprzedaży jako zakupy” (z zaznaczeniem „Ujmować w JPK_V7”).

Sprzedaży – z zaznaczeniem „Ujmować w strukturze sprzedaży jako sprzedaż” (bez zaznaczenia „Ujmować w JPK_V7”).

Jeżeli chcemy uniknąć podwójnych wartości sprzedaży:

• Konto sprzedaży powiązane ze strukturą zakupów nie powinno mieć powiązania z ewidencją VAT i JPK_V7, lub

• Przy aktualizacji Struktury powinno być zaznaczone „Pomijać sprzedaż w ewidencji VAT”, a w deklaracji odznaczone „Uwzględniać rozliczenie sprzedaży wg struktury zakupów”.

Sprzedaż rejestrujemy w systemie po wyliczeniu struktury zakupów dowodem wewnętrznym.

Automatycznie, tylko z kontem zakupów

Zakładamy, w tej metodzie, tylko odpowiednie Konto zakupów, które musi posiadać:

• Zaznaczenie „Ujmować w Strukturze sprzedaży jako zakupy”

• Zaznaczenie „Ujmować w JPK_V7”

W trakcie aktualizacji pobierane są dane o zakupach i wypełniana jest tabela, kwotę sprzedaży wpisujemy samodzielnie.

Automatycznie jest wyliczona proporcja na podstawie wypełnionej tabeli.

Ręcznie.

Samodzielne wpisuje się tu odpowiednie kwoty w miejscach przeznaczonych na zakupy, następnie wpisuje się kwotę sprzedaży brutto.

Proporcja zostaje wyliczona automatycznie.

Kwoty z tabeli Struktura zostaną przeniesione do części deklaracyjnej pliku JPK_V7, jeżeli przy aktualizacji formularza technicznego JPK_V7 zostanie zaznaczone „uwzględnij rozliczenie dostaw wg struktury nabyć”.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót