Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Zakup środka trwałego Powrót

2018-10-31

Uwaga! Zwracamy uwagę, że przedstawione tu porady to jedynie instrukcja i należy ją dostosować do swoich potrzeb (wybierając odpowiedni typ VAT czy Konto).

Przedstawione sytuacje są jedynie przykładem.

Szczegółowe ustawienia zależą od specyfiki danego użytkownika, np. wielkość możliwego odliczenia VAT, użyty Typ VAT, nazwy kont.
Pamiętamy, że typ VAT zależny jest od rodzaju działalności prowadzonej przez użytkownika i decyduje o miejscu umieszczenia kwot w deklaracji VAT 7.

Uwaga! Przykład nr II można wykorzystać przy zakupie środka trwałego (bez leasingu).

Poniżej przedstawiamy sposób księgowania leasingu samochodu, od którego można odliczyć do 50% VAT, w dwóch przypadkach:

• Gdy auta nie ujmujemy do ewidencji środków trwałych i pozostałą część VAT (50%) wrzucamy w koszty,

• Gdy auto wpisujemy do ewidencji środków trwałych i pozostała część VAT zwiększa nam wartość środka trwałego i wraz ze środkiem jest amortyzowana.

 

I. Leasing operacyjny, bez ujęcia do środków trwałych.

Księgowanie rat od samochodu osobowego, od których można odliczyć tylko 50% podatku VAT należy księgować na specjalne Konto kosztowe, nie powiązane z Księgą, z typem VAT 1:

 

Uwaga! Zgodnie ze zmianą przepisów które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku, możliwość wliczania w koszty uzyskania przychodu rat leasingowych, amortyzacji oraz składek na dobrowolne ubezpieczenie została objęta nowym limitem. Proporcję ujęcia w KUP można wprowadzić bezpośrednio przy zakładniu konta lub wyliczyć wartość w % w trakcie księgowania w zakładce Księgi-Księgowanie-Dodaj-[Wylicz pr].

 

Faktura zaksięgowana w ten sposób nie będzie ujmowana w księdze przychodów w kwocie netto, w rejestrze VAT będzie ujęta kwota z pola netto i VAT (w wysokości 50%).

II. Leasing auta wprowadzonego do ewidencji środków trwałych

1. W przypadku wprowadzenia auta do środków trwałych postępujemy tak, jak powyżej i księgujemy fakturę na specjalne konto.

Wybieramy specjalne Konto kosztowe:

 

Następnie księgujemy fakturę. Nie wybieramy dnia wpisu do Księgi, gdyż nie wprowadzamy tej faktury bezpośrednio do Księgi – tam trafiają jedynie odpisy amortyzacyjne.
W przypadku, gdy księgujemy często tego typu transakcje to można stworzyć konto lub ustawić na już istniejącym brak kolumny Księgi.

 

 

Wprowadzamy auto do ewidencji środków trwałych, podając jako wartość początkową wartość netto i 50% (nieodliczoną część) podatku VAT oraz ewentualne inne kwoty powiększające wartość środka trwałego.

 

 

Odpisy amortyzacyjne księgujemy na zwykłe Konto kosztowe, nie powiązane z ewidencją VAT lub w Planie Kont zakładamy specjalne do tego celu oznaczone Konto:

Na tak stworzone konto księgujemy odpis amortyzacyjny w zakładce: Środki trwałe > Sumy > Księguj.

 

 

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
01
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót