Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Różnice kursowe Powrót

Różnice kursowe

Uwaga! Zwracamy uwagę, że przedstawione tu porady to jedynie instrukcja i należy ją dostosować do swoich potrzeb (wybierając odpowiedni typ VAT czy Konto).

Na dzień dzisiejszy obowiązujące przepisy zmuszają nas do przyjmowania różnych kursów walut przy podatku vat innych przy dochodowym przy wprowadzaniu dokumentów do Księgi przychodów i rozchodów.

FAKTURY WEWNĘTRZNE

W przypadku faktury wewnętrznej wystawianej np. w przypadku wspólnotowego nabycia towarów jesteśmy w tej chwili zmuszeni do trzech zapisów:

1) Faktura wewnętrzna wystawiona jest zawsze w złotówkach.
Jest ona przeznaczona głównie do naliczenia VAT i ujęcia w deklaracji VAT na 1 stronie, więc do wystawienia jej stosujemy kurs przeznaczony dla podatku VAT.
Dla przykładu podajemy kurs z dnia 1.02.07r. 1 euro – 3,8954

2) W oknie księgowania kosztów VAT, które otwiera się po wydrukowaniu faktury wewnętrznej używamy tych samych wartości, nie wpisujemy jednak tego do księgi – nie podajemy dnia wpisu do księgi, czyli wstawiamy zero w pole dzień wpisu do księgi.

3) Dokument, który ma być ujęty w Księdze (wg kursu dotyczącego podatku dochodowego) wpisujemy osobno w punkcie Księgowanie, w polu typ VAT określamy go „bez powiązań z VAT”.

4) Czasami możemy być też jeszcze zmuszeni do wystawienia dokumentu wewnętrznego w celu zaksięgowania ewentualnych różnic kursowych (dodatnich lub ujemnych) do księgi przychodów i rozchodów.

FAKTURY WALUTOWE

W przypadku faktur walutowych wystawianych w walucie z programu jesteśmy zmuszeni do 2 zapisów.
Na dzień dzisiejszy wystawiając fakturę w walucie z programu przyjmujemy jeden kurs.

A. Kurs do podatku VAT

1) Jeżeli wybierzemy kurs „vatowski” to wystawionej faktury nie wpisujemy do Księgi (przy księgowaniu podajemy dzień wpisu 0 lub wybieramy Konto „bez powiązań z Księgą”).

Księgujemy ją na konto WD – wspólnotowa dostawa towarów.

 

Przy wystawianiu faktury wybieramy to konto.

2) Dokument przeznaczony do księgi (z kursem podatku dochodowego) wpisujemy osobno w punkcie księgowanie.

 

B. Kurs do podatku dochodowego

1) Jeżeli wybieramy do wystawienia faktury kurs podatku dochodowego, to przy księgowaniu tej faktury w polu typ VAT określamy go „bez powiązań z VAT”.

2) Dla celów podatku VAT księgujemy dokument ponownie w punkcie księgowanie – nie podajemy dnia wpisu do Księgi – wstawiamy zero w pole dzień wpisu do Księgi.

C. Różnice kursowe

Czasami możemy być też jeszcze zmuszeni do wystawienia dokumentu wewnętrznego w celu zaksięgowania ewentualnych różnic kursowych (dodatnich lub ujemnych) do księgi przychodów i rozchodów.

Powrót