Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Rozpoczęcie pracy – wejście do programu SKP® Powrót

2018-10-31

WEJŚCIE DO PROGRAMU

Po zainstalowaniu programu, klikając na ikonkę uruchomieniową wchodzimy do programu. Tworzony jest folder naszej firmy.

W przypadku programu SKP®  FIRMA, która umożliwia obsługę księgową 1 firmy, wybieramy naszą firmę.

W wersji SKP® BIURO do wyboru są trzy plany: obsługa do 10 firm, do 50 firm i bez limitu. Po wejściu do programu ukazuje się okno wyboru firmy. Z listy wybieramy żądaną.

Po wejściu do nowo utworzonej firmy znajdujemy się w Księgowaniu. Tutaj będziemy wprowadzać dokumenty. Wcześniej jednak musimy wykonać kilka czynności.

KONTRAHENCI

Aby móc wprowadzać dokumenty należy wprowadzić do programu kontrahentów. Dopisujemy kontrahentów w Kartoteki > Kontrahenci.

Klikamy klawisz [Dodaj]. Powoduje to wyświetlenie formularza do wpisania nowego kontrahenta.
W tym miejscu wprowadzamy wszystkie dane kontrahenta. Zamiast operacji [Dodaj] możemy wcisnąć na klawiaturze Insert bądź też [Alt]+[D]. W podręczniku szczegółowo opisano formularz wprowadzania i edycji danych kontrahenta.

Uwaga! Program posiada funkcję sprawdzania poprawności numerów NIP. Sygnalizuje, gdy są one niewłaściwie wprowadzone.

 

Dane adresowe firmy możemy dopisać ręcznie, albo skorzystać z automatycznego pobrania ich z bazy GUS (przycisk GUS) lub z BIAŁEJ LISTY – jeżeli podatnik jest Vatowcem, wystarczy że podamy NIP i dane zostaną ściągnięte do programu.

Dzięki przyciskowi [Czynny podatnik VAT] możemy sprawdzić czy wprowadzany podatnik jest właśnie czynnym podatnikiem VAT.

Z Białej listy możemy również zaciągnąć informacje o statusie czynnego podatnika danego kontrahenta lub tez pobrać jego numer konta bankowego.

Podamy też inne informacje o kontrahencie, jak jego adres korespondencyjny, określimy czy jest to tzw. mały Podatnik (Typ MP) lub kontrahent powiązany.

Możemy też uzupełnić tu dane, jakie będą brane do faktur, gdy wybierzemy daną firmę, jak – rodzaj Cennika, rabat, termin płatności, możemy wskazać jakie nasze konto ma się pojawiać na fakturze– przypisane indywidualnie do kontrahenta. Możemy także nadać mu Typ, dopisać własną notatkę lub określić jego adres e-mail, który będzie wykorzystywany do wysyłki mailowej wystawionych faktur PDF.

Po wprowadzeniu wszystkich danych zatwierdzamy klawiszem [OK].

Wprowadzonego kontrahenta możemy zobaczyć w kartotece kontrahentów.

WYPOSAŻENIE

W Kartotekach wpisać możemy wyposażenie firmy. Wyposażenie wpisujemy klikając klawisz [Dodaj].

Ukazuje się wtedy okno do wprowadzenie danych dotyczących poszczególnego wyposażenia.

ŚRODKI TRWAŁE

Kolejną zakładką są Środki trwałe. Możemy je tu wpisać i program będzie wyliczał nam miesięczną ich amortyzację.

Środek trwały dopisujemy klikając klawisz [Dodaj]. Na powstałym oknie określamy metodę amortyzacji i wprowadzamy dane dotyczące danego środka.

PRZEJAZDY

Z początkiem stycznia 2019 roku, przedsiębiorcy którzy chcą wykorzystywać swój prywatny samochód w działaniach firmy, nie musza już prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu do rozliczenia PIT. Kilometrówka wymagana jest przede wszystkim w sytuacji, gdy przedsiębiorca chce mieć możliwość odliczenia 100% poniesionych kosztów oraz 100% podatku VAT.

Jeżeli chcemy prowadzić ewidencję przejazdów w celach poglądowych pojazdy, trasy i dystans wprowadzamy do Przejazdów. Pojazd, trasy i dystans wprowadzamy do Przejazdów:

Obszerną instrukcję rozliczeń kosztów związanych z eksploatacją auta można uzyskać w serii artykułów dotyczących samochodu w firmie – wykorzystywanych służbowo i prywatnie vatowca/nievatowca.

PŁACE

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych do Kartotek przechodzimy do zakładki Płace.

W Danych osobowych wprowadzamy dane właściciela i pracowników.

Zwróćmy uwagę, na Typ pracownika. Pole to służy do podzielenia osób w zależności od charakteru zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenia, właściciel, itp.).

Znaki zastrzeżone przez program to:

X – Osoba będąca osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą (właściciel firmy), a także wspólnik spółki cywilnej, rozliczający się sam za siebie,

Y – Osoba współpracująca,

UZ – Osoba wykonująca umowę agencyjną lub umowę zlecenia,

UR – Osoba wykonująca umowę zlecenia opodatkowana ryczałtowo,

UD – Osoba wykonująca umowę o dzieło,

M – Jeżeli dany pracownik zadeklarował, że rozliczenie roczne sporządzi razem ze współmałżonkiem.

Oprócz tych znaków użytkownik może wpisać w pole Typ dowolne inne znaki dokonując podziału zatrudnionych według własnych potrzeb (np. ze względu na miejsce lub dział zatrudnienia lub rodzaj wykonywanej pracy).

Do rozliczeń właściciela ważne jest także wprowadzenie jego danych w: Opcje > Dane płatnika.

 

W zakładce Płace i ZUS wprowadzamy wynagrodzenia pracowników.

 

Właścicielowi jako wynagrodzenie wpisujemy podstawy do obliczeń składek ogłaszane przez ZUS.
Kod zatrudnienia może być „tradycyjny” 11 – wynagrodzenie zasadnicze lub np. 50 – inne składniki.

Szczegółowych informacji możliwości modułu Płace oraz sposobów rozliczeń pracowników i właściciela prosimy szukać w podręczniku.

FAKTUROWANIE

W zakładce: Księgi > Fakturowanie wystawiamy faktury dla naszych odbiorców.

 

Aby wystawić, wydrukować i zaksięgować fakturę należy:

• Wybrać kontrahenta,

• Wybrać Konto,

• Wpisać asortyment lub pobrać z Cennika.

Zwracamy uwagę, że nowego kontrahenta możemy wpisać z tego miejsca rozwijając listę kontrahentów i klikając [Dodaj].

Kolejną pozycję na fakturze dopisujemy klikając na dolny klawisz [Dodaj].

Uwaga! Aby faktura była możliwa do wydrukowania nie możemy mieć zerowej wartości lub ilości.

Radzimy zwrócić uwagę na opcje dostępne pod klawiszem [Wydruk]. Możemy tu zaznaczyć by było prowadzone archiwum faktur, czy po wydruku ma być zerowana zawartość faktury oraz ile kopii faktury ma być wydrukowane.

Każdą fakturę możemy także utworzyć w formacie PDF – klikając: Podgląd wydruku, gdzie dostępne są klawisze tworzące tenże format.

KSIĘGOWANIE

Dokumenty z zewnątrz, od naszych dostawców wprowadzamy do programu w Księgowaniu.

 

Wszystkie wprowadzone dokumenty oraz wystawione i wydrukowane faktury z Fakturowania trafiają do Księgowania.

 

Widoczne dokumenty możemy:

Zapisać próbnie – aby sprawdzić, czy dobrze i gdzie zostały ujęte,

Zaksięgować – czyli trwale zapisać je w systemie.

Na początku pracy radzimy stosować zapis próbny. Z czasem, po oswojeniu się z programem i gdy będziemy pewni, że dobrze księgujemy, zalecamy stosować już tylko księgowanie.

DZIENNIK ZAPISÓW

Wszystkie zaksięgowane, bądź próbnie zapisane dokumenty, trafiają do Dziennika zapisów. Magazynowane są tu wszystkie dokumenty z całego roku. I z tego miejsca są uwzględniane w systemie.

Zwracamy uwagę na klawisz [Opcje], dostępne jest tu storno, nota korygująca. Prosimy zaznajomić się z nimi.

W Dzienniku zapisów można także rozliczyć dokumenty – Rozlicz.

W przypadku posiadania klucza serwisowego można w tym miejscu poprawiać a nawet usuwać już zaksięgowane dokumenty.

KSIĘGA PODATKOWA

Ujmowane są tu wszystkie dokumenty powiązane z Księgą. W Opcjach wprowadzamy obroty początkowe i remanent początkowy.

Możemy ustalić, jak dokumenty w Księdze mają być poukładane.

Pod klawiszem [Sumy] możemy uzyskać informacje dotyczące bieżących i łącznych obrotów firmy oraz ustalenie dochodu.

PIT-y

W programie istnieje możliwość wydruku deklaracji PIT i VAT.

Dane do deklaracji pobierane są z systemu w wyniku aktualizacji. Aby ją wykonać wystarczy kliknąć klawisz [Aktualizacja] i wskazać odpowiedni miesiąc. Dodatkowo w formularzu wyliczenia podatku dochodowego należy określić Źródła odliczeń i Źródła obrotów.

Deklaracje przed pierwszym wydrukiem należy wypełnić. Dane raz wpisane będą już pamiętane przez system.

Wypełnione deklaracje można wydrukować z rysowaniem formularza, na czystej kartce bądź jedynie nadrukować dane na oryginalnym formularzu.

Kwoty do zapłaty z deklaracji można również wydrukować – bezpośrednio przy deklaracji bądź wysyłając do: Biura > Przelewy.

BIURO

W tym miejscu można wydrukować przelewy, przekazy, pisma do kontrahentów oraz koperty do nich.

Dostępne są tu też noty i dowody wewnętrzne.

Istnieje także możliwość wyliczenia odsetek, rat kredytów oraz rat leasingu.

 

 

 

 

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
21
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót