Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Rozliczanie wspólników Powrót

2018-10-31

Uwaga! Zwracamy uwagę, że przedstawione tu porady to jedynie instrukcja i należy ją dostosować do swoich potrzeb.

Zobacz również FILM INSTRUKTAŻOWY >

W przypadku spółki osób fizycznych należy w programie założyć dwie (lub więcej w zależności ilu jest wspólników) firmy.

Dla 2 wspólników zakładamy dwie firmy, np:

firmę Malinka – dla całości księgowań i wyliczania składek i zaliczki na podatek pierwszego wspólnika

firmę wspólnik – dla wyliczania składek i zaliczki na podatek drugiego wspólnika.

Składki oraz zaliczkę wyliczamy niezależnie w dwóch firmach.

Aby prawidłowo był wyliczony podatek należy podczas pierwszego wyliczania wskazać Źródła odliczeń i Źródła obrotów aby program wiedział skąd pobrać właściwe wartości. Jest to operacja jednorazowa – przy kolejnych miesiącach wystarczy zaktualizować formularz.

Przy wyliczaniu zaliczki na podatek w każdej z firm w źródłach obrotów należy wskazać właściwą firmę, w której prowadzi się księgowania oraz odpowiedni udział procentowy wspólnika.

W źródłach odliczeń należy wskazać firmę właściwą, w której prowadzona jest księgowość spółki i obliczane są składki na ubezpieczenie wspólnika oraz wskazać wspólnika jako Osobę 1 w firmie 1.

Dla kolejnych wspólników winno się utworzyć odrębne firmy, używane wyłącznie do wyliczania zaliczek na podatek. W firmach tych prowadzić jedynie sprawy ZUS związane z obliczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wspólników.

W źródłach obrotów firm utworzonych dla wyliczeń składek wspólników (w tym przypadku firmy „wspólnik„) należy wskazać właściwą firmę, w której prowadzi się księgowania oraz odpowiedni udział procentowy poszczególnych wspólników.

W źródłach odliczeń poszczególnych wspólników należy wskazać firmy, w których obliczane są składki na ubezpieczenie tych wspólników oraz wskazać ich jako Osobę 1.

Zwracamy uwagę, że składki wspólników można wyliczać w module Płace i ZUS i pobierać je do wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy za pomocą klawisza [Aktualizacja] lub też można ręcznie wprowadzać wielkość składek do odpowiednich pól formularza. W takim przypadku należy zostawić puste Źródła odliczeń.

Jakkolwiek są składki wprowadzane do formularza dla każdego wspólnika należy formularz taki generować w osobnej firmie.

Udziały można wpisywać w postaci procentowej np. 25 lub w postaci ułamka np. 1/4.
Postać ułamkowa jest zalecana przy udziałach typu: 1/3, 1/7, itp. jako dająca dokładniejsze obliczenia. Wówczas do formularza pobierane są za każdy miesiąc przychody i koszty spółki w tej części. Po podziale tych kwot są one zaokrąglane do pełnych groszy i z tych kwot wyliczany jest narastający dochód / strata. Ma to odzwierciedlenie w tabeli obrotów rozwijanej w formularza.

W sytuacji np. udziału 50%, gdy kwota np. przychodu jest nieparzysta wówczas część przypadająca na wspólnika będzie o pół grosza zaokrąglona w górę. W skrajnej sytuacji na koniec roku wspólnik może wykazywać przychód o 6 groszy wyższy niż wynika z przychodu spółki. W praktyce rozbieżności te wynoszą dla obrotów ok. 2-3 groszy nie wpływają na wysokość obliczanego podatku. Ostatecznie są rozliczane przy rozliczeniu rocznym.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót