Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Faktura zaliczkowa Powrót

Uwaga! Zwracamy uwagę, że przedstawione tu porady to jedynie instrukcja i należy ją dostosować do swoich potrzeb.

Fakturę zaliczkową wystawiamy i księgujemy etapami.

Zaczynamy od wystawienia dokumentu potwierdzającego otrzymanie zaliczki.

Wchodzimy w Księgi – Fakturowanie – Opcje – Opcje fakturowania i zaznaczamy przy fakturze dopisek „Zaliczkowa”. Zatwierdzamy [OK].

Na fakturze pojawia się dopisek „zaliczkowa”.

Wystawiamy fakturę na otrzymaną zaliczkę.

Należność za otrzymaną zaliczkę należy uwzględnić w rozliczeniu VAT, natomiast nie zostaje ona ujęta w Księdze Podatkowej.

Uwaga! Faktura zaliczkowa nie jest księgowana automatycznie, dlatego po wystawieniu takiego dokumentu należy przejść do zakładki Księgowanie i wprowadzić dokument.

Wybieramy przycisk [Dodaj], wybieramy konto sprzedażowy 71, wprowadzamy kontrahenta, numer faktury, datę wystawienia i jako dzień wpisu do księgi wprowadzamy 0. Wprowadzamy kwotę netto zaliczki w odpowiedniej stawce VAT.

Uwaga! Jeżeli tego typu transakcji jest więcej (często otrzymujemy zaliczki na sprzedawane towary), dla usprawnienia działania można w Planie Kont (Kartoteki) założyć specjalne konto na księgowanie otrzymanych zaliczek, które w Kolumnie księgi będzie miało „bez wpisu do księgi”.

 

Pomijamy wówczas krok 2, ponieważ Konto mamy ustawione na „bez powiązań z księgą”.

W momencie otrzymania reszty należności i wydania towaru wystawiamy fakturę zawierającą dane o poprzedniej fakturze rozliczającej pobrana zaliczkę, pobraną zaliczkę wpisujemy z minusową kwotą.

Przy wydruku pojawi się komunikat, iż mamy cenę ujemną, prosimy zaakceptować wciskając [Zapisz jak jest].

Wydrukujemy taką oto fakturę:

Należność za otrzymaną fakturę należy uwzględnić w rozliczeniu VAT, natomiast nie zostaje ona ujęta w Księdze Podatkowej.

Po wystawieniu faktury należy więc przejść do punktu Księgowanie, odnaleźć na liście odpowiedni dokument i poprzez przycisk [Edytuj] zmienić dzień wpisu do księgi na 0.

Ostatnim krokiem jest zaksięgowanie wartości netto całej otrzymanej należność do Książki Przychodów i Rozchodów, z pominięciem Vatu.

W tym celu dopisujemy [Dodaj] w Księgowaniu wartość całości należności za towar, wpisujemy dzień wpisu do księgi, zaznaczając w typie VAT „bez powiązań z ewidencją VAT”.

Uwaga! Jeżeli chcemy aby tekst wpisany w Uwagach był widoczny w Księdze Podatkowej musimy umieścić w nim znak # .

Powrót