Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Faktura zaliczkowa Powrót

2018-10-31

Uwaga! Zwracamy uwagę, że przedstawione tu porady to jedynie instrukcja i należy ją dostosować do swoich potrzeb.

Fakturę zaliczkową wystawiamy i księgujemy etapami.

Zaczynamy od wystawienia dokumentu potwierdzającego otrzymanie zaliczki.

Wchodzimy do zakładki: Księgi > Fakturowanie > Opcje > Opcje fakturowania i zaznaczamy przy fakturze dopisek „Zaliczkowa”. Zatwierdzamy [OK].

 

Na fakturze pojawia się dopisek „zaliczkowa”.

Wystawiamy fakturę na otrzymaną zaliczkę.

 

Należność za otrzymaną zaliczkę należy uwzględnić w rozliczeniu VAT, natomiast nie zostaje ona ujęta w Księdze Podatkowej.

Uwaga! Faktura zaliczkowa nie jest księgowana automatycznie, dlatego po wystawieniu takiego dokumentu należy przejść do zakładki Księgowanie i wprowadzić dokument.

Wybieramy przycisk [Dodaj], wybieramy konto sprzedażowy 71, wprowadzamy kontrahenta, numer faktury, datę wystawienia i jako dzień wpisu do księgi wprowadzamy 0. Wprowadzamy kwotę netto zaliczki w odpowiedniej stawce VAT.

 

Uwaga! Jeżeli tego typu transakcji jest więcej (często otrzymujemy zaliczki na sprzedawane towary), dla usprawnienia działania można w Planie Kont (Kartoteki) założyć specjalne konto na księgowanie otrzymanych zaliczek, które w Kolumnie księgi będzie miało „bez wpisu do księgi”.

 

Pomijamy wówczas krok 2, ponieważ Konto mamy ustawione na „bez powiązań z księgą”.

W momencie otrzymania reszty należności i wydania towaru wystawiamy fakturę zaliczkową końcową, w której podamy dane o poprzedniej fakturze rozliczającej pobrana zaliczkę. W tym celu w Fakturowanie – Opcje – Opcje fakturowania zaznaczamy opcje ZALICZKOWA KOŃCOWA.

 

Wystawiamy fakturę, w której w asortymencie wprowadzamy wartość całego zamówienia, natomiast otrzymane zaliczki wprowadzamy w części: Otrzymane zaliczki.

 

Wówczas na fakturze pojawią się dwie tabele: pierwsza przedstawia pełną kwotę naszego towaru / usługi. Natomiast druga – wszystkie otrzymane i zapłacone przez klienta zaliczki.

 

Sama faktura zaliczkowa końcowa została pomniejszona o wcześniej wpłacone przez klienta zaliczki oraz wykazała kwotę do zapłaty.

Fakturę zaliczkową końcową księgujemy podobnie do zaliczkowej- nie określamy „dnia wpisu do księgi”, a wskazując typ VAT, wpisujemy kwoty z niej wynikające, jakie zostały do rozliczenia.

Na koniec pozostaje nam zaksięgować jeszcze całość zamówienia do Księgi Przychodów i Rozchodów, w tym księgowaniu wskazujemy właściwy dzień wpisu do księgi, natomiast w rubryce: Typ „VAT” zaznaczamy „bez powiązań z ewidencją VAT”.

 

 

 

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
80
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót