Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Struktura JPK_FA – pytania i odpowiedzi Powrót

2018-09-07

Z dniem 1 lipca 2018 roku zaczęły obowiązywać dodatkowe struktury plików JPK. Jeżeli więc prowadzisz księgi podatkowe w formie elektronicznej, obojętnie czy prowadzisz je osobiście, czy za pośrednictwem biura rachunkowego, zobligowany będziesz do ich wysyłki.

Oto ich lista:
JPK_FA – zawierające wystawione w danym okresie faktury VAT
JPK_PKPIR – czyli Podatkową księgę przychodów i rozchodów
JPK_EWP – stanowiącą Ewidencja przychodów
JPK_MAG – pokazujące dokonane czynności magazynowe
JPK_WB – wyciąg bankowy

Przekazywanie w/w struktur ma się dokonywać wyłącznie na żądanie pracownika urzędu skarbowego, dokonującego w naszej firmie czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, czy też kontroli celno-skarbowej. Nowe struktury będą służyły tak, jak i wcześniejsza JPK_VAT do kontroli i szybkiej analizy prawidłowości dokonanych w danym okresie transakcji gospodarczych. Pierwsze cztery, czyli JPK_FA, JPK_PKPIR, JPK_EWP oraz JPK_MAG możesz bez problemu sporządzić w programie SKP®. Oczywiście, aby mieć taką funkcjonalność, należy posiadać aktualną wersję, czyli posiadać aktywny pakiet Opieki Serwisowej.

Jeżeli prowadzenie spraw księgowych oddałeś do biura rachunkowego i nie będziesz musiał w tej sytuacji sporządzać samodzielnie pliku JPK_PKPiR, czy też JPK_EWP, bowiem zajmie się tym Twoje biuro. Pozostałe struktury będą leżeć już po Twoje stronie, gdyż to Ty wystawiasz dokumenty sprzedażowe w swoim programie i to Twój program powinien mieć możliwość ich wygenerowania.

 

Co wykażemy w pliku JPK_FA?

Znajdą się tu wszystkie wystawione faktury sprzedażowe po kolei, a w szczególności to co się na niej znajduje, a mianowicie:
• datę jej wystawienia,
• numer faktury,
• imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług,
• adres nabywcy,
• imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług,
• adres sprzedawcy,
• prefiks NIP
• numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
• numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej,
• datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, jeżeli jest ona różna od daty wystawienia,
• sumę wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową 22 i 23%, obniżoną, 8% lub 7%, czy też 5 % lub ze stawką 0% oraz kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto z odpowiednią stawką podstawową lub obniżoną – jeżeli jesteśmy czynnym podatnikami VAT,
• sumę wartości sprzedaży zwolnionej – jeżeli jesteśmy podatnikami VAT zwolnionymi,
• kwotę należności ogółem.
Te pozycje nie są Ci przecież nieznane, jak dobrze zauważyłeś są to wymienione ustawą o VAT niezbędne elementy, jakie powinna zawierać każda faktura, czyli wszystko to, co w postaci graficznej wykazujesz na fakturze. Tu przedstawione zostało w postaci XML.

 

Pamiętaj też, że sam rodzaj wystawianej faktury również będzie mieć tu duże znaczenia. I tak, jeżeli wystawiamy faktury z oznaczeniem „Metoda kasowa” w pole P_16 będzie się musiała pojawić fraza TRUE.

Podobnie w przypadku napisu „samofakturowanie”, z tym że frazę tę będziemy musieli wykazać wówczas w poz. P_17 oraz w sytuacji stosowania „odwrotnego obciążenia” w poz. P_18. Jeżeli nie stosujesz żadnej z tych procedur – wpiszesz w pozycjach tych „false”. Podobnie też postąpimy wystawiając fakturę ze słowem „marża” – oprócz wskazania odpowiedniej procedury marża, np. „procedura marży dla biur podróży” oraz wartość „true” w poz. P_106E_2 i pozostałe procedury w pozostałych polach.
Będziemy musieli również wskazać w nim odpowiedni „Rodzaj Faktury” , czyli :
• VAT – w przypadku zwykłych faktur VAT
• KOREKTA – gdy wystawiliśmy fakturę korygująca
• ZAL – jeżeli stosowaliśmy faktury zaliczkowe
• POZ – pozostałe rodzaje faktur
W przypadku faktury korekty, zobligowany będziemy podać także takie dane jak: numer faktury korygowane, przyczynę korekty oraz okres do jakiej odnosi się ona.

Ale to nie wszystko. Każda faktura z osobna wykazywana jeszcze na koniec będzie w ujęciu szczegółowym, tzn. podamy w niej nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, jednostkę miary, ilość, (cena jednostkowa netto, cena jednostkowa brutto, kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen oraz wartość sprzedaży netto, stosowaną stawkę podatku VAT i wartość brutto.

 

A co z fakturami wystawionymi w walucie obcej ?
Jeżeli wystawiasz faktury w walucie obcej, pamiętaj, że dla każdej z nich będziesz musieć sporządzić osobno plik JPK . Czyli jeden dla dokumentów wystawionych w złotówkach, drugi w euro, czy dolarach. Struktura pliku JPK_FA nie przewiduje możliwości sporządzenia zestawu faktur zawierającej różne rodzaje walut.

 

Czy podatnik zwolniony będzie zobligowany sporządzić plik JPK_FA?
Bycie podatnikiem zwolnionymi z VAT na podstawie zwolnienia przedmiotowego czy podmiotowego, nie zwalnia cię z obowiązku sporządzenia i wysyłki pliku JPK_FA. Wykażesz w nim więc każdą wystawioną fakturę „nie-vatowiec” , a oprócz w/w niezbędnych elementów faktury w polu P_19 będziesz dodatkowo wykazywał oznaczenie „true” i dodatkowo w polu P-19C będzie musiała pojawić się podstawa Twojego zwolnienia.

 

Jak wysłać plik JPK_FA?
Struktura pliku JPK_FA, jak i pozostałych wysyłanych na żądanie, nie przewiduje możliwości sporządzania ich korekt. Sporządzisz więc wyłącznie plik o określonym celu jako „złożenia pliku”. Jak w przypadku pliku JPK_VAT tworzony jest plik w strukturze XML, który będziesz mógł wysłać bezpośrednio z programu na serwery Ministerstwa Finansów podpisując plik podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym EPUAP lub przekażesz go np. mailem do Twojego biura rachunkowego, a ono za Ciebie wyśle je. Gdy będziesz wysyłał je samodzielnie, pamiętaj o pobraniu UPO do dokonanej wysyłki. Możesz również nagrać żądany przez Fiskus plik na pendriva lub płytę CD lub inny nośnik, pod warunkiem jednak, że będzie on odpowiednio oznakowany w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację nośnika i będzie możliwy odczyt w urządzeniach różnych producentów. Dostarczyć takie nośniki do urzędu można na różne sposoby: przesłać przez operatora pocztowego albo osobiście zanieść do właściwej komórki kontrolującej.

 

Ile masz czasu na sporządzenie pliku JPK_FA?
Jeżeli organ podatkowy zażąda od Ciebie przekazania jednej lub też kilku z ww. struktur JPK, będziesz mieć na to nie mniej niż 3 dni. Dokładny termin będzie zawsze określony w otrzymanym wezwaniu. Pamiętaj też, że w uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, czy tez nieobecność osoby odpowiedzialnej) możesz zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie tego terminu. Pozwoli Ci to na uniknięcie konsekwencji w przypadku niedostarczenia plików w wyznaczonym terminie.

 

Jakie kary za nieprzekazanie pliku JPK_FA w wyznaczonym terminie?
W zależności czy zaniedbanie to zostanie zakwalifikowane jako wykroczenie czy też już przestępstwo karno-skarbowe. Kwalifikacja zależy od okoliczności danej sprawy: stopnia szkodliwości społecznej czynu, sposobu jego popełnienia, pobudek działania sprawcy itp. W przypadku wykroczenia skarbowego karą jest grzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jak podaje Ministerstwo Finansów w 2018 r. mogą to kwoty z przedziału:
od 210 zł do 4 200 zł (kara nałożona mandatem),
od 210 zł do 21 000 zł (kara nałożona nakazem sądu),
od 210 zł do 42 000 zł (kara nałożona wyrokiem sądu).
Wszystko zależy od sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości zarobkowych sprawcy.

Natomiast karą za przestępstwo skarbowe jest grzywna, która może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych. Minimalna stawka dzienna w 2018 r. wynosi od 70 zł do 28 000 zł, w zależności od dochodów, sytuacji rodzinnej i majątkowej sprawcy. Mówimy tu więc obecnie o kwotach rzędu:
od 700 do 5 600 000 zł (kara wymierzona nakazem sądu),
od 700 zł do 20 160 000 zł (kara wymierzona wyrokiem sądu).
Pamiętaj również że możesz być również ukarany karą porządkową w wysokości do 2 800 zł.

 

Generowanie poszczególnych pliku JPK_FA w SKP®
Posiadając najnowszą wersję programu SKP®, będziesz mógł spać spokojnie, będziesz przygotowany na ewentualne żądanie urzędu i w kilku prostych krokach bez problemu sporządzisz i wyślesz plik:
Krok 1 – wchodzimy w zakładkę Fakturowanie – Archiwum Faktur
Krok 2 – zakładamy odpowiedni filtr na: rodzaj dokumentu (faktura lub faktura nie-vatowiec), zakres dat wystawienia „pomiędzy” i określić żądany okres, za który chcesz sporządzić plik oraz rodzaj waluty
Krok 3 – wybieramy Opcje – JPK_FA tworzenie

 

Plik JPK_FA został już utworzony, jedynie pozostanie jego wysyłka. Okno wysyłki otworzy Ci się automatycznie, bezpośrednio po jego utworzeniu. Nie musisz wysyłać pliku od razu, możesz wrócić do tego w każdym momencie. W tym celu:
Krok 1 – wybierz: Opcje – JPK_FA wysyłka,
Krok 2 – wskaż jedną z dwóch dostępnych dla tej struktury opcji wysyłki i weryfikacji: „Wyślij wybrane dokumenty do Urzędu – podpis kwalifikowany” lub „Wyślij wybrane dokumenty do Urzędu podpisując poprzez ePUAP’. Podpisywanie następuje tak samo, jak w przypadku wysyłki pliku JPK_VAT,
Krok 3 – Ostatnim elementem jest pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru – „Pobierz UPO”. Proste i szybkie!

 

Autor: Ewelina Mandziuk

Specjalista ds. finansów

Grafika:

Photo by rawpixel on Unsplash

 

 

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót