Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Remanent a składka zdrowotna 2023

2023-10-05

Remanentem nazywamy czynności, które mają za zadanie ocenić faktyczną ilość towarów handlowych, materiałów czy półwyrobów i wyrobów gotowych oraz uzgodnić ją z ilością, która wynika z dokumentów księgowych czy ewidencyjnych. Inaczej nazywany jest spisem z natury bądź inwentaryzacją.

Co do zasady powinien być sporządzany na 1 dzień roku czy też na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dodatkowo sporządza się go na koniec każdego roku podatkowego bądź przy likwidacji działalności. Spis z natury może być również sporządzany za okresy miesięczne czy kwartalne, w zależności od specyfiki i preferencji przedsiębiorstwa.

Inwentaryzacje sporządza się w cenach zakupu. Jeśli natomiast mamy do czynienia z kosztami wytworzenia, to do remanentu będziemy brać pod uwagę wszystkie koszty pośrednio i bezpośrednio związane z wytworzeniem danego produktu, jednak bez uwzględnienia kosztów ich sprzedaży.

Przedsiębiorcy mają również możliwość wyceny w wartościach rynkowych, na przykład w sytuacji, kiedy towar utraci swoją pierwotną wartość. W przypadku vatowców cena powinna zostać pomniejszona o wysokość podatku od towarów i usług.

Warto podkreślić, że spis przygotowywany na ostatni dzień roku podatkowego jest równocześnie remanentem początkowym w roku kolejnym.

Remanent może również być zerowy i taka sytuacja pojawi na przykład w firmach usługowych.

Różnica remanentowa

W przypadku, kiedy wartość remanentu końcowego będzie wyższa od wartości remanentu początkowego, mamy do czynienia z dodatnią różnicą remanentową. W sytuacji odwrotnej, kiedy to remanent końcowy jest mniejszy od początkowego, mówimy o ujemnej różnicy remanentowej. Różnice remanentowe powstaną w działalności tylko w sytuacji, kiedy sporządzone są minimum dwa remanenty. 

Ważne!

Wartość remanentów ma wpływ na wysokość kosztów w działalności w danym okresie podatkowym. W związku z tym spis z natury może obniżać bądź zwiększać wysokość kosztów na koniec roku. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem, którzy to nie mają obowiązku sporządzania inwentaryzacji. Można zatem stwierdzić, że różnice remanentowe dotyczą tylko przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej lub podatku liniowego, czyli tych rozliczających się na podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Składka zdrowotna 2023

Od 2022 roku zmieniły się zasady obliczania składki zdrowotnej. Jej wysokość uzależniona jest od osiągniętego dochodu oraz od formy opodatkowania, którą podatnik wybrał na dany rok podatkowy.

Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej, czyli tzw. zasad ogólnych zapłacą 9% dochodu, osoby opodatkowane liniowo – 4,9% natomiast ryczałtowcy odpowiednią kwotę w zależności od wysokości przychodu za dany rok – dla przychodu do 60.000 zł w skali roku jest to kwota 376,16 zł, dla przychodu od 60.000 zł do 300.000 zł – 626, 93 natomiast przedsiębiorcy z przychodem powyżej 300.000 zapłacą miesięcznie 1.128,48 zł. 

Warto podkreślić, że dochód do podatku dochodowego może różnić się od dochodu do składki zdrowotnej. Składka zdrowotna w przypadku podatników opodatkowanych według skali bądź podatku liniowego jest opłacana zaliczkowo, co miesiąc, od dochodu z miesiąca poprzedniego. 

Natomiast jej rozliczenie roczne jest dokonywane w roku kolejnym w DRA za kwiecień wysyłanym w maju roku następnego.  

Różnice remanentowe a składka zdrowotna

Do roku 2022 spis z natury, jak i same różnice remanentowe miały wpływ jednie na koszty w działalnościach prowadzonych na podatkowej księdze przychodów i rozchodów, a co za tym idzie na wysokość podatku za dany rok.

Od roku 2022 – pierwsze rozliczenie składki zdrowotnej w roku 2023 – ma również powiązanie ze składką zdrowotną. W roku 2022 sporządzony na koniec roku remanent mógł zmniejszać dochód do składki zdrowotnej. Jednak w sytuacji, kiedy remanent końcowy byłby wyższy od remanentu początkowego, to nie powinno się go uwzględniać przy wyliczaniu podstawy do składki zdrowotnej. Oznacza to, że w rozliczeniu roku 2022 uwzględniana była tylko ujemna różnica remanentowa przy wyliczaniu dochodu do składki zdrowotnej.

Ważne!

W przypadku składki zdrowotnej w roku 2023 mamy zmianę polegającą na tym, że różnice remanentowe będą wpływać na wysokość dochodu bez względu na to, czy będą ujemne czy dodatnie. W związku z tym ujemna różnica remanentowa na koniec roku podatkowego zmniejszy podstawę do składki zdrowotnej za rok 2023, natomiast dodatnia ją zwiększy. Takie rozwiązanie spowoduje ewentualne dopłaty bądź nadpłaty w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej.

Podsumowanie

Od 2023 roku remanent będzie miał wpływ na odpowiednie ustalenie podstawy do składki zdrowotnej, a co za tym idzie na jej wysokość. Oznacza to, że w zależności od tego jaka różnica, ujemna czy dodatnia, powstanie w przedsiębiorstwie – tak zmniejszy się lub zwiększy dochód do składki zdrowotnej.

Należy podkreślić, że będzie to miało znaczenie tylko w przypadku podatników rozliczających się w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W sytuacji, kiedy spisy z natury zarówno na początek, jak i na koniec roku podatkowego będą zerowe – remanent będzie neutralny dla ustalenia podstawy do składki zdrowotnej.

Pobierz bezpłatnie program do KPiR

Autor:
Katarzyna Gawron
Specjalista ds. księgowości i podatków
Publikacja: 05.10.2023 r.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.