Wiedza i pomoc

Jak wpisać do księgi podatkowej remanent początkowy/remanent?

W celu wprowadzenia do księgi podatkowej remanentu/remanentu początkowego należy wejść w zakładkę:
Księgi > Księga Podatkowa > Opcje >Remanenty