Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Składka zdrowotna w przypadku prowadzenia kilku działalności – różne formy opodatkowania Powrót

2022-03-17

W sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi kilka rodzajów działalności i stosowane są różne formy opodatkowania, składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy obliczyć osobno dla każdej z form podatkowych, od dochodu ustalonego odrębnie dla każdej z działalności.

Dodatkowo, jeżeli właściciel firmy osiąga przychody niebędące przychodami z działalności gospodarczej np. posiada udziały w spółce komandytowej, czy jednoosobowej spółce z o.o. to zobowiązany jest on do obliczenia dodatkowej składki od podstawy wymiaru którą stanowi 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale.

Tak więc obowiązek ustalania miesięcznej podstawy wymiaru składki dla każdej z form opodatkowania następuje, gdy:

  • równolegle, w danym miesiącu prowadzisz więcej niż jedną działalność i stosujesz różne formy opodatkowania,
  • w trakcie miesiąca kalendarzowego zmieniasz formę opodatkowania lub podejmujesz dodatkową działalność, dla której właściwą będzie inna forma opodatkowania niż dotychczas stosowana.

W związku z tym na potrzeby takiej sytuacji wprowadziliśmy do Programu SKP® nowy składnik wynagrodzenia, kod 53- Pods. Ub. zdr. Inne

Za pomocą przycisku „Właściciel – dochody do zdrowotnego” – wyliczamy podstawy składki zdrowotnej naszej głównej działalności, której rodzaj wskazaliśmy w Danych Płatnika. Podstawa składki została więc wprowadzona z kodem 52

Więcej informacji na temat wyliczania składki zdrowotnej w programie SKP® zawarte jest w poradzie: Składka zdrowotna osób prowadzących działalność gospodarczą wg. nowych zasad Polskiego Ładu >

Następnie dodajemy kolejny składnik i wpisujemy wcześniej wspomniany kod 53.

W polu kwota wprowadzamy podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla drugiej działalności gospodarczej, natomiast w kolumnie R wybieramy jej rodzaj. Tak więc po rozwinięciu tej kolumny ukażą nam się następujące opcje:

1 – skala,
5 – liniowy,
9 – karta,
12 – ryczałt,
18 – bez formy.

Przedstawiona numeracja odpowiada konkretnym pozycjom na deklaracji DRA/RCA. Wybierając z listy 5 -liniowy od wprowadzonej kwoty podstawy zostanie wyliczona składka zdrowotna w wysokości 4,9 %, natomiast w pozostałych przypadkach w wysokości 9 %.

Eksport do płatnika

Tak przygotowane dane należy wyeksportować korzystając z opcji: Wydruk → do programu Płatnik/ePłatnik (PUE), a następnie zaimportować w Płatniku. W zależności od tego jaki rodzaj formy opodatkowania został wybrany w kolumnie R, kwoty zostaną odpowiednio przeniesione do formularza DRA oraz RCA w przypadku osób zatrudniających pracowników.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku rozliczenia drugiego źródła z innego rodzaju działalności (np. zasad ogólnych: skali lub liniowego oraz ryczałty), zostanie uzupełniona jedynie podstawa naliczania składki oraz wyliczona składka natomiast kwotę dochodu należy uzupełnić ręcznie.

Przykład

Zobaczmy to na przykładzie, gdzie drugą formą opodatkowania do składki zdrowotnej będzie bycie wspólnikiem spółki z o.o., komandytowej.

W przypadku wyliczenia składki zdrowotnej dla wspólników spółek z o.o., czy spółek komandytowych w dostępnych w kolumnie R opcji wybieramy „18-bez formy”. Wprowadzamy podstawę 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale, czyli:

W pliku eksportu do Płatnika będzie to wykazane w DRA (gdy nie zatrudniamy pracowników):

lub w RCA (gdy wysyłamy dokumenty rozliczeniowe także za zatrudnionych):

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót