Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

PIT 2023 – zmiany w rozliczaniu PIT za 2022 rok Powrót

2023-02-07

Rok 2022 pod względem zmian podatkowych możemy podzielić na dwie części. Po pierwsze wprowadzenie reformy podatkowej zwanej „Polskim Ładem” od 1 stycznia 2022 roku oraz drugiej zmiany dotyczącej jej nowelizacji tzw. „Polskiego Ładu 2.0” obowiązującego od 1 lipca 2022 roku. Spośród nich największy wpływ na rozliczenie PIT za 2022 rok będzie miała wersja przepisów
obowiązująca po nowelizacji. Jakie zmiany w rozliczaniu PIT pojawią się zatem w 2023 roku (PIT 2023)?

Skala podatkowa

Zmiany w rozliczeniu PIT – przede wszystkim uległa zmianie stawka podatku dla pierwszego progu podatkowego przy skali podatkowej i została ona obniżona z 17% do 12% dla całego dochodu uzyskanego w roku 2022. Takie rozwiązanie dotyczy osób rozliczających się na zasadach ogólnych, czyli pracowników i zleceniobiorców, emerytów oraz rencistów, ale także przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz korzystających z tej formy opodatkowania. Jeszcze do 30 czerwca obowiązująca była stawka 17%. Wpływ na jej obniżenie do wartości 12% miało zlikwidowanie „ulgi dla klasy średniej”.

Skala podatkowa to jednak nie tylko obniżenie stawki, ale również wzrost wartości pierwszego progu podatkowego do 120.000 zł. Oznacza to, że dopiero od nadwyżki powyżej tej kwoty zapłacimy 32% podatku.

Ulga dla klasy średniej

Wspomniana wcześniej „ulga dla klasy średniej” z założenia powstała, aby łagodzić skutki podatkowe braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, co możliwe było jeszcze w roku 2021. Jej likwidacja nastąpiła w lipcu 2022 roku ze skutkiem od 1 stycznia 2022 roku. Co ważne, możliwość rozliczenia za rok 2022 z uwzględnieniem tej ulgi (dla podatników rozliczających się na skali podatkowej) wciąż będzie możliwa. Organy podatkowe będą zobligowane do przeprowadzenia analizy sytuacji podatników i wyliczenia „hipotetycznego podatku”, który ma uwzględniać zlikwidowaną ulgę dla klasy średniej i 17% stawki podatku oraz porównanie jej z zasadami obowiązującymi od 1 lipca2022 roku, czyli z brakiem ulgi i stawką 12%. W zależności od tego, która wersja będzie dla podatnika korzystniejsza – organ podatkowy zwróci nadpłatę. Informacja o wysokości „podatku hipotetycznego” ma zostać przekazana podatnikowi w ciągu 21 dni od dnia, kiedy złoży on zeznanie podatkowe.

Kwota wolna od podatku na skali podatkowej

Kolejną bardzo ważną zmianą jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł w roku 2022. Obowiązuje ona dla podatników rozliczających się również według skali podatkowej. Podwyżka jest duża i z pewnością odczują ją firmy na małej księgowości, których dochód roczny nie jest wysoki. Warto wspomnieć, że dla małżeństw korzystających ze wspólnego rozliczania ich wspólna kwota wolna od podatku wyniesie 60.000 zł, czyli dwa razy tyle. Podobna wysokość kwoty wolnej od podatku przysługiwać będzie rodzicowi samotnie wychowującemu dziecko, o ile rozliczy się wspólnie z dzieckiem. Jedną z ulg, jaka pojawia się również w rozliczaniu w 2023 roku, jest zwolnienie z podatku do wysokości dochodu 85.528 zł rocznie dla rodziców, którzy wychowują czworo bądź więcej dzieci, a także dla pracujących seniorów, którzy zamiast pobierania emerytury wybierają aktywność zawodową.

Można zatem zauważyć, że najwięcej zmian pojawi się dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych. Rozliczenie PIT w 2023 roku to jednak nie tylko skala podatkowa, ale również działalności gospodarcze działające na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych oraz te rozliczające się podatkiem liniowym.

Zmiany na ryczałcie

Ryczałt to opodatkowanie przychodów według zazwyczaj preferencyjnej stawki podatku. W związku ze zmianą sposobu obliczania i zapłaty składki zdrowotnej w działalności gospodarczej od 1 stycznia 2022 niemożliwe było odliczenie części zapłaconej składki od podatku. Wraz z nowelizacją ustawy od 1 lipca 2022 roku (z zastosowaniem dla całego roku 2022) wprowadzono możliwość odliczenia od przychodu połowy zapłaconej składki zdrowotnej. Programy do ryczałtu po wprowadzeniu nowelizacji Polskiego Ładu pozwoliły na pomniejszenie przychodu o odpowiednią wartość składki zdrowotnej.

Organy podatkowe dały możliwość osobom prowadzącym działalność na ryczałcie na zmianę formy opodatkowania w trakcie roku 2022. Takie firmy mogły zadecydować, czy chcą rozliczać swoje przychody od stycznia do czerwca 2022 na ryczałcie, a od lipca do grudnia 2022 na skali podatkowej bądź czy po zakończeniu roku podatkowego chcą pozostać na ryczałcie lub opodatkować całość według zasad ogólnych. Dla osób decydujących się na rozliczenie pół na pół termin zmiany formy opodatkowania minął z dniem 22 sierpnia 2022 roku, aby jednak rozliczyć całość na skali podatkowej wystarczy w terminie zeznania rocznego złożyć rozliczenie roczne na odpowiednim formularzu – w tym wypadku PIT-36 zamiast PIT-28.

Podatek liniowy

Tak jak już wcześniej wspomniano działalność gospodarcza to również możliwość rozliczenia według stawki 19% – podatek liniowy. Dla osób rozliczających się według tej formy najważniejszą zmianą wprowadzoną w rozliczeniu PIT za 2022 rok jest możliwość pomniejszenia dochodu bądź zaliczenia w koszty uzyskania przychodu składki zdrowotnej zapłaconej do wysokości 8.700 zł rocznie. Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku zabraniały takiego odliczenia. W związku z wprowadzonymi od 1 lipca modyfikacjami pojawiła się taka sposobność. Podobnie jak ryczałtowcy, tak i osoby rozliczające się podatkiem liniowym otrzymały z dniem 1 lipca 2022 przywilej polegający na możliwości rozliczenia dochodów uzyskiwanych z działalności według skali podatkowej w rozliczeniu rocznym PIT w 2023 roku (PIT 2023). Oznacza to, że jeśli wybrana forma opodatkowania na 2022 rok nie była korzystna to można ją wstecznie zmienić na zasady ogólne. W takim przypadku nie trzeba informować o tym wcześniej urzędu skarbowego. Wystarczy wysłać odpowiednie zeznanie roczne w tym wypadku PIT-36 zamiast PIT-36L.

Na koniec…

Ostatnią zmianą w PIT w roku 2023, o jakiej warto wspomnieć, jest ujednolicenie terminu składania zeznań podatkowych i możliwość ich wysyłki do końca kwietnia. W tym roku, w związku z tym, że 30 kwietnia przypada na niedzielę – zeznania roczne można składać do 2 maja. Ryczałtowcy muszą jednak pamiętać, by ostatnią zaliczkę zapłacić do końca lutego.

Rok 2022 to z pewnością przełomowy okres dla polskich podatków, ale również dla samych podatników. Programy księgowe dla firm w tym roku miały i będą miały bardzo dużo pracy z dostosowywaniem tak dużej ilości zmian w rozliczeniach PIT swoich klientów.

Autor:
Katarzyna Gawron
Specjalista ds. księgowości i podatków
Publikacja: 07.02.2023 r.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót