Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Remanent – gdzie wpisać początkowy i końcowy? Powrót

2019-01-10

W celu wprowadzenia remanent należy wejść w zakładkę:
Księgi > Księga Podatkowa > Opcje > Remanenty

Początkowy remanent wprowadzamy w styczniu w polu „Remanent początkowy” zaznaczając opcję: „wpisz do Księgi w miesiącu 01” – stanie się on widoczny jako pierwsza pozycja w KPiR.

Wartość remanentu końcowego należy uzupełnić w wierszu miesiąca grudzień w kolumnie: „Wartość na koniec m-ca” stawiając także oznaczenie „V” w kolumnie „Wpisać do księgi” – stanie się on widoczny jako ostatnia pozycja w KPiR.

W przypadku otrzymania wezwania od Urzędu Skarbowego lub zakończenia działalności w trakcie roku możemy także uzupełnić go w wybranym miesiącu postępując analogicznie, jak w przypadku remanentu końcowego.
Wartość remanentu końcowego za m-c grudzień/IV kwartał wpisujemy w/w pole dopiero po ustaleniu zaliczki na podatek dochody za m-c grudzień. Natomiast obowiązkowo należy uwzględnić go przy ustaleniu dochodu za dany rok potrzebnego do sporządzenia zeznania rocznego.

Powrót