Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Składka zdrowotna za styczeń 2023 r. właściciela Powrót

2023-02-02

Przed przystąpieniem do wyliczeń składki zdrowotnej za styczeń należy zweryfikować aktualność parametrów, które będą brane do obliczeń owej składki. Aktualne parametru dostępne są w wersji programu 23.0.0.1, bowiem czekaliśmy do opublikowania ostatniego parametru – kwoty Przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2022 r. która jest podstawą wielkości składki zdrowotnej dla ryczałtowców, a która została ogłoszona przez ZUS dopiero w dniu 20-01-2023 r.

Należy więc przy zamkniętej firmie wejść w System > Parametry, a następnie zweryfikować, czy widzimy czerwony napis Zaktualizuj parametry na rok 2023, czy zielony Parametry aktualne na rok 2023. W przypadku czerwonego napisu, klikamy na ten napis:

Pojawi się wówczas okno zmian, które potwierdzamy przyciskiem OK. Dopiero po zaktualizowaniu tych parametrów, gdy mamy zielony napis:

możemy przystąpić do wyliczeń składki zdrowotnej. Miejsce wyliczeń jest to same, czyli Płace i ZUS – edycja – przycisk Właściciel dochody do zdrowotnej:

Składka zdrowotna ryczałtowca

Dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność i stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. stanowi kwota:

  • 4.179,56 zł (60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, [jeżeli przychody z działalności gospodarczej osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty 60 000 zł. – składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 376,16 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki)

  • 6.965,94 zł (100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60 000 zł i nie przekroczyły kwoty 300 000 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 626,93 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

  • 12.538,69 zł (180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 300 000 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 1.128,48 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

Zasady ogólne: skala i podatek liniowy

Dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność stosujących opodatkowanie w formie skali, podatku liniowego – podstawę wymiaru składki ustala się na podstawie dochodu z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie. Tu zasada pozostaje niezmienna. Miesięczną podstawa wymiaru składki nadal nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Składka ta nie może być więc być niższa od kwoty:

  • 270,90 zł (za styczeń 2023 r. – ostatni miesiąc roku składkowego; tj. 9% podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki 3.010 zł).
  • 314,10 zł (za miesiące od lutego 2023 r. do stycznia 2024 r.; tj. 9% podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki 3.490 zł).

Jak już wspomnieliśmy składkę za styczeń 2023 r. ustala się na podstawie dochodów grudnia 2022 samego jej naliczania dokonamy w programie do roku 2022, bowiem tu mamy wszystkie potrzebne dane do jej właściwego obliczenia:

Gdy mamy już wyliczony dochód grudnia i samą składkę za styczeń przechodzimy do programu do roku 2023. Tam na miesiącu styczeń wybieramy przycisk „Właściciel- dochody do zdrowotnej”:

Otworzy się nam wówczas okno z rozliczeniem stycznia, inne niż do tej pory, bowiem będziemy tu tylko ściągać dane wyliczone w roku 2022, a gdy nie korzystaliśmy wtedy z naszego programu, dane o dochodzie do skł. zdrowotnej, podstawę skł. zdrowotnej i samą składkę uzupełniamy ręcznie. Jeżeli jednak prowadziliśmy to rozliczenie w ubiegłym roku na programie SKP, wybierając przycisk Wybierz ścieżkę, wskazujemy ścieżkę do folderu, w którym prowadzimy księgowość naszej firmy (folder ten znajduje się w folderze Dane).

UWAGA! Program do roku 2022 musi być w tym momencie zamknięty, inaczej pojawi się komunikat o braku dostępności do pliku, w którym zapisują się te dane !!!!

Zapisujemy ją, a następnie wybieramy przycisk Pobierz dane. Wówczas potrzebne kwoty zostaną pobrane z ubiegłorocznej wersji i będziemy mogli jak dotychczas wstawić je do Płac, by sporządzić za styczeń deklaracje RCA i/lub DRA poprzez Przesył do Płatnika/ePłatnika PUE.

Co z tym remanentem?

Przy ustalaniu w 2022 r. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, nie powiększaliśmy dochodu o różnicę remanentową, gdy remanent końcowy jest wyższy od remanentu początkowego. W grudniu ZUS twierdził, że ten przepis przejściowy pozwał nie powiększać dochodu o różnicę remanentową ustalając podstawę wymiaru składki tylko za 2022 rok. Różnicę tę należało by wu ec uwzględnić także w wyliczeniach rocznej składki, ale to dopiero w deklaracji ZUS za kwiecień. Po czym pod koniec grudnia zmienia zdanie i w wyjaśnieniach udzielanych przez infolinie idzie na korzyść płatników składki zdrowotnej i stał na stanowisku, iż w odniesieniu do roku 2022 przedsiębiorca nie zwiększa dochodu dla celów składki zdrowotnej, jeżeli remanent końcowy będzie wyższy od remanentu początkowego. Ostatnio jednak donosiła Rzeczpospolita ZUS znowu zmienił zdanie i przyjmuje stanowisko, że w rozliczeniu za 2022 r. składkę zdrowotną należy liczyć także od dochodu wynikającego z różnic remanentowych także tych dodatnich. Choć na chwilę obecną brak jest jasnej informacji na stronie ZUS w tej sprawie.

Nie sposób nadążyć nad tak zmiennym stanowiskiem ZUS, dlatego też wprowadziliśmy opcję, którą mogą Państwo zastosować lub nie w zależności od tego jaką wykładnię będzie stosował Państwa oddział ZUS. W programie do roku 2022, ustalając dochód do składki stycznia na podstawie dochodu grudnia, w Opcjach- Danych Płatnika dodaliśmy do zaznaczenia uwzględnianie tych dodatnich różnic:

Systemowo opcja ta jest odznaczona, różnice te nie będą uwzględniane. Na chwilę obecną zaznaczenie „w rozliczeniu rocznym za rok składkowy: luty 2022 – styczeń 2023” nie jest jeszcze obsługiwane, będzie uwzględniane dopiero w przygotowywanym rocznym rozliczeniu, którego dokonywać się będzie w deklaracji za kwiecień 2023 r.

Zmienność stanowiska ZUS i brak jasnej wykładni, czy chociaż informacji na stronie ZUS powoduje konieczność indywidualnego wyboru stosowania lub nie tej opcji.

Osoby współpracujące

Osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność podstawę składki zdrowotnej stanowi kwota 5.224,46 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie więc 470,20 zł (tj. 9% podstawy wymiaru składki).

Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. finansów

Publikacja: 02.02.2023 r.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót