Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Zmiany w podatkach w 2023 roku dla księgowości Powrót

2023-02-21

Zmiany w podatkach 2023 nie są aż tak przełomowe, jak te w roku poprzednim. Warto jednak wspomnieć o najważniejszych, które mają znaczenie w rozliczeniach podatkowych tego okresu. Jak bardzo zmienią się podatki w 2023 roku?

Ujednolicenie terminów zeznań rocznych

Do tej pory nie wszystkie zeznania roczne składane były do 30 kwietnia roku kolejnego. Wśród wyjątków wymienić można druk PIT-16A dla podatników na karcie podatkowej oraz PIT-28 dla opodatkowanych według ryczałtu. Od 2023 roku termin rozliczenia ryczałtu został zmieniony i będzie można składać go, jak pozostałe, do 30 kwietnia (w tym roku wyjątkowo do 2 maja). Warte uwagi jest jednak to, że zmianie nie ulega termin płatności ostatniej zaliczki na ryczałt i pozostaje on w terminie do 28.02.2023 roku.

PIT-16A składany będzie do 28.02.2023 roku za 2022 rok.

Ulgi podatkowe

W 2023 roku, rozliczając dochody uzyskane w roku 2022, mamy możliwość skorzystania z nowych ulg podatkowych. Wśród nich wymienić można ulgę 4+ dla rodzin, które posiadają czwórkę dzieci i więcej, ulgę na powrót, ulgę na zabytki czy ulgę dla pracujących seniorów. Podatnicy nie skorzystają z ulgi dla klasy średniej, która w połowie 2022 roku została zlikwidowana.

Składka zdrowotna i składki społeczne

W tym roku składka zdrowotna, tak jak poprzednio, jest uzależniona od wybranej formy opodatkowania. W związku ze wzrostem płacy minimalnej oraz wartości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce za IV kwartał 2022 roku zmienią się wartości minimalne składki zdrowotnej, a także jej wysokości dla podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Dla opodatkowania według skali podatkowej składka zdrowotna wyniesie 9%. Dla rozliczających się według podatku liniowego – 4,9%. Jednak dla obydwóch form niemniej niż 314,10 zł. Podatnicy na karcie podatkowej zapłacą 314,10 zł. Dla ryczałtowców w zależności od przychodów w skali roku:

– przychody do 60.000 zł – podstawa: 4.179,56 zł, zdrowotna: 376,16 zł;
– przychody od 60.000 zł do 300.000 zł – podstawa: 6.965,94 zł, zdrowotna: 626,93 zł;
– przychody powyżej 300.000 zł – podstawa: 12.538,69 zł, zdrowotna: 1.128,48 zł.

Natomiast osoby współpracujące zapłacą składkę zdrowotną 9% od podstawy 5.224,46 zł w wysokości – 470,20 zł, a wspólnicy spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, a także wspólnicy jednoosobowych spółek kapitałowych – 9% od podstawy 6.965,94 zł, czyli 626,93 zł.

W tym roku po raz pierwszy księgowi będą musieli zmierzyć si z rozliczeniem rocznym składki zdrowotnej. Od 2 maja 2023 obowiązywać będą nowe wzory druków DRA oraz RCA, na których będzie można dokonać rozliczenia rocznego podatników. Będzie ono następowało w DRA za miesiąc kwiecień składanym do 20 maja.

Od 2023 roku wzrastają również wysokości składek społecznych w stosunku do roku poprzedniego.

Odliczenie składki zdrowotnej

W styczniu 2022 roku pożegnaliśmy się z możliwością odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Zmiany wprowadzone od lipca 2022 dały jednak nowe możliwości, gdzie w zależności od wybranej formy opodatkowania można było część składki zdrowotnej zaliczyć do kosztów bądź odliczyć od przychodu. W 2023 roku osoby rozliczające się według karty podatkowej mogą odliczyć 19% zapłaconej składki zdrowotnej od podatku. Działalności rozliczające się według skali podatkowej nie mają możliwości odliczenia zapłaconej zdrowotnej w żadnej części. Dla podatku liniowego istnieje możliwość zaliczenia w koszty (bądź odliczenia od dochodu) zapłaconej składki zdrowotnej do limitu 10.200 zł w skali roku. Osoby na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych odliczą od swojego przychodu 50% zapłaconej składki zdrowotnej.

Zmiana terminu zaliczenia do kosztów opłaconych składek ZUS

Jedną z bardziej przełomowych zmian 2023 roku w podatkach jest ujednolicenie przepisów dotyczących zakresu zaliczania składek ZUS do kosztów uzyskania przychodów. Przepisy te będą miały zastosowanie do wynagrodzeń wypłaconych w roku 2023. W związku z tym dla wynagrodzeń wypłaconych w styczniu 2023 roku za grudzień 2022 roku zastosowanie będą miały przepisy przejściowe wskazujące na zastosowanie jeszcze starych zasad.

Nowe przepisy wskazują, że składki opłacone przez pracodawcę będą kosztem w miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne. Warunkiem jest jednak ich opłacenie w terminie wynikającym z przepisów. Rozwiązanie to ma na celu pomóc księgowym. Okazuje się jednak, że może wiązać się to z większą ilością korekt przy wynagrodzeniach płatnych „z przesunięciem”, jaki i przy braku płatności w ustawowym terminie.

Minimalne wynagrodzenie

W roku 2023 będziemy mieć łącznie dwie podwyżki płacy minimalnej. Pierwsza obowiązująca od 1 stycznia 2023 roku do wysokości brutto 3.490 zł (z 3.010 zł) oraz druga od lipca do grudnia 2023 roku do wysokości 3.600 zł brutto. W przypadku zleceniobiorców stawka godzinowa w okresie od stycznia do czerwca 2023 wynosi 22,80 zł natomiast od lipca do grudnia 2023 roku 23,50 zł.

PIT-2 w 2023 roku

Od tego roku obowiązuje nowy druk PIT-2. Składać go będą mogły nie tylko osoby zatrudnione na umowie o pracę, tak jak to było dotychczas, ale również zleceniobiorcy i osoby wykonujące umowę o dzieło. Warto zaznaczyć, że nie ma obowiązku składania druku w nowej wersji, ponieważ aktualne złożone zachowują ważność. Nowy druk jest wymagany jedynie przy aktualizacji danych. Co ważne nowy PIT-2 złożyć można aż u trzech płatników.

Rozliczenie najmu prywatnego tylko na ryczałcie

To jedna z ważniejszych zmian, jaka została wprowadzona od początku roku 2023. Zlikwidowano możliwość rozliczania najmu prywatnego na zasadach innych niż ryczałt. W związku z tym osoby, które wynajmują lokale mieszkalne poza prowadzoną działalnością gospodarczą będą miały obowiązek rozliczenia go według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Osoby rozliczające najem prywatny nie mają obowiązku składania dodatkowych informacji do urzędu o wyborze tej formy czy pozostaniu na niej. Wystarczy od uzyskanego przychodu odprowadzić odpowiednią kwotę zaliczki na podatek do urzędu skarbowego. Rozliczenia rocznego dokonuje się na formularzu PIT-28. Warto wspomnieć o obowiązujących stawkach podatkowych dla tej formy opodatkowania. Przychody z najmu do wysokości 100.000 zł rocznie będą opodatkowane według stawki 8,5% natomiast nadwyżka ponad tę kwotę według stawki 12,5%.

Ważną informacją dla osób, które poza najmem prywatnym posiadają również działalność gospodarczą na VAT jest zgłoszenie tego faktu księgowej. Dla takich przychodów powinna zostać wystawiona faktura VAT ze stawką ZW, a przychód ten powinien zostać wykazany w JPK za dany miesiąc/kwartał. Warto pamiętać również o ewentualnej proporcji w VAT.

Brak amortyzacji lokali mieszkalnych

Rok 2023 to również brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów amortyzacji lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych. Nie jest istotne czy taki lokal został przez podatnika nabyty przed rokiem 2023 czy w trakcie. Księgowi powinni dokładnie sprawdzić występujące w ewidencji środków trwałych lokale i zbadać, czy są one mieszkalne, czy też nie. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów będzie dotyczyć także rozbudowy czy modernizacji takich lokali ze względu na zwiększenie wartości środków.

Przepis ten nie ma zastosowania do kosztów związanych z eksploatacją takich lokali. Wciąż koszty z nią związane mogą stać się w firmie kosztami uzyskania przychodów.

Autor: Katarzyna Gawron
Specjalista ds. księgowości i podatków
Publikacja: 21.02.2023 r.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót