Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak wyliczyć składkę zdrowotną po odwieszeniu zawieszenia działalności? Powrót

2022-07-06

Przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych według skali jest zgłoszony do ubezpieczeń z tytułu prowadzonej działalności w okresie 01-03/2022.

Działalność zawiesza na okres 04-05/2022.

Przychody w poszczególnych miesiącach wyniosły: 01/2022 – 7.000 zł, 02/2022 – 9.000 zł, 03/2022 – 6.500 zł.

Odpowiednio koszty uzyskania to: 2.500 zł, 1.500 zł, 1.500 zł.

Zakładamy, że składki na ubezpieczenia społeczne zaliczone zostały do kosztów uzyskania.

Jak w programie SKP® ustawić zawieszenie działalności, by właściwie wyliczona była podstawa zdrowotnego od m-ca odwieszenia.

W module Płace i ZUS w edycji właściciela otwieramy okno: Właściciel > Dochód do zdrowotnej. Tam w kolumnie* w miesiącach zawieszenia działalności blokujemy naliczanie składek za te miesiąca stawiając zakaz wjazdu klikając w to pole:

 

Ustalając podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za 06/2022 jako dochód z poprzedniego miesiąca program przyjmie dochód ustalony jako różnicę między sumą przychodów, a sumą kosztów od początku roku, tj. 17.000 zł (22.500 zł – 5.500 zł). Następni po odjęciu dochodów ustalonych za poprzednie miesiące, tj. 01 i 02/2022 (4.500 zł + 7.500 zł = 12.000 zł), dochód stanowiący podstawę wymiaru składki za 06/2022 będzie wynosił 5.000 zł (17.000 zł – 12.000 zł).

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót