Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Przerwy w naliczaniu odpisów amortyzacyjnych Powrót

2021-05-24

Zasadniczo rozpoczętych odpisów amortyzacyjnych nie można przerwać. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia tylko 3 sytuacje, gdy można zaprzestać jej dalszego naliczania, a mianowicie:

  • dany składnik majątku postawiono w stan likwidacji,
  • zbyto go ( czyli sprzedano lub darowano)
  • stwierdzono ich niedobór.

Niemniej jednak, zdarzają się sytuacje, pomimo tego iż dany środek nie został jeszcze do końca zamortyzowany, to przestaje on być używany w działalności gospodarczej, np. gdy podatnik zawiesił lub zaprzestał jej prowadzenia, wówczas od miesiąca następnego po miesiącu, którym zawieszono działalność nie dokonujemy już odpisów amortyzacyjnych.

Jedynym wyjątkiem jaki wymienia ustawa, pozwalającym na dokonywanie amortyzacji z przerwami – są środki trwałe wykorzystywane sezonowo. W tym przypadku, amortyzację dokonujemy tylko w okresie ich faktycznego wykorzystywania.

W przypadku środków trwałych wykorzystywanych sezonowo miesięczne odpisy amortyzacyjne ustala się jednym z dwóch możliwych sposobów:

  • albo: dzielimy roczną kwotę odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie
  • albo też: dzielimy ową roczną amortyzację przez 12 miesięcy w roku.

Przykład

Wartość początkowa środka trwałego to 60 000 zł , środek użytkowany jest tylko w okresie letnim, przez 4 miesiące każdego roku ( od czerwca do września). Stawka amortyzacji to 20%.

Roczny odpis wyniesie więc : 60 000 x 20% = 12 000

Licząc według pierwszego sposobu miesięczny odpis wyniesie 12 000/4 = 3 000, co daje łącznie przez cały okres trwania sezonu: 3 000 x 4 = 12 000

A według drugiego: 12 000/12 = 1000 , gdzie po pomnożeniu przez 4 miesiące sezonu daje nam wynik 4 000 zł

Podatnik powinien przeanalizować , który sposób wyliczenia będzie dla niego najkorzystniejszy, czy chce zwiększyć koszty, ale tym samym skrócić okres amortyzacji (pierwszy sposób), czy też potrzebuje wydłużyć okres amortyzacji, przy mniejszych odliczeniach (drugi sposób).

Należy mieć również na uwadze fakt, iż odpisów tych dokonać możemy tylko miesięcznie, nie można ich amortyzować ani kwartalnie ani jednorazowo na koniec roku.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót