Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Nabycie wewnątrzwspólnotowe Powrót

2018-10-31

Uwaga! Zwracamy uwagę, że przedstawione tu porady to jedynie instrukcja i należy ją dostosować do swoich potrzeb (wybierając odpowiedni typ VAT czy Konto).

Przedstawiamy poniżej sposób księgowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

KSIĘGOWANIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE Z WYSTAWIANIEM FAKTURY

1. Zakładamy w Planie Kont Konto do księgowania tego typu transakcji, oznaczone jak poniżej:

2. Wystawiamy fakturę wewnętrzną na to Konto. Automatycznie przybiera ona nazwę „wewnętrzna”.

Jako kontrahenta wybieramy kontrahenta, który sprzedaje nam towar. Program automatycznie przestawi go jako sprzedającego, gdyż jest to dokument odwrotny.

Fakturę taką możemy wystawić w dowolnej walucie:

a) w Euro

W przypadku, gdy wystawiamy fakturę w walucie obcej należy przeliczyć ją na złote. Aby tego dokonać należy wejść w: Opcje > Ceny i waluty. Wpisać jej symbol oraz aktualny kurs waluty. Gdy klikniemy w przycisk [NBP] zostanie pobrany aktualny kurs z NBP.

 

Po wpisaniu aktualnego kursu należy wybrać [Przelicz ceny faktury].

 

A następnie wybrać Opcje – Rodzaj ceny i wskazać cenę w złotych (w tym przypadku cenę A).

 

Cena w euro zostanie przeliczona na złote.

b) od razu w złotych

Po wprowadzeniu kontrahenta, asortymentu i kwot należy wydrukować taką fakturę wewnętrzną. Klikamy [Wydruk].

Drukujemy fakturę papierową wybierając [Wydruk] lub elektroniczną [e-faktura].

3. Po zaksięgowaniu faktury pojawi się ona w pozycji 23 i 24 części deklaracyjnej pliku JPK_V7.

 

4. Po wydrukowaniu faktury automatycznie jest wyświetlane kolejne okno celem zaksięgowania stowarzyszonego dokumentu związanego z transakcją unijną.

Na początku pojawi się okno z polem uwag do księgowania wewnątrzunijnego. Pole to ma ograniczenie do 250 znaków.

Po wpisaniu ewentualnych dodatkowych informacji i zaakceptowaniu przyciskiem [OK] uruchomi się okno księgowania.

Ten drugi dokument księgujemy na Konto standardowo używane Konto kosztowe, które powinno mieć następujące cechy:

• Ujmowanie do Księgi – ∨, w kolumnie kosztów np. kol.10 lub kol.14

• Typ VAT : określony, ale różny od 0 – Dostawa, czyli nabycia typu od 1 do 8

• Księgowanie na Konto rodzaju : < dostawa / nabycie na terytorium kraju >

• Konto typu : koszt

Bez względu, czy fakturę wewnętrzną sporządziliśmy w Euro, czy w złotych, księgowanie to musi odbywać się w złotych. W złotych też zostaje wpisany do Księgowania zapis z faktury wewnętrznej wystawionej w Euro.

Dzięki takiemu zapisowi nasza transakcja w Księdze przychodów pojawi się tylko raz jako koszt oraz dwukrotnie w części deklaracyjnej pliku JPK_V7.

 

KSIĘGOWANIE NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO BEZ WYSTAWIANIA FAKTURY

Jeżeli nie wystawiamy faktury wewnętrznej z programu, zapisów dokonujemy bezpośrednio w punkcie Księgowanie.

Klikamy klawisz [Dodaj] w celu wpisania faktury.

Po wybraniu konta oznaczonego, jak powyżej (1 zapis) i zaakceptowaniu księgowania, automatycznie pojawi się drugie okno księgowania do kosztów (2 zapis).

Uwagi:
• Dokumenty księgowane na konta rodzaju: N (pierwsze księgowanie) są pomijane w kartotece kontrahentów, oraz przy operacji Suma w Dzienniku zapisów. Nie wpływają więc na obraz obrotów.

• Prowadzący rozrachunki powinni rozliczać dokumenty pierwotne na odrębne, specjalne Konto zapłatowe, aby obroty na nim nie zakłócały obrotów na rzeczywistych Kontach np.: Kasa, Bank. Drugie zapisy należy już rozliczać normalnie.

Jeżeli w związku z różnymi dniami przekazania towaru, a wystawienia faktury, występują ewentualne różnice kursie przeliczenia euro, prosimy zapoznać się z instrukcją w dziale Różnice Kursowe.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót