Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Faktura w walucie obcej Powrót

2018-10-31

Uwaga! Zwracamy uwagę, że przedstawione tu porady to jedynie instrukcja i należy ją dostosować do swoich potrzeb (wybierając odpowiedni typ VAT czy Konto).

Prowadząc dowolną działalność gospodarczą coraz częściej zdarza się współpracować z kontrahentami zagranicznymi.

W takich transakcjach na dokumentach księgowych stosuje się walutę obcą, w której dokonywane są rozliczenia z kontrahentami.

Faktury w walucie obcej można wystawić na dwa sposoby. Można je wystawiać od razu w obcej walucie lub wystawioną fakturę w złotych przeliczyć na obcą walutę.

Definiujemy walutę obcą i jej kurs np. EURO

1. Wchodzimy w Księgi – Fakturowanie. Klikamy Opcje i wybieramy „Ceny i waluty”.

2. Uruchamia się okno „Ceny i waluty”. W polu „1 – waluta” wybieramy nazwę waluty „euro”, automatycznie wstawiany jest symbol „EUR”.

Odpowiedni kurs możemy wprowadzić ręcznie lub pobrać wstawiając datę kursu i klikając przycisk [NBP]. Dla danej daty zostanie podciągnięty kurs wybranej waluty z Narodowego Banku Polskiego.

Zachęcamy do używania automatycznego wstawiania kursu – daje to oszczędność czasu i pewność, że kurs będzie prawidłowy.

W tym przypadku dla daty 15-04-2021 został podciągnięty kurs w kwocie: 4,53160.

 

Podobnie możemy zdefiniować dodatkowe waluty obce, np: dolary amerykańskie, franki szwajcarskie, itp.

Do dyspozycji pozostają 3 miejsca na 3 waluty obce:
• 1 – waluta,
• 2 – waluta oraz
• 3 – waluta.

Pozwoli to na szybsze wystawianie faktur w walutach obcych.

Uwaga! Kurs waluty obcej nie jest na bieżąco aktualizowany – w przypadku zmiany kursu należy pobrać aktualny za pomocą przycisku [NBP].

Wystawiamy fakturę od razu np. w EURO

1. Wchodzimy w Księgi – Fakturowanie. Klikamy Opcje i wybieramy „Rodzaj ceny”.

Na ukazanym oknie wybieramy: 1 – EUR 4,53160

Zatwierdzamy przyciskiem [OK].

 

Przy wyborze ceny walutowej zmienia się tabela faktury i widoczna będzie tylko jedna kolumna w wartości netto wybranej waluty.

Zmiana następuje także, w Opcjach zaznaczymy opcję „dla faktur walutowych stosuj VAT 0%”. Wtedy w kolumnie VAT znajdzie się wartość 0.

 

Faktura wystawiona w sposób przedstawiony powyżej będzie wyglądała tak:

 

Mamy fakturę wystawioną w złotych i przeliczamy na Euro

1. Wystawiamy tradycyjnie fakturę. Wybieramy kontrahenta, określamy datę wystawienia, sprzedaży. Wybieramy konto, opis.

Wprowadzamy asortyment na fakturę, określamy jego ilość oraz wpisujemy wartość w kwocie netto w złotówkach.

 

2. Klikamy Opcje – Ceny i waluty.

Następnie na oknie klikamy [Przelicz ceny faktury].

 

W polu „Weź cenę” wybieramy A – zł.
Wprowadzamy w pole „i wstaw ją do” 1 – EUR 4,53160.

Pole „pomnożoną przez” wypełni się automatycznie, zgodnie z zadeklarowanym kursem wybranej waluty.

Zatwierdzamy przyciskiem [OK].

 

Na ekranie uzyskamy fakturę w EURO.

 

Faktura wystawiona w sposób przedstawiony powyżej będzie wyglądała tak:

 

Księgowanie faktury w walucie obcej

Fakturę wystawioną w walucie obcej księgujemy, jak każdą inną fakturę.

Program sam przeliczy wartości w walutach obcych i zaksięguje odpowiadającą im wartość w złotówkach według wskazanego kursu.

 

Faktura zaksięgowana zostanie ujęta w Księdze Przychodów i Rozchodów w kwocie netto w złotówkach.

 

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót