Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Rozpoczęcie pracy w SKP® – Kroki kreatora Powrót

2018-10-31

Uwaga! Zwracamy uwagę, że przedstawione tu porady to jedynie instrukcja i należy ją dostosować do swoich potrzeb (wybierając odpowiednią formę księgowości, Plan Kont).

Gdy masz już zainstalowany i uruchomiony program w pierwszej kolejności zakładasz firmę. Od razu po wejściu do programu, zostaje uruchomiony specjalny kreator, dzięki któremu założenie jej i określenie jej podstawowych parametrów jest dziecinnie proste.

Nie obawiaj się – kreator ma Ci pomóc w sprawnym przygotowaniu programu do pracy. Możesz niektóre pytania pozostawić bez odpowiedzi lub nawet po prostu parokrotnie kliknąć przycisk [Dalej] i nie odpowiadać na żadne pytanie. Zostanie założona firma z ustawieniami domyślnymi, które najczęściej pojawiają się w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Każde ustawienie w każdej chwili możesz albo w kreatorze albo już w odpowiednich częściach programu zmienić i przystosować program do specyfiki swojej działalności.

KROKI KREATORA

W kreatorze zawartych jest parę kroków, dzięki którym można wstępnie zdefiniować:

1. Podstawowe dane adresowe firmy

Określ dane firmy
Na oknie tym podać możesz dane firmy: nazwę skróconą, nazwę folderu, e-mail, telefon, własną notatkę. W przypadku posiadania tylko jednej, własnej firmy pola te nie są bardzo istotne. Można wpisać domyślną nazwę firmy i folderu, w którym znajdować się będą wszystkie dane księgowe tej firmy.

W przypadku, gdy w programie prowadzi się więcej niż 1 firmę, zwłaszcza w wersji dla biur, pola te dają użytkownikowi większą unikalność prowadzonych firm. Można wtedy dopisać e-mail, telefon do firmy, czyli mieć bazę kontaktową z prowadzoną firmą.

W notatce można wpisać własne zapiski dotyczące firmy: godziny otwarcia, nazwisko pracownika czy właściciela, itp.

Dane firmy na fakturze
Część ta jest nieaktywna w wersji podstawowej – dane wprowadzane są podczas rejestracji i zmian dokonuje producent programu.

W przypadku konieczności zmiany nazwy firmy, adresu należy zgłosić się do producenta. W przypadku zmiany numeru NIP jest to traktowane jako przeniesienie licencji na inny podmiot
i opcja ta jest dodatkowo płatna i wynosi 89 zł netto.

2. Forma księgowości oraz metoda rozliczania podatku od dochodów

Na początku musisz określić formę księgowości – to jest jedno z dwóch najważniejszych i podstawowych kwestii. Musisz zaznaczyć, że prowadzisz Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów czy Ryczałt Ewidencjonowany. A następnie określ metodę opłacania podatku dochodowego – czy miesięcznie czy kwartalnie.

Gdy księgowość prowadzisz na podstawie Księgi Przychodów, dodatkowo wybierz rodzaj numeracji Księgi (gdy zaznaczysz, aby była ciągła, kolejne numery początkowe będziesz uzupełniać w zakładce Księga Podatkowa). Określ także formę opodatkowania i ewentualnie ulgę.

Poza tym wybierz również czy będziesz prowadzić kontrolę zapłat, która szczególne znaczenie ma przy rozliczaniu podatku VAT dla metody kasowej oraz transakcji z Małym Podatnikiem.

3. Dane płatników VAT

Gdy nie jesteś płatnikiem VAT zaznaczasz w pierwszym pytaniu [nie] i przechodzisz dalej.

Natomiast gdy będziesz prowadzić rozliczenie VAT-u program poprosi o podanie kilku szczegółów, które pozwolą na odpowiednie skonfigurowanie metod jego rozliczania, m.in. czy jesteś Małym Podatnikiem, jaką stosujesz metodę rozliczenia miesięczną, kwartalną memoriałową czyli po dacie wystawienia i otrzymania dokumentu lub kasową czyli po dacie rozliczenia dokumentu – wskazując odpowiedni rodzaj deklaracji VAT.

Określasz również czy firma będzie miała transakcje unijne oraz jakie będzie rozliczenie podatku VAT-UE, określasz czy VAT od nabyć rozliczany jest według proporcji udziału obrotu opodatkowanego w całkowitym (opcję ta zaznaczasz w przypadku gdy prowadzisz sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną).

Jeżeli korzystasz z dodatkowych stawek VAT, zaznaczasz w tym miejscu [tak] i wprowadzasz takowe. A także określisz, czy firma stosuje transakcje szczególne określone kodami GTU, na potrzeby pliku JPK_V – zaznaczysz tylko te, które faktycznie dotyczą danej firmy.

Przycisk” „Wskaż stosowane GTU” otwiera okno:

4. Dane płatnika ZUS

W tym miejscu wprowadzasz dane płatnika składek, które będą się ukazywać na dokumentach rozliczeniowych z ZUS.
Określasz także, które dane powinny się pokazywać na przelewach ZUS.

Wskazujesz termin przesłania deklaracji:
• do 5-go następnego miesiące – dla urzędów,
• do 10-go następnego miesiąca – dla właścicieli firm,
• do 15-go następnego miesiąca – dla właścicieli firm którzy mają pracowników.

Następnie określasz stopę na ub. wypadkowe – jest to parametr zmienny w zależności od częstości występowania wypadków w zakładzie pracy.

Określasz też, czy firma jest uprawniona do wypłaty zasiłków, okres podstawy wymiaru składek, metodę z jaką będziesz księgować listy płac oraz w jaki sposób będą wypłacane wynagrodzenia.

5. Bank

Wprowadzasz nazwę banku i numer konta bankowego. Wybierasz te, które ma być stosowane m.in na wydruku faktury oraz przelewach.

6. Plan kont

Kolejny, ostatni krok to utworzenie planu kont, czyli swoistych schematów księgowań, które będą odpowiednio umieszczać księgowane dokumenty do poszczególnych ewidencji i deklaracji.
Możesz wybrać jedną spośród trzech opcji w zależności od tego, jakiego typu transakcje będą księgowane, a także czy i w jakim stopniu udało Ci się poznać już nasz program.

Gdy wybierzesz wariant ostatni, czyli tworzenie samodzielne planu kont, wtedy kreator tworzenia nowej firmy zakończy działania, a Ty chcąc stworzyć odpowiednie konta, musisz udać się do modułu: Kartoteki > Plan kont i tam dopisać odpowiednie konta. Klikając na zapisz kończysz proces zakładania firmy.

Drugi wariant to zestaw kilku pytań, które do precyzują szczegóły możliwych księgowań (np. jakie transakcje unijne będziesz księgować, czy będziesz rozliczać samochody prywatne i wyliczać kilometrówkę, itp.). Istnieje też opcja, gdzie program samodzielnie stworzy podstawowe konta, na podstawie podanych wcześniej informacji.

W przypadku, gdy nie znasz się za dobrze na księgowości, czynisz pierwsze kroki we własnej działalności i nie wiesz właściwie jakie konta by Ci się przydały – wybierz pierwszą opcję, aby program zaproponował Ci podstawowy plan kont. Pojawi się wtedy kilka kolejnych pytań, po odpowiedzi na które program stworzy plan kont dostosowany do specyfiki działalności, jaką prowadzisz. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz przejść do: Kartoteki > Plan kont i dodać dodatkowe konta.

 

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót