Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak wprowadzić zmniejszenie wartości środka trwałego? Powrót

2020-09-01

Aby w programie wprowadzić zmniejszenie wprowadzonego środka trwałego należy przejść do zakładki: Kartoteki > Środki trwałe > Edytuj > Ulepszenia, zmniejszenia, przerwy, limity > Dodaj.


Ujęcie zmniejszenia wartości środka trwałego w obliczaniu rat amortyzacyjnych ma zastosowanie w miesiącu następnym od daty wprowadzenia.

Ulepszenie nie zmienia wielkości rat, ale zmienia okres amortyzacji.

Pomniejszona wartość środka trwałego po ulepszeniu zostanie wykazana w oknie głównym środka trwałego.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót