Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak wprowadzić podwyższone koszty autorskie? Powrót

2020-08-31

W celu naliczania podwyższonych kosztów autorskich w pierwszej kolejności należy przejść do zakładki: Płace > Płace i ZUS > Opcje > Dane płatnika i zaznaczyć „Stosuj koszty autorskie„:

Następnie wprowadzając wynagrodzenie pracownika (zakładka: Płace > Płace i ZUS > Edytuj) należy zaznaczyć znacznik: „A” oraz w kosztach wpisać literę „S„.

Zwracamy uwagę, iż podstawą wynagrodzenia, od którego stosowane będą koszty autorskie stanowi kwota będąca podstawą do ubezpieczenia społecznego (zaznaczone „E” w edycji wynagrodzeń).

W prawym, dolnym rogu pojawi się miejsce do wpisania kosztów w wartości procentowej lub złotówkowej. Koszty autorskie można wyliczyć:

  • procentowo (należy wówczas wybrać % oraz wpisać w sąsiednie pole wartość z przedziału 0-100%), a program od zaznaczonej podstawy sam wyliczy procent kosztów lub
  • wartościowo (należy wówczas wybrać zł oraz wpisać wartość kosztów).

W przypadku, gdy w miesiącu oprócz wynagrodzenia, od którego należą się koszty autorskie, pracownik uzyskał także przychód, od którego należy zastosować standardowe koszty z tytułu stosunku pracy (250/300 zł), np. za czas urlopu bądź choroby, koszty autorskie zostają dodane do wartości kosztów typowych.

 

 

 

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót