Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak wprowadzić w płacach wynagrodzenie dla osoby współpracującej? Powrót

2020-08-27

Ewidencję dotyczącą rozliczenia wynagrodzeń osoby współpracującej należy przeprowadzić dwuetapowo.

Osobno należy rozliczyć kwestę składek ZUS, gdzie osoby takie płacą je na w wysokości tak jak za przedsiębiorcę oraz osobno wprowadzić wypłacane tej osobie wynagrodzenie, od którego zostanie naliczony podatek PIT odpowiednio do wybranej formy zatrudnienia (np. na podstawie umowy o pracę).

Aby zaewidencjonować oraz wyliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w module: Płace, należy uzupełnić: Dane osobowe współwłaściciela z Typem: Y.

wraz z niezbędnymi danymi oraz zaznaczyć odpowiednie podległości (emerytalne, rentowe, chorobowe, itd.).

Następnie w zakładce: Płace i ZUS wpisać Składniki wynagrodzenia:
kod 51 – w kwocie wpisać podstawę do ubezpieczenia społecznego – zaznaczyć: E i C.
kod 52 – w kwocie podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego – zaznaczyć: Z.

Dla kolejnych miesięcy, o ile podstawa ubezpieczenia nie zmienia się można przekopiować płace do następnego miesiąca: Opcje > Kopiuj płace.
Następnie zakładamy drugą kartotekę wpisując w typie: P oraz uzupełniając pozostałe dane. Można skorzystać również z opcji kopiowania: Opcje > Kopiuj dane osobowe.

W zakładce: Płace i ZUS wprowadzamy kwotę wynagrodzenia oraz zaznaczamy kropkę przy podatku: D.

Obowiązek odprowadzenia składek ZUS za osobę współpracują wystąpi również wówczas, gdy członek rodziny nie pobiera wynagrodzenia za świadczoną pomoc.

Składki osób współpracujących finansowane są w całości przez Płatnika, co oznacza, że tylko on może je odliczyć podczas wyliczania zobowiązania podatkowego.

W tym celu przechodzimy do formularza: Podatek, wykonujemy aktualizację i w Źródłach Odliczeń wybieramy firmę i osobę (Aktualizacja > źródła odliczeń) i wykonujemy aktualizację wybierając przycisk: Wykonaj.

Wykonana aktualizacja umieści w formularzu zarówno składki społeczne, jak i zdrowotną.

O ile składki społeczne i zdrowotne trafiają automatycznie do zakładki: Podatek poprzez aktualizację, to w przypadku składki na fundusz pracy, należy ją samodzielne zaksięgować, na konto bez powiązań z ewidencją VAT, sporządzając wcześniej, np. Dowód wewnętrzny w module: Biuro.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót