Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak postąpić w przypadku jednorazowej amortyzacji środka trwałego? Powrót

2020-09-01

Aby w programie amortyzować środek trwały jednorazowo wprowadzając go do ewidencji należy wybrać metodę: „Jednorazową” (zakładka: Kartoteki > Środki trwałe > Dodaj).
Data zakończenia nadawana jest automatycznie i równa się dacie wprowadzenia do użytkowania.

Księgując odpisy amortyzacyjne (Kartoteki > Środki trwałe > Sumy > Księguj) zwróćmy uwagę na opcję: “Pomijaj jednorazowe w odpisie miesiąca“.
Jeżeli opcja nie jest zaznaczona, wówczas wartość jednorazowej amortyzacji zostanie dodana do pozostałych odpisów miesięcznych.

Jeśli opcję tę zaznaczymy, wówczas środki amortyzowane jednorazowo nie będą wpływały na wykazywaną wartość miesięcznych odpisów.

Ma to uzasadnienie, gdy środki amortyzowane jednorazowo księgujemy od razu w koszty, a tutaj chcemy uzyskać informację o kwocie, jaką możemy zaksięgować z tytułu odpisów amortyzacyjnych środków trwałych amortyzowanych w czasie.

Aby zaksięgować bezpośrednio w koszty zakup środka trwałego podlegającego jednorazowej amortyzacji należy przejść na zakładkę: Księgi > Księgowanie > Dodaj.

Powrót