Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Polski Ład 3.0 — jakie zmiany czekają nas od 1 stycznia 2023? Powrót

2023-02-06

Ostatnie lata to czas, w którym mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją w zakresie prawa podatkowego i składkowego. Co więcej, wiele wskazuje na to, że nadchodzące miesiące będą pod tym względem podobne. Taki stan rzeczy wynika stąd, iż obowiązujący od 2022 roku pakiet zmian — znany jako Polski Ład — został zaktualizowany. W efekcie, w 2023 roku wprowadzono wiele kolejnych modyfikacji.

Jakie zmiany w Polskim Ładzie czekają nas, począwszy od dnia 1 stycznia 2023? Wybrane z nich opisaliśmy poniżej.

Polski Ład 2.0 już za nami, a przed nami rok z 3.0. Na jakie zmiany trzeba się przygotować?

Nowy Polski Ład to szereg zmian, które dotyczą tak różnorodnych aspektów, jak np. sposób obliczania wysokości zobowiązań podatkowych czy termin na składanie deklaracji rozliczeniowych. Nowe regulacje zmieniają zasady m.in. w zakresie:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 • podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 • podatku od towarów i usług (VAT).

Polski Ład 2.0 a podatek dochodowy PIT

Poniżej pokrótce przedstawiliśmy zmiany, które naszym zdaniem są istotne z punktu widzenia podatników PIT:

 • zaliczki na podatek dochodowy w przypadku kilku pracodawców,
 • termin na przekazanie deklaracji PIT-28,
 • nowe zasady dla osób uzyskujących dochody z tytułu najmu prywatnego,
 • przekazanie środków na OPP podczas składania deklaracji PIT,
 • nowe możliwości zastosowania PIT-2,
 • deklaracja podatkowa PIT-DZ.

Zaliczki na podatek dochodowy w przypadku kilku pracodawców

Jednym z ważnych obszarów, w których zostały wprowadzone zmiany, jest rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy – odgrywa to ważną rolę w sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony u kilku pracodawców jednocześnie. W takiej sytuacji dopuszczalne jest rozliczanie zaliczek na PIT u więcej niż jednego pracodawcy (z zastrzeżeniem, że u każdego z nich zaliczka zostanie odpowiednio zmniejszona).

Zaliczki te pomniejsza się o:

 • 300 zł, czyli 1/12 z kwoty 3600 zł (w przypadku zatrudnienia u 1 pracodawcy),
 • 200 zł, tj. 1/24 z kwoty 3600 zł (w przypadku zatrudnienia u 2 pracodawców),
 • 100 zł, tzn. 1/36 z kwoty 3600 zł (w przypadku zatrudnienia u 3 pracodawców).

Tym samym, możliwe jest skorzystanie z kwoty zmniejszającej podatek u nie więcej niż 3 pracodawców.

Informację o sposobie, w jaki zamierza rozliczać się podatnik, należy zamieścić w formularzu podatkowym PIT-2, który w 2023 roku został wprowadzony w nowej, rozbudowanej formie (więcej informacji na ten temat w dalszej części tekstu).

Termin na przekazanie deklaracji podatkowej PIT-28

Podobnie, jak miało to miejsce w latach poprzednich, także w 2023 roku ostateczny termin na złożenie deklaracji podatkowej za poprzedni okres upływa po czterech miesiącach od zakończenia rozliczanego roku.

Wprawdzie deadline to w tym przypadku 2 maja, ale — zgodnie z dotychczasowymi zasadami — jest tak tylko dlatego, że dzień 30 kwietnia wypada w niedzielę. A zatem, pod tym względem nic się nie zmieniło.

Wprowadzone zostało jednak ważne udogodnienie dla osób, które rozliczają swoje dochody w ramach deklaracji PIT-28. Do grupy tej zaliczają się m.in. podmioty osiągające dochody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych czy uzyskujące wpływy z tytułu najmu prywatnego nieruchomości.

Jak dotąd, w ich przypadku termin na rozliczenie podatku za poprzedni rok był znacznie krótszy i przypadał na koniec lutego. W myśl nowych przepisów ujednolicono wymogi dla PIT-28 i dostosowano je do tych stosowanych przez pozostałych podatników PIT.

Nowe dochody dla osób uzyskujących dochody z tytułu najmu prywatnego

Kolejną ważną zmianą, jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych, jest możliwość rozliczania dochodów z najmu prywatnego. Podczas gdy dotychczas było to możliwe z zastosowaniem zasad ogólnych (skala podatkowa PIT), obecnie możliwości zostały ograniczone do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stawki ryczałtu wynoszą 8,5 proc. oraz 12,5 proc. (odpowiednio dla rocznych dochodów w wysokości do 100 tys. zł oraz nadwyżki ponad tę kwotę). Mogłoby się to wydawać korzystniejszym rozwiązaniem. Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać, że ryczałtowcy nie mają możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu.

Przekazanie środków na OPP w deklaracji podatkowej

Przez lata możliwe było przekazanie 1 proc. podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego, które zajmują się realizacją celów dobroczynnych. W 2023 roku możemy po raz pierwszy — w odniesieniu do dochodów osiągniętych w 2022 roku — przeznaczyć nawet 1,5 proc. na ten szczytny cel.

Nowe możliwości zastosowania PIT-2

Ważne zmiany zostały wprowadzone, jeśli chodzi o formularz PIT-2 („Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”). W 2023 roku do składania PIT-2 uprawnieni są już nie tylko pracownicy na etacie, ale także osoby osiągające dochody w ramach umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.

To jeszcze nie wszystko, ponieważ warto pamiętać również o tym, że można z użyciem PIT-2 wykonać także takie działania jak na przykład zgłoszenie zamiaru:

 • odliczania 50 proc. KUP (kosztów uzyskania przychodu) bądź rezygnacji z takiego wariantu,
 • skorzystania z ulgi na powrót,
 • niestosowania ulgi dla młodych (tzw. PIT zerowy) podczas naliczania wynagrodzenia,
 • wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem.

Nowa deklaracja podatkowa PIT-DZ

Oprócz tego wprowadzona została nowa deklaracja podatkowa o nazwie PIT-DZ. Formularz PIT-DZ odnosi się do tych spośród podatników, którzy są uprawnieni do ulgi podatkowej ramach ulgi dla rodzin 4+.

Podatek dochodowy od osób prawnych a Polski Ład 3.0

Polski Ład 3.0 to także nowe rozwiązania istotne dla podmiotów, które rozliczają się w oparciu o podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Część spośród tych modyfikacji wprowadza nowe rozwiązania, niektóre zaś mają na celu skorygowanie lub korektę zmian wprowadzonych w ramach poprzednich zmian legislacyjnych.

Minimalny podatek dochodowy CIT

Bez wątpienia jedną z ważniejszych decyzji jest odroczenie — do końca 2023 roku — przepisów o tzw. minimalnym podatku dochodowym. Jego koncepcja jest prosta: zobligowanie do zapłaty podatku CIT podmiotów, które konsekwentnie wykazują stratę na działalności gospodarczej (lub osiągają niewielki, symboliczny wręcz dochód, który oznaczał rentowność na poziomie do 1 proc.).
Odroczenie to nie jedyna zmiana w tym zakresie, ponieważ zakłada się również modyfikację sposobu naliczania zobowiązań. Przykładowo, podczas ustalania podstawy na minimalny podatek dochodowy przewiduje się wykorzystanie 1,5 proc. wartości przychodów, nie zaś — jak to dotychczas zakładano – 4 proc. Z drugiej strony najprawdopodobniej obowiązkiem zostaną objęci także te przedsiębiorstwa, u których odnotowuje się rentowność na poziomie nieprzekraczającym 2 proc.; dotychczas próg ten wynosił jedynie 1 proc.

Nowy Polski Ład 3.0. a podatek VAT

Nieprzypadkowo VAT jest traktowany przez przedsiębiorców z niechęcią. Ustalanie obowiązku podatkowego oraz podstawy VAT to od lat dość problematyczna kwestia. Na szczęście, wiele wskazuje na to, że Polski Nowy Ład 3.0 nie przewiduje zbyt wielu modyfikacji z w zakresie podatku od towarów i usług.

Wydaje się, że najważniejsze zmiany w Polskim Ładzie, jeśli chodzi o VAT, dotyczą stawek podatkowych, które pozostają obniżone dla produktów spożywczych; nie jest jeszcze pewne, jak długo — z uwagi na kryzysową sytuację gospodarczą — będzie przedłużana tarcza antyinflacyjna.
Jednocześnie, stawki 23 proc. oraz 8 proc. zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie (do 2011 roku wynosiły one odpowiednio 22 proc. oraz 7 proc.).

Polski Ład — jakie zmiany czekają nas od 1 stycznia 2023 roku? Podsumowanie

Zmiany, które wchodzą w życie w dniu 1 stycznia 2023 roku, po raz kolejny są obszerne oraz wielopłaszczyznowe. Taki stan rzeczy sprawia, że przystosowanie się do nich może stanowić pewne wyzwanie. W rzeczywistości modyfikacji tych jest znacznie więcej — zaliczamy do nich również:

 • wycofanie się z przepisów dotyczących ukrytej dywidendy,
 • WHT — podatek u źródła,

Z uwagi na ich ilość oraz zakres nie sposób jednak opisać wszystkie rozwiązania w jednym tekście.

To właśnie dlatego warto zainteresować się usługą profesjonalnego wsparcia np. ze strony doświadczonego księgowego, który wskaże, jakie działania należy podjąć, by móc dostosować się do nowych przepisów.

Jednym z narzędzi, które pozwalają przygotować się do kolejnej rewolucji podatkowej, jest nowoczesne oprogramowanie dla firm. Do ciekawych rozwiązań w tym zakresie należy SKP® Firma, dzięki któremu można prowadzić małą księgowość. Ponieważ ten program do prowadzenia firmy jest na bieżąco aktualizowany, możemy dzięki niemu obniżyć ryzyko popełnienia błędów księgowych.

Autor:
Emil Zelma
Specjalista ds. księgowości i controllingu

Publikacja: 06.02.2023 r.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót