Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

W jaki sposób w programie prowadzić karty pracy dla pracowników? Powrót

2020-08-27

Aby prowadzić karty pracy w programie dla pracowników, w pierwszym kroku proszę wejść do zakładki: Płace > Dane osobowe i w edycji wybranego pracownika kliknąć przycisk: Czas pracy.

W otwartym oknie należy uzupełnić poszczególne pozycje, tj.: nominalny czas pracy, godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz wymiar urlopu oraz urlopu na żądanie. Dzięki temu, program będzie posiadał wartości do pobrania i wyliczenia w kartach pracy.

Następnie proszę wejść do zakładki: Płace > Kart pracy i w otwartym oknie zaznaczyć pracownika, dla którego mają zostać wprowadzone dane na karcie pracy, a także wybrać miesiąc z listy.

Potem proszę na dolnym pasku kliknąć: Opcje >Automatyczne ładowanie.

Może pojawić się informacyjny komunikat dot. wcześniejszego uzupełnienia danych czasu pracy, który zatwierdzamy (zgodnie z poniższym zrzutem ekranu):

W kolejnym kroku, w otwartej karcie pracy wprowadzamy zakres dat, za który mają być wypełnione poszczególne dni na karcie pracy danego pracownika.

Następnie – w przypadku wprowadzenia czasu pracy – zaznaczamy okienko: Praca, wprowadzamy godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy i klikamy przycisk “Wylicz”.

W rubryce czas przepracowany ogółem powinny pojawić się wartości do pobrania np. norma > 8 godzin.

Proszę jednak pamiętać, że rubryki te są edytowalne i w razie potrzeby można samodzielnie wprowadzić lub zmienić znajdujące się tu wartości.

W ostatnim kroku zatwierdzamy wprowadzone dane przyciskiem “OK”.

W przypadku, gdy chcemy wykazać inną ewidencję w kartach pracy należy zaznaczyć zakres dat oraz potrzebną grupę do wprowadzenia, np. w przypadku urlopu wypoczynkowego bądź chorobowego zaznaczamy okienko: “Usprawiedliwione nieobecności”, wprowadzamy liczbę godzin, która przypada na jeden dzień pracy, a w rubryce: „Rodzaj nieobecności” zaznaczamy typ danej nieobecności i ponownie zatwierdzamy przyciskiem “OK”.

Po wykonaniu poszczególnych czynności, wprowadzone wartości będą wykazane na arkuszu karty pracy.

Więcej informacji na temat ewidencji czasu pracy w programie SKP®, znajdą Państwo również w poradzie: Karta ewidencji czasu pracy >

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót